1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 薛姓女宝宝起名_姓薛的女孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-29 15:59:00

    导语薛姓女宝宝起名_姓薛的女孩名字(满分/高分),薛姓在《百家姓?#20998;?#25490;名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    薛姓在《百家姓?#20998;?#25490;名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    薛姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

    • 薛媚月
    • 薛惠月
    • 薛晴月
    • 薛茜月
    • 薛清月
    • 薛茵月
    • 薛雯月
    • 薛涵月
    • 薛雁月
    • 薛云梦
    • 薛云菡
    • 薛晴嘉
    • 薛茵嘉
    • 薛琳曦
    • 薛淑梦
    • 薛珺裳
    • 薛涵菲
    • 薛茵萍
    • 薛莉露
    • 薛筠曦
    • 薛淑菡
    • 薛清嘉
    • 薛涵菱
    • 薛珺菡
    • 薛茹嘉
    • 薛媚嘉
    • 薛茜语
    • 薛惠语
    • 薛雯语
    • 薛茜菲
    • 薛琦露
    • 薛?#23545;?/li>
    • 薛雅梦
    • 薛寒菊
    • 薛茜华
    • 薛荷曦
    • 薛媛菲
    • 薛雯菲
    • 薛茹裳
    • 薛媛语
    • 薛惠菲
    • 薛茹语
    • 薛茹菡
    • 薛涵绮
    • 薛惠菱
    • 薛茜梦
    • 薛茵语
    • 薛惠嘉
    • 薛淑语
    • 薛莉曦
    • 薛清梦
    • 薛寒菱
    • 薛茹菲
    • 薛淑菲
    • 薛茵华
    • 薛清语
    • 薛惠菡
    • 薛涵语
    • 薛晴菡
    • 薛雯菱
    • 薛雁嘉
    • 薛晴语
    • 薛珺菲
    • 薛寒梦
    • 薛雅绿
    • 薛茜菡
    • 薛雯嘉
    • 薛雯绮
    • 薛琳琳
    • 薛莉琪
    • 薛琦琳
    • 薛烟琪
    • 薛烟楠
    • 薛熙琦
    • 薛琦琴
    • 薛榆琳
    • 薛筠烟
    • 薛清莺
    • 薛琪榆
    • 薛淑莺
    • 薛琪筠
    • 薛琴琴
    • 薛琦榆
    • 薛莉熙
    • 薛茹樱
    • 薛惠樱
    • 薛筠琳
    • 薛雯莺
    • 薛琪熙
    • 薛琪微
    • 薛涵樱
    • 薛虞榆
    • 薛筠煜
    • 薛涵莺
    • 薛茜莺
    • 薛惠艺
    • 薛熙楠
    • 薛琪荷
    • 薛虞筠
    • 薛烟琳
    • 薛琦煜
    • 薛琦微
    • 薛莉榆
    • 薛熙琪
    • 薛琳荷
    • 薛熙榆
    • 薛蕊彤
    • 薛榆烟
    • 薛馥欣
    • 薛琴熙
    • 薛茜樱
    • 薛茜艺
    • 薛虞荷
    • 薛琦虞
    • 薛虞琳
    • 薛琳微
    • 薛?#33564;?/li>
    • 薛蕊妮
    • 薛筠熙
    • 薛晴艺
    • 薛琳煜
    • 薛莉琳
    • 薛熙琳
    • 薛虞琪
    • 薛琪琴
    • 薛莉楠
    • 薛烟榆
    • 薛琦楠
    • 薛琳琪
    • 薛榆筠
    • 薛荷琪
    • 薛寒莺
    • 薛欢梅
    • 薛涵艺
    • 薛蕊曦
    • 薛蕊露
    • 薛珺露
    • 薛珺曦
    • 薛茹曦
    • 薛听芹
    • 薛茜琼
    • 薛茵曦
    • 薛茜曦
    • 薛凝莲
    • 薛冰桐
    • 薛晓檀
    • 薛冰君
    • 薛竹芙
    • 薛颖璐
    • 薛冰茜
    • 薛竹桐
    • 薛颖莲
    • 薛颖黛
    • 薛冰芷
    • 薛冰花
    • 薛竹妍
    • 薛竹清
    • 薛自芳
    • 薛竹君
    • 薛竹玲
    • 薛竹芳
    • 薛竹纹
    • 薛竹茜
    • 薛冰雅
    • 薛竹茹
    • 薛竹淑
    • 薛竹芸
    • 薛竹娜
    • 薛晓花
    • 薛颖夏
    • 薛晓芙
    • 薛霎芸
    • 薛凝芸
    • 薛晓芷
    • 薛洁芳
    • 薛蕾妍
    • 薛颖芙
    • 薛?#26412;?/li>
    • 薛晓娟
    • 薛洁芙
    • 薛颖欢
    • 薛晓倚
    • 薛颖纹
    • 薛霎桐
    • 薛洁芸
    • 薛晓芹
    • 薛蓉芷
    • 薛蓉娜
    • 薛颖玲
    • 薛晓桐
    • 薛竹琼
    • 薛蓉桑
    • 薛薇妍
    • 薛晓花
    • 薛蓉芙
    • 薛洁桐
    • 薛晓芳
    • 薛蓉芸
    • 薛晓桂
    • 薛霎芙

    薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 薛晴月
    • 薛晴嘉
    • 薛烟曦
    • 薛晴瑛
    • 薛琳曦
    • 薛珺裳
    • 薛筠曦
    • 薛荷曦
    • 薛媛菲
    • 薛茹裳
    • 薛媛语
    • 薛莉曦
    • 薛晴菡
    • 薛晴语
    • 薛雅绿
    • 薛媛嫣
    • 薛烟琪
    • 薛烟楠
    • 薛烟烟
    • 薛筠烟
    • 薛虞烟
    • 薛虞榆
    • 薛筠煜
    • 薛虞筠
    • 薛烟琳
    • 薛琦煜
    • 薛蕊彤
    • 薛榆烟
    • 薛虞荷
    • 薛琦虞
    • 薛虞琳
    • 薛蕊妮
    • 薛晴艺
    • 薛琳煜
    • 薛虞琪
    • 薛烟榆
    • 薛蕊曦
    • 薛珺曦
    • 薛茹曦
    • 薛翔曦
    • 薛听芹
    • 薛茵曦
    • 薛岚曦
    • 薛茜曦
    • 薛晓檀
    • 薛颖璐
    • 薛晓忆
    • 薛燕璐
    • 薛颖黛
    • 薛燕黛
    • 薛晓黛
    • 薛自芳
    • 薛竹玲
    • 薛竹娜
    • 薛晓花
    • 薛颖夏
    • 薛晓芙
    • 薛晓芷
    • 薛燕玲
    • 薛晓娟
    • 薛晓倚
    • 薛晓夏
    • 薛晓芹
    • 薛蓉娜
    • 薛颖玲
    • 薛晓桐
    • 薛晓花
    • 薛晓芳
    • 薛晓桂
    • 薛晓玲
    • 薛璇倚
    • 薛晓芸
    • 薛晓恬
    • 薛晓芝
    • 薛晓珍
    • 薛昕昕
    • 薛妮依
    • 薛蕊瑶
    • 薛昕依
    • 薛月晴
    • 薛彤佳
    • 薛宛妮
    • 薛佳昕
    • 薛彤彤
    • 薛昕欣
    • 薛妮宛
    • 薛欣彤
    • 薛昕佳
    • 薛妮昕
    • 薛佳彤
    • 薛昕彤
    • 薛嘉丹
    • 薛丹嘉
    • 薛裳月
    • 薛梦媛
    • 薛裳雅
    • 薛绮晴
    • 薛语婷
    • 薛嘉媛
    • 薛虞薇
    • 薛尔雅
    • 薛裳媛
    • 薛烟薇
    • 薛虞韵
    • 薛菡晴
    • 薛裳晴
    • 薛菡媛
    • 薛菲媛
    • 薛佳珍
    • 薛妮芸
    • 薛昕芷
    • 薛依娜
    • 薛昕芳
    • 薛念芹
    • 薛欣娜
    • 薛昕桐
    • 薛?#28895;?/li>
    • 薛欣凌
    • 薛妮娟
    • 薛依玲
    • 薛念桃
    • 薛昕芸
    • 薛绮灵
    • 薛珺璐
    • 薛岚璐
    • 薛媛莲
    • 薛茵璐
    • 薛虞玉
    • 薛听蓉
    • 薛卉妮
    • 薛筠瑾
    • 薛莉瑾
    • 薛媛芙
    • 薛晴桐
    • 薛晴芷
    • 薛嫣丽
    • 薛虞晓
    • 薛婷芸
    • 薛岚凌
    • 薛晴芙
    • 薛琦瑾
    • 薛雁娜
    • 薛晴芳
    • 薛琦晓
    • 薛巧昕
    • 薛冬妮
    • 薛翔玲
    • 薛茹恬
    • 薛茜凌
    • 薛茜夏
    • 薛虞瑾
    • 薛可昕
    • 薛媛芸
    • 薛茜玲
    • 薛琪瑾
    • 薛翔珍
    • 薛晴芸
    • 薛玉彤
    • 薛琪煜
    • 薛烟煜
    • 薛虞楠
    • 薛琳烟
    • 薛晓凌
    • 薛蓉珍
    • 薛昕宛
    • 薛菱媛
    • 薛菡婷
    • 薛尔岚
    • 薛昕芙
    • 薛昕凌
    • 薛岚黛
    • 薛茜璐
    • 薛晴黛
    • 薛媛娜
    • 薛巧彤
    • 薛琦璇
    • 薛绮丽
    • 薛雅娜
    • 薛翔娜
    • 薛烟瑾
    • 薛珺珍
    • 薛尔薇
    • 薛晴桑
    • 薛琳瑾
    • 薛茹珍
    • 薛念珍
    • 薛茜黛
    • 薛莉璇
    • 薛茹凌
    • 薛茵娜
    • 薛菡丽
    • 薛虞燕
    • 薛欣昕
    • 薛嘉晴
    • 薛嫣媛
    • 薛媛桑
    • 薛晴桂
    • 薛虞颖
    • 薛榆瑾
    • 薛寻桃

    薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 薛舒嫣
    • 薛晴瑛
    • 薛岚嫦
    • 薛翔嫣
    • 薛岚瑜
    • 薛岚瑛
    • 薛媛嫣
    • 薛翔瑛
    • 薛翔曦
    • 薛岚曦
    • 薛晓忆
    • 薛燕璐
    • 薛燕黛
    • 薛羽珊
    • 薛燕玲
    • 薛羽馨
    • 薛燕珊
    • 薛妮依
    • 薛昕依
    • 薛宛儿
    • 薛宛妮
    • 薛妮宛
    • 薛姗依
    • 薛岚羽
    • 薛嫣舒
    • 薛翠岚
    • 薛虞韵
    • 薛嫣絮
    • 薛睿翔
    • 薛依娜
    • 薛依珊
    • 薛依玲
    • 薛宛珊
    • 薛岚璐
    • 薛馨羽
    • 薛嫣丽
    • 薛岚凌
    • 薛翔玲
    • 薛翔珍
    • 薛絮嫣
    • 薛岚嫣
    • 薛韵秀
    • 薛昕宛
    • 薛依青
    • 薛诗韵
    • 薛尔岚
    • 薛岚黛
    • 薛岚忆
    • 薛?#21543;?/li>
    • 薛诗燕
    • 薛?#30334;?/li>
    • 薛翔娜
    • 薛虞燕
    • 薛嫣媛

    薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 薛寒瑜
    • 薛舒嫣
    • 薛涵瑜
    • 薛岚嫦
    • 薛舒华
    • 薛云瑜
    • 薛诗露
    • 薛云嫦
    • 薛岚瑜
    • 薛惠嫦
    • 薛寒睿
    • 薛雯睿
    • 薛絮华
    • 薛熙靖
    • 薛馥姗
    • 薛微铃
    • 薛诗钰
    • 薛诗靖
    • 薛歆铃
    • 薛欢旋
    • 薛歆微
    • 薛诗诗
    • 薛微钰
    • 薛诗熙
    • 薛熙钰
    • 薛诗歆
    • 薛馥馨
    • 薛清馨
    • 薛雯馨
    • 薛涵馨
    • 薛惠馨
    • 薛寒馨
    • 薛冰素
    • 薛如云
    • 薛羽珊
    • 薛静霜
    • 薛冰倩
    • 薛冰宸
    • 薛静珊
    • 薛羽馨
    • 薛霎珊
    • 薛润珊
    • 薛霎宸
    • 薛静宸
    • 薛燕珊
    • 薛洁倩
    • 薛洁珊
    • 薛儿雨
    • 薛青姗
    • 薛沛儿
    • 薛姗佩
    • 薛宛儿
    • 薛姗青
    • 薛姗依
    • 薛佩青
    • 薛幻丝
    • 薛睿清
    • 薛睿淑
    • 薛嫣舒
    • 薛碧丝
    • 薛雨双
    • 薛翠岚
    • 薛翠丝
    • 薛姗馥
    • 薛华舒
    • 薛嫣絮
    • 薛睿翔
    • 薛睿惠
    • 薛睿媚
    • 薛华絮
    • 薛沐宸
    • 薛依珊
    • 薛沐珊
    • 薛沛珊
    • 薛雨真
    • 薛宛珊
    • 薛青珊
    • 薛青纹
    • 薛惜霜
    • 薛?#38485;?/li>
    • 薛絮霞
    • 薛惠宸
    • 薛舒纹
    • 薛诗润
    • 薛雯宸
    • 薛诗凝
    • 薛馨羽
    • 薛馨冰
    • 薛熙静
    • 薛惠珊
    • 薛涵宸
    • 薛淑珊
    • 薛惠睿
    • 薛絮嫣
    • 薛熙诗
    • 薛舒馨
    • 薛向珊
    • 薛冰絮
    • 薛静霞
    • 薛凝宸
    • 薛韵秀
    • 薛依青
    • 薛沐姗
    • 薛碧净
    • 薛诗韵
    • 薛?#21543;?/li>
    • 薛诗燕
    • 薛雯素
    • 薛歆凝
    • 薛云珊
    • 薛?#30334;?/li>
    • 薛涵珊
    • 薛雯珊
    • 薛寒珊
    • 薛水柔
    • 薛诗静
    • 薛欢馨
    • 薛诗洁

    薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 薛媚月
    • 薛惠月
    • 薛清月
    • 薛雯月
    • 薛涵月
    • 薛云梦
    • 薛云菡
    • 薛寒瑜
    • 薛淑梦
    • 薛涵菲
    • 薛涵华
    • 薛茵萍
    • 薛涵瑜
    • 薛莉露
    • 薛淑菡
    • 薛清嘉
    • 薛涵菱
    • 薛淑华
    • 薛媚嘉
    • 薛惠语
    • 薛雯语
    • 薛琦露
    • 薛?#23545;?/li>
    • 薛舒华
    • 薛寒华
    • 薛清华
    • 薛寒菊
    • 薛茜华
    • 薛寒鸣
    • 薛惠舞
    • 薛雯菲
    • 薛云瑜
    • 薛惠菲
    • 薛雯鸣
    • 薛涵绮
    • 薛惠菱
    • 薛诗露
    • 薛云华
    • 薛惠嘉
    • 薛淑语
    • 薛云嫦
    • 薛清梦
    • 薛寒菱
    • 薛淑菲
    • 薛茵华
    • 薛清语
    • 薛惠嫦
    • 薛惠菡
    • 薛涵语
    • 薛寒舞
    • 薛寒睿
    • 薛雯萍
    • 薛雯菱
    • 薛雯睿
    • 薛惠华
    • 薛熙露
    • 薛絮华
    • 薛寒梦
    • 薛雯碧
    • 薛雯嘉
    • 薛雯绮
    • 薛熙靖
    • 薛馥姗
    • 薛熙琦
    • 薛清莺
    • 薛淑莺
    • 薛微铃
    • 薛莉熙
    • 薛惠樱
    • 薛雯莺
    • 薛琪熙
    • 薛琪微
    • 薛涵樱
    • 薛欢旋
    • 薛涵莺
    • 薛惠艺
    • 薛熙楠
    • 薛歆微
    • 薛微钰
    • 薛琦微
    • 薛熙琪
    • 薛熙榆
    • 薛馥欣
    • 薛琴熙
    • 薛琳微
    • 薛诗熙
    • 薛熙钰
    • 薛筠熙
    • 薛熙琳
    • 薛寒莺
    • 薛欢梅
    • 薛涵艺
    • 薛馥馨
    • 薛蕊露
    • 薛珺露
    • 薛寒露
    • 薛清馨
    • 薛雯馨
    • 薛涵馨
    • 薛云露
    • 薛惠馨
    • 薛寒馨
    • 薛凝莲
    • 薛冰桐
    • 薛冰君
    • 薛冰茜
    • 薛冰芷
    • 薛冰素
    • 薛霎霞
    • 薛冰花
    • 薛竹妍
    • 薛竹清
    • 薛润霞
    • 薛如云
    • 薛竹纹
    • 薛冰惠
    • 薛冰娥
    • 薛冰江
    • 薛冰雅
    • 薛静霜
    • 薛洁霜
    • 薛冰倩
    • 薛竹淑
    • 薛冰宸
    • 薛冰妍
    • 薛霎芸
    • 薛凝芸
    • 薛洁芳
    • 薛蕾妍
    • 薛洁芙
    • 薛颖欢
    • 薛颖纹
    • 薛霎桐
    • 薛洁芸
    • 薛霎珊
    • 薛润珊
    • 薛霎纹
    • 薛霎宸
    • 薛薇妍
    • 薛洁桐
    • 薛霎芙
    • 薛润芳
    • 薛洁倩
    • 薛霎芝
    • 薛凝纹
    • 薛洁珊
    • 薛蓉纹
    • 薛沐欣
    • 薛儿雨
    • 薛雨佳
    • 薛佳沁
    • 薛沛儿
    • 薛姗佩
    • 薛水清
    • 薛欣沐
    • 薛佩奇
    • 薛?#38597;?/li>
    • 薛月媚
    • 薛月惠
    • 薛欣沁
    • 薛佳雨
    • 薛明佳
    • 薛佳明
    • 薛水惠
    • 薛水云
    • 薛佩欣
    • 薛沐佩
    • 薛馥莹
    • 薛佩青
    • 薛佩佳
    • 薛月淑
    • 薛幻丝
    • 薛?#28120;?/li>
    • 薛月凤
    • 薛雯竹
    • 薛涵冰
    • 薛菡幻
    • 薛月华
    • 薛凤月
    • 薛水碧
    • 薛雁冰
    • 薛惠冰
    • 薛绮幻
    • 薛寒冰
    • 薛月碧
    • 薛云冰
    • 薛茜冰
    • 薛水萍
    • 薛菱淑
    • 薛佳馥
    • 薛嘉媚
    • 薛华惠
    • 薛熙薇
    • 薛睿清
    • 薛舞雅
    • 薛舞云
    • 薛凤雯
    • 薛睿淑
    • 薛菱媚
    • 薛嘉云

    薛姓历史名人:

    薛仁贵:唐朝名将。农民出身,善骑射。太宗时,应募从军,屡立战功,后又?#31034;?#22823;败九姓突厥于天山,军中有'将军三箭定天山'的赞歌。
    薛道衡:隋代名臣、著名诗人。其诗?#35797;?#21326;艳,多数边塞诗比较雄壮。《昔昔盐?#20998;?#30340;'空梁落燕泥'句,为后人传?#23567;?br /> 薛稷:唐朝大臣、书法家。善画人物、鸟兽,画鹤尤为生动,时称一绝。他的书法与欧阳询、虞世南、诸遂良并称'唐初四大家'。
    薛涛:唐朝女诗人。因家贫,沦为歌妓,善歌舞,工诗?#30465;?#21019;制深红小笺写诗,人称'薛涛笺'。
    薛居正:宋代史学家,五代后唐进士。曾监修国史,开宝六年又监修《旧五代史》。
    薛丙:嘉庆时象棋名手,所编著的《心武残编》,是流传?#26174;?#30340;一部民间?#21046;住?br />

    薛姓聚集地:

    迁徙分布
    战国时薛氏已播迁于今湖北、湖南、江苏、河南、河北省境内。三国时蜀郡太守薛齐降魏,迁家于河东汾阴(今山西万荣西),世号'蜀薛',薛齐长子薛懿有三?#27185;?#38271;子恢,号'北祖';次子雕,号'南祖';三?#26377;耍?#21495;'西祖'。另外,三国时已有薛氏徙居今甘肃境内。西晋末年出现永嘉之乱,大批中原士族随晋室南?#26705;?#27827;东人薛推迁至江南,传至薛贺,于南朝梁天监年间徙居福建晋安。唐末,河南薛氏又有随王潮、王审知入闽者。自南宋开始,福建薛氏又分衍出广东海阳、五华、?#22235;⒚分?#31561;支派。从清康熙时始,闽、粤薛氏陆续?#26143;?#20837;台湾者,此后,有的又远播海外。
    台湾的薛姓,名排第八十三位,最早出现于清康熙年间。他们也是从大陆迁居去的。在台湾,光耀家世的薛氏,同样繁衍?#33464;臁?#24456;广,几乎到处都有薛氏的后裔在滋长?#27604;佟?#20854;中,以澎湖、?#25991;稀?#21488;北三个地区为最多。早在前清的康熙年间,有一个入垦打猫东堡的人,名叫薛大;另有一位?#33391;?#30340;薛昌贵,定居于下淡水。乾隆年间,又有薛启姓从广东到?#20197;?#30340;大树村开垦;广东的薛华梅到台中县的东?#26222;?#23450;居。现在,台湾省各地都有薛这个光荣的姓氏出现。
    堂号
    '忠?#21830;??#27721;?#26397;时候,沛人薛广德为御史大夫,敢于直谏。元帝要做楼船供自己玩乐,广德脱帽?#20110;?#38459;,如果元帝不听,他打算光着头向皇帝?#24503;?#19978;碰。结果皇帝采纳了他的谏议。    上一条:魏姓男宝宝起名_姓魏的男孩名字(满分/高分)    下一条:薛姓男宝宝起名_姓薛的男孩名字(满分/高分)
    本文标题:薛姓女宝宝起名_姓薛的女孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48818.html
    辽宁11选5开奖走势图

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>