1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-29 12:37:00

    导语吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)吕氏是一个多民族多源流的姓氏群体在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位在台湾省排名第二十六位人口约七百零一万五千余占中国人口总数的0.44%左右那么吕姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    吕氏是一个多民族多源流的姓氏群体在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位在台湾省排名第二十六位人口约七百零一万五千余占中国人口总数的0.44%左右那么吕姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    吕姓男宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 吕果鸿
    • 吕松朋
    • 吕果晋
    • 吕昊谦
    • 吕果隆
    • 吕果凌
    • 吕果烈
    • 吕明高
    • 吕松良
    • 吕东谦
    • 吕东隆
    • 吕明谦
    • 吕松江
    • 吕果洪
    • 吕果灿
    • 吕宜隆
    • 吕果恒
    • 吕宜泽
    • 吕果洋
    • 吕雨高
    • 吕果泽
    • 吕涛君
    • 吕丰材
    • 吕果遥
    • 吕果庭
    • 吕果绩
    • 吕果展
    • 吕果伦
    • 吕果谦
    • 吕果弥
    • 吕果原
    • 吕宜峰
    • 吕果峰
    • 吕冠君
    • 吕建君
    • 吕建志
    • 吕冠宏
    • 吕柏志
    • 吕炫谷
    • 吕冠伯
    • 吕波杉
    • 吕建利
    • 吕柏江
    • 吕俊材
    • 吕冠良
    • 吕冠朋
    • 吕建江
    • 吕柏君
    • 吕冠江
    • 吕劲杉
    • 吕肖朋
    • 吕泰君
    • 吕柏桦
    • 吕冠桦
    • 吕丰曲
    • 吕柏瑾
    • 吕建翰
    • 吕建龙
    • 吕俊树
    • 吕松瀚
    • 吕建瑾
    • 吕冠霖
    • 吕丰旭
    • 吕建树
    • 吕冠瑾
    • 吕炫朴
    • 吕俊桦
    • 吕冠道
    • 吕松全
    • 吕?#21830;?/li>
    • 吕肖霖
    • 吕冠璋
    • 吕劲翰
    • 吕泰桦
    • 吕涛曲
    • 吕劲龙
    • 吕建霖
    • 吕柏龙
    • 吕劲桦
    • 吕炫桦
    • 吕建润
    • 吕建桦
    • 吕柏树
    • 吕柏达
    • 吕劲树
    • 吕松年
    • 吕建达
    • 吕松帆
    • 吕风桦
    • 吕建璋
    • 吕冠震
    • 吕泰庆
    • 吕冠标
    • 吕冠灿
    • 吕俊贤
    • 吕波庆
    • 吕建庆
    • 吕建兴
    • 吕冠遥
    • 吕冠辉
    • 吕冠德
    • 吕冠泽
    • 吕柏兴
    • 吕俊毅
    • 吕炫毅
    • 吕柯鸿
    • 吕肖辉
    • 吕冠霄
    • 吕波贤
    • 吕冠兴
    • 吕泰毅
    • 吕柏辉
    • 吕冠鸿
    • 吕劲辉
    • 吕柯辉
    • 吕炫谦
    • 吕建毅
    • 吕泰贤
    • 吕劲鸿
    • 吕俊标
    • 吕泰谦
    • 吕建德
    • 吕风庆
    • 吕肖泽
    • 吕柏震
    • 吕建辉
    • 吕柏德
    • 吕冠贤
    • 吕俊庆
    • 吕风啸
    • 吕柏毅
    • 吕肖乐
    • 吕柏鸿
    • 吕冠庆
    • 吕劲霄
    • 吕肖谦
    • 吕炫庆
    • 吕冠谦
    • 吕柯泽
    • 吕柏遥
    • 吕建绩
    • 吕建隆
    • 吕健荣
    • 吕宜霖
    • 吕彬宁
    • 吕强福
    • 吕若福
    • 吕强豪
    • 吕健豪
    • 吕国荣
    • 吕强华
    • 吕雪嘉
    • 吕?#30340;?/li>
    • 吕彬豪
    • 吕明桦
    • 吕若宁
    • 吕健福
    • 吕国嘉
    • 吕浩嘉
    • 吕果润
    • 吕彬嘉
    • 吕彬荣
    • 吕昊桦
    • 吕彬图
    • 吕国华
    • 吕健宁
    • 吕雨树
    • 吕彬华
    • 吕强荣
    • 吕宜润
    • 吕若尘
    • 吕果霖
    • 吕若菲
    • 吕宜桦
    • 吕果龙
    • 吕果翰
    • 吕健华
    • 吕国豪
    • 吕苑宁
    • 吕果达
    • 吕苑嘉
    • 吕若嘉
    • 吕国福
    • 吕苑福
    • 吕果桦
    • 吕章嘉
    • 吕果璋
    • 吕浩荣
    • 吕若豪
    • 吕强歌
    • 吕雨桦
    • 吕国宁
    • 吕章庆
    • 吕章古
    • 吕雨奇
    • 吕肖南
    • 吕柏俊
    • 吕健复
    • 吕劲柏
    • 吕冠南

    吕姓男宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 吕果晋
    • 吕昊谦
    • 吕果隆
    • 吕果凌
    • 吕果烈
    • 吕松良
    • 吕昊隆
    • 吕岩哲
    • 吕东隆
    • 吕昊绩
    • 吕果灿
    • 吕宜隆
    • 吕昊伦
    • 吕昊远
    • 吕彤轩
    • 吕昊庭
    • 吕丰材
    • 吕果遥
    • 吕果庭
    • 吕昊阳
    • 吕果绩
    • 吕丰延
    • 吕果展
    • 吕依隆
    • 吕丰辰
    • 吕果伦
    • 吕昊哲
    • 吕昊轩
    • 吕幽志
    • 吕泰佑
    • 吕建志
    • 吕炫志
    • 吕炫辰
    • 吕柏志
    • 吕泰辰
    • 吕炫谷
    • 吕建利
    • 吕俊材
    • 吕冠良
    • 吕泰延
    • 吕俊利
    • 吕俊辰
    • 吕俊延
    • 吕炫均
    • 吕泰君
    • 吕炫勋
    • 吕丰曲
    • 吕柏瑾
    • 吕建龙
    • 吕俊树
    • 吕泰达
    • 吕建瑾
    • 吕泰勋
    • 吕丰宇
    • 吕丰旭
    • 吕冠瑾
    • 吕俊龙
    • 吕炫朴
    • 吕炫融
    • 吕俊桦
    • 吕泰龙
    • 吕炫璋
    • 吕冠道
    • 吕松全
    • 吕?#21830;?/li>
    • 吕冠璋
    • 吕泰璋
    • 吕泰桦
    • 吕幽龙
    • 吕劲龙
    • 吕泰运
    • 吕柏龙
    • 吕俊璋
    • 吕炫桦
    • 吕泰瑾
    • 吕柏达
    • 吕俊勋
    • 吕松年
    • 吕幽达
    • 吕建达
    • 吕丰耀
    • 吕建璋
    • 吕泰逸
    • 吕俊磊
    • 吕泰庆
    • 吕俊欧
    • 吕冠灿
    • 吕俊贤
    • 吕冠遥
    • 吕幽隆
    • 吕致远
    • 吕泰欧
    • 吕炫绩
    • 吕冠德
    • 吕炫逸
    • 吕俊毅
    • 吕炫毅
    • 吕俊逸
    • 吕泰隆
    • 吕幽德
    • 吕泰毅
    • 吕泰磊
    • 吕炫谦
    • 吕泰贤
    • 吕炫叶
    • 吕俊标
    • 吕泰谦
    • 吕建德
    • 吕炫隆
    • 吕泰德
    • 吕柏德
    • 吕俊远
    • 吕俊庆
    • 吕肖乐
    • 吕泰乐
    • 吕炫庆
    • 吕柏遥
    • 吕建绩
    • 吕建隆
    • 吕炫德
    • 吕章宁
    • 吕彬宁
    • 吕章境
    • 吕昊运
    • 吕章玮
    • 吕章维
    • 吕?#30340;?/li>
    • 吕若宁
    • 吕章硕
    • 吕昊桦
    • 吕岩达
    • 吕彬图
    • 吕健宁
    • 吕若尘
    • 吕昊瑾
    • 吕岩龙
    • 吕果龙
    • 吕苑宁
    • 吕果达
    • 吕章嘉
    • 吕果璋
    • 吕昊龙
    • 吕国宁
    • 吕章庆
    • 吕章古
    • 吕肖南
    • 吕柏俊
    • 吕彤彤
    • 吕冠南
    • 吕炫柏
    • 吕俊泰
    • 吕章旦
    • 吕若论
    • 吕致泰
    • 吕建俊
    • 吕肖俊
    • 吕章卫
    • 吕泰勇
    • 吕泰炫
    • 吕果昊
    • 吕俊南
    • 吕幽俊
    • 吕彬德
    • 吕国德
    • 吕俊冠
    • 吕泰南
    • 吕炫南
    • 吕冠泰
    • 吕章冬
    • 吕冠俊
    • 吕依征
    • 吕?#21525;?/li>
    • 吕炫泰
    • 吕泰俊
    • 吕国进
    • 吕幽泰
    • 吕丰硕
    • 吕炫俊
    • 吕昊忠
    • 吕松图
    • 吕俊柏
    • 吕健德
    • 吕章贤
    • 吕昊东
    • 吕果来
    • 吕南俊
    • 吕松宁
    • 吕苑德
    • 吕?#20048;?/li>
    • 吕昊坤
    • 吕建泰
    • 吕章毅
    • 吕昊岩
    • 吕丰嘉
    • 吕俊勇
    • 吕柏忠
    • 吕俊彤
    • 吕昊泰
    • 吕建忠
    • 吕昊建

    吕姓男宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 吕岩峻
    • 吕尚阳
    • 吕?#39029;?/li>
    • 吕?#24615;?/li>
    • 吕岩哲
    • 吕昌远
    • 吕岩轩
    • 吕岩书
    • 吕青阳
    • 吕昌轩
    • 吕昊远
    • 吕?#34892;?/li>
    • 吕彤轩
    • 吕昊阳
    • 吕丰延
    • 吕依隆
    • 吕丰辰
    • 吕金城
    • 吕昊轩
    • 吕依城
    • 吕幽志
    • 吕信辰
    • 吕泰佑
    • 吕春佑
    • 吕信延
    • 吕信佑
    • 吕炫辰
    • 吕泰辰
    • 吕星延
    • 吕幽辰
    • 吕星辰
    • 吕星余
    • 吕泰延
    • 吕俊辰
    • 吕俊延
    • 吕星佑
    • 吕炫均
    • 吕幽余
    • 吕炫勋
    • 吕泰勋
    • 吕丰宇
    • 吕幽锦
    • 吕星融
    • 吕炫融
    • 吕信勋
    • 吕幽龙
    • 吕泰运
    • 吕星运
    • 吕俊勋
    • 吕幽达
    • 吕幽逸
    • 吕泰逸
    • 吕春逸
    • 吕星逸
    • 吕幽远
    • 吕俊磊
    • 吕俊欧
    • 吕信卫
    • 吕幽锐
    • 吕幽隆
    • 吕致远
    • 吕施欧
    • 吕泰欧
    • 吕炫逸
    • 吕星阳
    • 吕俊逸
    • 吕星卫
    • 吕信逸
    • 吕幽德
    • 吕星磊
    • 吕幽锋
    • 吕星欧
    • 吕泰磊
    • 吕?#35946;?/li>
    • 吕炫叶
    • 吕星远
    • 吕信磊
    • 吕信阳
    • 吕俊远
    • 吕思远
    • 吕章境
    • 吕昊运
    • 吕章玮
    • 吕章维
    • 吕依钱
    • 吕绍玮
    • 吕伟诚
    • 吕尚勋
    • 吕章硕
    • 吕岩达
    • 吕昌融
    • 吕?#20843;?/li>
    • 吕商玮
    • 吕伟瑜
    • 吕昌运
    • 吕岩龙
    • 吕绍硕
    • 吕野诚
    • 吕商磊
    • 吕信勇
    • 吕绍磊
    • 吕晨叶
    • 吕商永
    • 吕伟逸
    • 吕伟锋
    • 吕章卫
    • 吕泰勇
    • 吕尚坤
    • 吕岩昌
    • 吕昌坤
    • 吕幽俊
    • 吕星勇
    • 吕昌依
    • 吕伟锐
    • 吕幽春
    • 吕绍永
    • 吕依征
    • 吕?#21525;?/li>
    • 吕幽泰
    • 吕丰硕
    • 吕晨逸
    • 吕岩坤
    • 吕?#20048;?/li>
    • 吕昊坤
    • 吕金坤
    • 吕?#30007;?/li>
    • 吕昊岩
    • 吕俊勇
    • 吕泰岩
    • 吕昌勇
    • 吕幽忠
    • 吕岩星
    • 吕尚勇
    • 吕信岩
    • 吕幽岩
    • 吕丰岩
    • 吕星坤
    • 吕炫坤
    • 吕依昭
    • 吕岩俊
    • 吕泰坤
    • 吕幽昌
    • 吕俊依
    • 吕岩泰
    • 吕星岩
    • 吕韵宇
    • 吕韵舟
    • 吕识宇
    • 吕韵舟
    • 吕韵羽
    • 吕识亦
    • 吕镜宇
    • 吕星玮
    • 吕昌欧
    • 吕幽睿
    • 吕幽瑞
    • 吕炫玮
    • 吕尚逸
    • 吕岩乐
    • 吕青卫
    • 吕岩卫
    • 吕彤逸
    • 吕泰维
    • 吕昌逸
    • 吕依德
    • 吕尚影
    • 吕信玮
    • 吕青逸
    • 吕星维
    • 吕泰硕
    • 吕尚卫
    • 吕昌影
    • 吕尚欧
    • 吕俊玮
    • 吕昊磊
    • 吕昊逸
    • 吕炫硕
    • 吕幽宁
    • 吕俊维
    • 吕昌磊
    • 吕岩磊
    • 吕镜佑
    • 吕韵辰
    • 吕识均
    • 吕镜辰
    • 吕识延
    • 吕识佑
    • 吕识辰
    • 吕镜余
    • 吕镜延
    • 吕天翔
    • 吕亦庭
    • 吕西轩
    • 吕宇恩
    • 吕任轩
    • 吕宇峻
    • 吕轩磊
    • 吕亦伦
    • 吕轩全
    • 吕轩乐

    吕姓男宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 吕岩峻
    • 吕尚阳
    • 吕雨刚
    • 吕金峰
    • 吕昌鸿
    • 吕雨峻
    • 吕明书
    • 吕明峻
    • 吕?#24615;?/li>
    • 吕?#24615;?/li>
    • 吕昌远
    • 吕尚鸿
    • 吕岩书
    • 吕昌泽
    • 吕昌祖
    • 吕金泽
    • 吕青阳
    • 吕昌轩
    • 吕?#34892;?/li>
    • 吕尚刚
    • 吕明刚
    • 吕尚祖
    • 吕昌恒
    • 吕?#24615;?/li>
    • 吕青聪
    • 吕昌峻
    • 吕尚聪
    • 吕青书
    • 吕尚峻
    • 吕金城
    • 吕尚洪
    • 吕承峰
    • 吕青峰
    • 吕尚恒
    • 吕信辰
    • 吕信宏
    • 吕春佑
    • 吕?#25490;?/li>
    • 吕波秀
    • 吕信延
    • 吕信佑
    • 吕星伯
    • 吕星延
    • 吕星辰
    • 吕星余
    • 吕星江
    • 吕星朋
    • 吕星宏
    • 吕星佑
    • 吕信秀
    • 吕信江
    • 吕春霖
    • 吕幽锦
    • 吕星融
    • 吕信霖
    • 吕信勋
    • 吕春翰
    • 吕信翰
    • 吕信锦
    • 吕星运
    • 吕星锦
    • 吕星润
    • 吕信鸿
    • 吕春逸
    • 吕星逸
    • 吕星辉
    • 吕信卫
    • 吕信泽
    • 吕幽锐
    • 吕施欧
    • 吕春辉
    • 吕星阳
    • 吕波锐
    • 吕星泽
    • 吕星卫
    • 吕信逸
    • 吕星辉
    • 吕波锋
    • 吕星磊
    • 吕幽锋
    • 吕星欧
    • 吕信聪
    • 吕信辉
    • 吕?#35946;?/li>
    • 吕春泽
    • 吕星复
    • 吕施锋
    • 吕秋满
    • 吕星远
    • 吕信磊
    • 吕星鸿
    • 吕信阳
    • 吕信震
    • 吕思远
    • 吕星泽
    • 吕星霄
    • 吕春鸿
    • 吕信万
    • 吕商睿
    • 吕浩诚
    • 吕绍诚
    • 吕浩瑜
    • 吕雪诚
    • 吕商豪
    • 吕晨豪
    • 吕晨瑞
    • 吕昌霖
    • 吕明锦
    • 吕浩瑞
    • 吕商诚
    • 吕依钱
    • 吕绍玮
    • 吕雪睿
    • 吕伟诚
    • 吕尚勋
    • 吕昌翰
    • 吕昌锦
    • 吕雪瑞
    • 吕昌融
    • 吕商玮
    • 吕伟瑜
    • 吕尚翰
    • 吕商齐
    • 吕昌运
    • 吕浩睿
    • 吕绍睿
    • 吕绍福
    • 吕尚霖
    • 吕绍硕
    • 吕晨华
    • 吕野诚
    • 吕浩齐
    • 吕晨诚
    • 吕商磊
    • 吕海生
    • 吕雨青
    • 吕雨昌
    • 吕信勇
    • 吕金承
    • 吕绍磊
    • 吕晨叶
    • 吕星皇
    • 吕涛瑞
    • 吕涛聚
    • 吕商永
    • 吕昌秉
    • 吕星波
    • 吕涛齐
    • 吕伟锋
    • 吕晨弘
    • 吕春星
    • 吕绍平
    • 吕绍辉
    • 吕尚坤
    • 吕青尚
    • 吕岩昌
    • 吕昌坤
    • 吕晨仕
    • 吕绍玄
    • 吕星风
    • 吕星勇
    • 吕信波
    • 吕昌依
    • 吕伟锐
    • 吕承昌
    • 吕幽春
    • 吕星信
    • 吕尚明
    • 吕绍永
    • 吕昌明
    • 吕绍兴
    • 吕星星
    • 吕风信
    • 吕晨逸
    • 吕承雨
    • 吕涛诚
    • 吕信星
    • 吕明昌
    • 吕绍弘
    • 吕晨辉
    • 吕尚雨
    • 吕金坤
    • 吕昌承
    • 吕商锐
    • 吕?#30007;?/li>
    • 吕秋风
    • 吕尚岸
    • 吕青涛
    • 吕金波
    • 吕涛承
    • 吕风承
    • 吕星承
    • 吕信承
    • 吕尚济
    • 吕尚泉
    • 吕信明
    • 吕金风
    • 吕?#34892;?/li>
    • 吕金星
    • 吕昌波

    吕姓男宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 吕明鸿
    • 吕涛宏
    • 吕雨刚
    • 吕金峰
    • 吕果鸿
    • 吕松朋
    • 吕昌鸿
    • 吕雨峻
    • 吕明书
    • 吕明峻
    • 吕明高
    • 吕明谦
    • 吕松江
    • 吕果洪
    • 吕?#24615;?/li>
    • 吕尚鸿
    • 吕果恒
    • 吕宜泽
    • 吕昌泽
    • 吕金泽
    • 吕果洋
    • 吕雨高
    • 吕果泽
    • 吕雨鸿
    • 吕涛君
    • 吕明刚
    • 吕昌恒
    • 吕?#24615;?/li>
    • 吕雨泽
    • 吕明泽
    • 吕果弥
    • 吕尚洪
    • 吕承峰
    • 吕青峰
    • 吕宜峰
    • 吕果峰
    • 吕明恒
    • 吕尚恒
    • 吕波江
    • 吕信宏
    • 吕?#25490;?/li>
    • 吕波秀
    • 吕风宏
    • 吕冠宏
    • 吕星伯
    • 吕冠伯
    • 吕波杉
    • 吕柏江
    • 吕冠朋
    • 吕建江
    • 吕星江
    • 吕星朋
    • 吕冠江
    • 吕星宏
    • 吕信江
    • 吕肖朋
    • 吕涛冰
    • 吕建翰
    • 吕涛帆
    • 吕松瀚
    • 吕春霖
    • 吕冠霖
    • 吕信霖
    • 吕肖霖
    • 吕波翰
    • 吕?#20116;?/li>
    • 吕风翰
    • 吕劲翰
    • 吕涛曲
    • 吕建霖
    • 吕春翰
    • 吕建润
    • 吕信翰
    • 吕松帆
    • 吕风桦
    • 吕星润
    • 吕信鸿
    • 吕冠震
    • 吕风鸿
    • 吕波庆
    • 吕风泽
    • 吕星辉
    • 吕信泽
    • 吕建兴
    • 吕冠辉
    • 吕春辉
    • 吕冠泽
    • 吕柏兴
    • 吕波锐
    • 吕风兴
    • 吕星泽
    • 吕柯鸿
    • 吕星辉
    • 吕肖辉
    • 吕波锋
    • 吕冠霄
    • 吕波贤
    • 吕风震
    • 吕冠兴
    • 吕柏辉
    • 吕波泽
    • 吕冠鸿
    • 吕劲辉
    • 吕柯辉
    • 吕信辉
    • 吕波鸿
    • 吕劲鸿
    • 吕春泽
    • 吕波辉
    • 吕星复
    • 吕秋满
    • 吕星鸿
    • 吕风庆
    • 吕肖泽
    • 吕信震
    • 吕柏震
    • 吕建辉
    • 吕风啸
    • 吕柏鸿
    • 吕星泽
    • 吕星霄
    • 吕劲霄
    • 吕春鸿
    • 吕柯泽
    • 吕信万
    • 吕浩华
    • 吕宜霖
    • 吕浩诚
    • 吕强福
    • 吕若福
    • 吕强豪
    • 吕健豪
    • 吕浩瑜
    • 吕雪诚
    • 吕商豪
    • 吕浩福
    • 吕强华
    • 吕晨豪
    • 吕浩豪
    • 吕雨霖
    • 吕昌霖
    • 吕雨翰
    • 吕明锦
    • 吕浩瑞
    • 吕雪嘉
    • 吕雪睿
    • 吕彬豪
    • 吕明桦
    • 吕健福
    • 吕浩嘉
    • 吕果润
    • 吕昌翰
    • 吕雪瑞
    • 吕国华
    • 吕雨树
    • 吕尚翰
    • 吕彬华
    • 吕雨润
    • 吕宜润
    • 吕浩睿
    • 吕果霖
    • 吕绍福
    • 吕尚霖
    • 吕果翰
    • 吕健华
    • 吕晨华
    • 吕国豪
    • 吕国福
    • 吕苑福
    • 吕浩齐
    • 吕浩荣
    • 吕若豪
    • 吕雨桦
    • 吕海生
    • 吕雨奇
    • 吕雨青
    • 吕雨昌
    • 吕健复
    • 吕星皇
    • 吕涛瑞
    • 吕雪辉
    • 吕波柏
    • 吕风冠
    • 吕涛聚
    • 吕康平
    • 吕浩贤
    • 吕雨明
    • 吕彬辉
    • 吕茂辉
    • 吕昌秉
    • 吕雨东
    • 吕星波
    • 吕涛齐
    • 吕彬兴
    • 吕若弘
    • 吕晨弘
    • 吕强辉
    • 吕强兴
    • 吕绍平
    • 吕绍辉

    吕姓历史名人

    吕留良?#22909;?#26411;清初人号晚村与黄宗羲高?#25151;?#31561;结识雍正十年因曾静?#31119;黄?#26874;戮尸著述焚毁学宗程朱特别表扬朱熹的种族思想
    吕布东汉末年名将善弓马力大无?#30591;?#26102;称'飞将'封温?#30591;?#21106;据徐州为一代?#23578;ۡ?/span>
    吕洞宾号纯阳子唐代八仙之一曾隐居终?#20185;?#31561;地修道被道教全真教尊为北五祖之一
    吕光十六国时后凉建都今?#20181;?#27494;威的建立者在位13年
    吕不韦战国时秦丞相被封为?#30007;ź睿?#31216;为'仲父'门下曾有宾客三千并让他们编著?#23567;?#21525;氏春秋
    吕雉?#27721;?#39640;祖皇后人称吕后曾辅佐刘邦平定天下公元前195年刘邦死后代理朝政
    吕蒙三国时东吴名将是个文武双全的人物以致鲁肃见他时曾称赞其'学识渊博非复吴下阿蒙'

    吕姓聚集地

    迁徙分布
    吕姓播迁频繁分布比较广泛南阳吕国灭亡后部分遗民被迁至今湖北蕲春新蔡吕国亡国后遗民主要分布于今河南南部及?#19981;?#21271;部齐国吕氏在康公失国前已散居韩魏齐鲁之间其后子孙有在陕西?#20181;?#21457;?#29399;?#34893;的两汉时期吕氏还分布于今河北山西内蒙古的一些地?#20581;?#19996;汉末年西阳人吕范避乱移居寿春今?#19981;?#23551;县三国时蜀?#32752;?#38886;人吕凯魏任城人吕虔均有后裔徙居河东今山西永济县西南南北朝时今浙江江苏的不少地方均有吕姓居民北宋初吕氏有一支徙居福建分布于泉漳二州后有部分移居广东自清代康熙年间开始闽粤吕氏有多支移居台湾进而又有一些人远徙海外分布于新加?#38534;?#33778;律宾马来西亚印尼泰国文莱越南美国?#24189;么?#31561;国家
    吕是台湾的第二十九个大姓福建漳州分衍至泉州和广东的这支吕姓始于清康熙煌二十三年公元1684年吕阿四和吕阿南两兄弟莺歌镇阿四坑和阿南?#21360;?#31119;建和广东迁台开垦的吕氏源源不断以台北县为最多次为?#25105;?#21439;
    堂号
    '渭滨堂'商朝末年吕尚姜子牙在渭水滨钓鱼隐居周文王访贤聘他为宰相他帮助周文王周武王打下了周朝八百多年基业的基础
    '东?#31243;?南宋吕祖谦官著作?#26441;?#22269;史馆编修著东莱博议?#28304;?#31179;三传有独到的见解
    家乘谱牒
    江苏塘洋吕氏族谱十卷白沙圩吕氏宗谱二十一卷首一卷末一卷毗陵吕氏族谱二十二卷首一卷末一卷
    浙江余姚新河吕氏家乘十二卷附录一卷余姚吕氏宗谱八卷首一卷贵门吕氏宗谱十卷东阳象冈吕氏宗谱二十二卷
    广东岭南吕氏家谱一卷潮州吕氏族谱一卷
    四川吕氏世谱吕氏族谱不分卷吕氏宗谱一卷
    南渡吕氏族谱十二卷河东吕氏谱吕氏族谱河东吕氏支谱二卷吕氏重修族谱二卷


    上一条吕姓女宝宝起名_姓吕的女孩名字(满分/高分)    下一条苏姓女宝宝起名_姓苏的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:吕姓男宝宝起名_姓吕的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48803.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>