1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-28 15:28:00

    导语傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)傅氏是一个多民族多源流的古老姓氏群体在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位大约占全国人口的0.36%傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度在全国的分布主要集中于湖南安徽四川河南?#20154;?#30465;那么傅姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    傅氏是一个多民族多源流的古老姓氏群体在当今中国姓氏排行榜上名列第五十三位大约占全国人口的0.36%傅姓人口的增长速度低于全国人口的增长速度在全国的分布主要集中于湖南安徽四川河南?#20154;?#30465;那么傅姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    傅姓男宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 傅楷智
    • 傅南杰
    • 傅冠尧
    • 傅楠智
    • 傅俊尧
    • 傅风杰
    • 傅敬哲
    • 傅建皓
    • 傅敬寒
    • 傅建闲
    • 傅风元
    • 傅楷哲
    • 傅琪晋
    • 傅柏豪
    • 傅建福
    • 傅炫棋
    • 傅俊元
    • 傅敬洪
    • 傅敬耀
    • 傅俊凯
    • 傅柏尧
    • 傅泰皓
    • 傅建方
    • 傅建雄
    • 傅波尧
    • 傅肖华
    • 傅鹏荣
    • 傅敬渊
    • 傅敬原
    • 傅柏渊
    • 傅楠瀚
    • 傅劲杰
    • 傅熙高
    • 傅劲文
    • 傅熙栋
    • 傅楠耿
    • 傅肖博
    • 傅风月
    • 傅冠豪
    • 傅祺云
    • 傅祺峰
    • 傅祺宝
    • 傅炫杰
    • 傅敬杰
    • 傅冠嘉
    • 傅建凯
    • 傅冠渊
    • 傅俊杰
    • 傅冠荣
    • 傅炫元
    • 傅柏嘉
    • 傅建华
    • 傅敬伦
    • 傅熙皓
    • 傅敬腾
    • 傅炫尧
    • 傅敬尧
    • 傅楠云
    • 傅熙尧
    • 傅楷腾
    • 傅敬清
    • 傅泰尧
    • 傅建宁
    • 傅俊皓
    • 傅炫栋
    • 傅楷渊
    • 傅敬高
    • 傅琪云
    • 傅风尧
    • 傅鼎棋
    • 傅建云
    • 傅肖皓
    • 傅泰乔
    • 傅敬云
    • 傅冠文
    • 傅熙杰
    • 傅敬洋
    • 傅鼎凯
    • 傅波嘉
    • 傅鹏元
    • 傅冠雄
    • 傅楷瀚
    • 傅熙原
    • 傅风轻
    • 傅楠尧
    • 傅肖元
    • 傅波元
    • 傅冠月
    • 傅炫荣
    • 傅风栋
    • 傅泰嘉
    • 傅敬博
    • 傅炫景
    • 傅琪栋
    • 傅建渊
    • 傅楠哲
    • 傅柏云
    • 傅俊栋
    • 傅劲博
    • 傅冠皓
    • 傅建嘉
    • 傅祺杰
    • 傅琪渊
    • 傅敬普
    • 傅柏智
    • 傅泰月
    • 傅鹏嘉
    • 傅楷峰
    • 傅肖云
    • 傅柏华
    • 傅建荣
    • 傅楷闲
    • 傅敬理
    • 傅柏福
    • 傅鼎栋
    • 傅敬恒
    • 傅鼎高
    • 傅楷尧
    • 傅柏博
    • 傅楠雄
    • 傅琪洋
    • 傅泰景
    • 傅楠耀
    • 傅冠福
    • 傅敬庭
    • 傅肖杰
    • 傅建豪
    • 傅风嘉
    • 傅柏荣
    • 傅琪哲
    • 傅冠栋
    • 傅琪景
    • 傅敬瀚
    • 傅柏杰
    • 傅楷博
    • 傅楷栋
    • 傅冠杰
    • 傅柏栋
    • 傅冠宁
    • 傅侠文
    • 傅楷原
    • 傅楷皓
    • 傅敬栋
    • 傅楠栋
    • 傅泰栋
    • 傅冠熊
    • 傅敬凯
    • 傅炫乔
    • 傅楠渊
    • 傅炫嘉
    • 傅建元
    • 傅国晋
    • 傅国烈
    • 傅国洪
    • 傅国原
    • 傅彬原
    • 傅浩原
    • 傅若晋
    • 傅若洪
    • 傅彬高
    • 傅彬恒
    • 傅国峰
    • 傅浩高
    • 傅健洋
    • 傅健展
    • 傅健哲
    • 傅强洋
    • 傅强晋
    • 傅健伦
    • 傅康峰
    • 傅若庭
    • 傅若峰
    • 傅健凌
    • 傅国庭
    • 傅国耿
    • 傅强恒
    • 傅彬庭
    • 傅若恒
    • 傅若凌
    • 傅若哲
    • 傅健洪
    • 傅雪芹
    • 傅苑哲
    • 傅鹏吉
    • 傅若伦
    • 傅国恒
    • 傅彬洋
    • 傅国哲
    • 傅若原
    • 傅鹏旭
    • 傅章原
    • 傅强哲
    • 傅浩气
    • 傅瀚庆
    • 傅瀚标
    • 傅瀚贤
    • 傅瀚毅
    • 傅健杰
    • 傅浩景
    • 傅泰桦

    傅姓男宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 傅楷智
    • 傅南杰
    • 傅楠智
    • 傅俊尧
    • 傅敬哲
    • 傅鼎庭
    • 傅楷哲
    • 傅琪晋
    • 傅鼎翔
    • 傅炫棋
    • 傅俊元
    • 傅俊维
    • 傅敬耀
    • 傅俊凯
    • 傅泰皓
    • 傅圣耀
    • 傅楠耿
    • 傅炫玮
    • 傅祺宝
    • 傅韵天
    • 傅炫杰
    • 傅俊杰
    • 傅炫智
    • 傅炫元
    • 傅敬伦
    • 傅敬腾
    • 傅鼎恩
    • 傅炫尧
    • 傅楷腾
    • 傅俊畅
    • 傅泰尧
    • 傅建宁
    • 傅俊皓
    • 傅炫栋
    • 傅圣哲
    • 傅幽智
    • 傅?#37027;?/li>
    • 傅鼎棋
    • 傅鼎智
    • 傅韵尘
    • 傅泰翔
    • 傅泰乔
    • 傅鼎凯
    • 傅泰宁
    • 傅鼎城
    • 傅泰图
    • 傅泰智
    • 傅烟轩
    • 傅炫荣
    • 傅泰嘉
    • 傅泰硕
    • 傅圣智
    • 傅炫景
    • 傅楠哲
    • 傅俊栋
    • 傅柏智
    • 傅泰月
    • 傅俊玮
    • 傅鼎伦
    • 傅俊翔
    • 傅敬理
    • 傅鼎栋
    • 傅鼎益
    • 傅圣腾
    • 傅鼎高
    • 傅煜城
    • 傅鼎轩
    • 傅泰景
    • 傅楠耀
    • 傅敬庭
    • 傅琪哲
    • 傅圣耿
    • 傅幽宁
    • 傅鼎哲
    • 傅冠宁
    • 傅泰栋
    • 傅炫硕
    • 傅炫乔
    • 傅炫嘉
    • 傅国晋
    • 傅国烈
    • 傅伟哲
    • 傅章轩
    • 傅若晋
    • 傅健展
    • 傅健哲
    • 傅章哲
    • 傅强晋
    • 傅健伦
    • 傅章庭
    • 傅若庭
    • 傅健凌
    • 傅国庭
    • 傅国耿
    • 傅章伦
    • 傅章烈
    • 傅彬庭
    • 傅若凌
    • 傅若哲
    • 傅苑哲
    • 傅若伦
    • 傅国哲
    • 傅章原
    • 傅强哲
    • 傅宝乐
    • 傅宝逸
    • 傅韵龙
    • 傅泰桦
    • 傅劲龙
    • 傅泰璋
    • 傅柏瑾
    • 傅冠龙
    • 傅俊勋
    • 傅冠道
    • 傅晟棋
    • 傅章凯
    • 傅章皓
    • 傅章杰
    • 傅章栋
    • 傅章翔
    • 傅柏龙
    • 傅建达
    • 傅建璋
    • 傅俊树
    • 傅炫桦
    • 傅健智
    • 傅冠璋
    • 傅俊璋
    • 傅俊龙
    • 傅章智
    • 傅炫璋
    • 傅泰瑾
    • 傅章循
    • 傅泰龙
    • 傅幽达
    • 傅建龙
    • 傅彬智
    • 傅泰达
    • 傅冠达
    • 傅泰运
    • 傅泰勋
    • 傅炫融
    • 傅建瑾
    • 傅炫勋
    • 傅幽龙
    • 傅柏达
    • 傅俊桦
    • 傅?#20998;?/li>
    • 傅伟智
    • 傅宝祺
    • 傅宝义
    • 傅宝驰
    • 傅天旷
    • 傅月俊
    • 傅天炫
    • 傅木泰
    • 傅引泰
    • 傅天俊
    • 傅天南
    • 傅天幽
    • 傅天劲
    • 傅月泰
    • 傅天柏
    • 傅木俊
    • 傅智冠
    • 傅智南
    • 傅乔南
    • 傅天隆
    • 傅乔俊
    • 傅月灿
    • 傅杰炫
    • 傅杰泰
    • 傅乔炫
    • 傅天佑
    • 傅景振
    • 傅元良
    • 傅皓泰
    • 傅木隆
    • 傅天遥
    • 傅杰南
    • 傅棋章
    • 傅皓南
    • 傅智伟
    • 傅景泰
    • 傅智健
    • 傅月隆
    • 傅智强
    • 傅智俊
    • 傅木遥
    • 傅杰章
    • 傅棕章
    • 傅皓俊
    • 傅木灿
    • 傅皓振
    • 傅棋拓
    • 傅引志
    • 傅景章
    • 傅杰振
    • 傅木良
    • 傅智章

    傅姓男宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 傅星玮
    • 傅鼎翔
    • 傅俊维
    • 傅圣刚
    • 傅圣耀
    • 傅韵诚
    • 傅圣超
    • 傅幽仁
    • 傅新翔
    • 傅镜维
    • 傅炫玮
    • 傅韵天
    • 傅星维
    • 傅裕轩
    • 傅新恩
    • 傅靖轩
    • 傅圣捷
    • 傅春玮
    • 傅鼎恩
    • 傅?#21335;?/li>
    • 傅镜玮
    • 傅圣轩
    • 傅圣哲
    • 傅幽智
    • 傅?#37027;?/li>
    • 傅韵尘
    • 傅泰翔
    • 傅圣恩
    • 傅识维
    • 傅鼎城
    • 傅幽胜
    • 傅烟轩
    • 傅幽诚
    • 傅川轩
    • 傅泰硕
    • 傅圣智
    • 傅幽盛
    • 傅俊玮
    • 傅识玮
    • 傅俊翔
    • 傅圣翔
    • 傅幽瑞
    • 傅鼎益
    • 傅圣腾
    • 傅?#31471;?/li>
    • 傅煜城
    • 傅鼎轩
    • 傅靖翔
    • 傅圣耿
    • 傅幽捷
    • 傅幽宁
    • 傅圣盛
    • 傅信翔
    • 傅炫硕
    • 傅千轩
    • 傅镜宇
    • 傅晨轩
    • 傅伟哲
    • 傅章轩
    • 傅韵舟
    • 傅识宇
    • 傅商轩
    • 傅伟峻
    • 傅野轩
    • 傅伟刚
    • 傅伟宸
    • 傅绍轩
    • 傅韵羽
    • 傅伟轩
    • 傅识亦
    • 傅韵宇
    • 傅韵舟
    • 傅宝逸
    • 傅韵龙
    • 傅星融
    • 傅信勋
    • 傅俊勋
    • 傅幽锦
    • 傅晨翔
    • 傅镜勋
    • 傅章翔
    • 傅伟盛
    • 傅识勋
    • 傅绍翔
    • 傅商翔
    • 傅识运
    • 傅幽达
    • 傅伟超
    • 傅泰运
    • 傅泰勋
    • 傅炫融
    • 傅炫勋
    • 傅伟胜
    • 傅野胜
    • 傅幽龙
    • 傅镜运
    • 傅星运
    • 傅伟捷
    • 傅伟智
    • 傅引泰
    • 傅天幽
    • 傅捷誉
    • 傅天佑
    • 傅钦伟
    • 傅智伟
    • 傅善誉
    • 傅少辰
    • 傅引志
    • 傅朝唯
    • 傅朝伟
    • 傅朝誉
    • 傅捷勇
    • 傅钦唯
    • 傅善伟
    • 傅智勇
    • 傅天辰
    • 傅引辰
    • 傅善勇
    • 傅智野
    • 傅钦勇
    • 傅川翔
    • 傅章境
    • 傅俊宇
    • 傅炫宇
    • 傅泰宇
    • 傅俊羽
    • 傅伟诚
    • 傅星宇
    • 傅野诚
    • 傅?#27827;?/li>
    • 傅泰羽
    • 傅?#20843;?/li>
    • 傅伟瑜
    • 傅信亦
    • 傅幽宇
    • 傅商玮
    • 傅星羽
    • 傅章硕
    • 傅信宇
    • 傅幽全
    • 傅章维
    • 傅章玮
    • 傅幽光
    • 傅圣忠
    • 傅靖坤
    • 傅川岩
    • 傅鼎硕
    • 傅圣坤
    • 傅圣宁
    • 傅靖硕
    • 傅圣齐
    • 傅圣诚
    • 傅川坤
    • 傅圣图
    • 傅圣青
    • 傅圣瑜
    • 傅新玮
    • 傅鼎玮
    • 傅新硕
    • 傅?#21525;?/li>
    • 傅裕玮
    • 傅圣昌
    • 傅圣依
    • 傅圣瑞
    • 傅鼎维
    • 傅鼎坤
    • 傅鼎岩
    • 傅圣玮
    • 傅圣硕
    • 傅圣睿
    • 傅信阳
    • 傅镜佑
    • 傅识均
    • 傅幽远
    • 傅韵辰
    • 傅镜辰
    • 傅识延
    • 傅镜余
    • 傅星远
    • 傅思远
    • 傅识辰
    • 傅镜延
    • 傅致远
    • 傅俊远
    • 傅星阳
    • 傅幽隆
    • 傅泰远
    • 傅宝宇
    • 傅朝磊
    • 傅玮誉
    • 傅钦逸
    • 傅钦磊
    • 傅睿伟
    • 傅誓伟
    • 傅银伟
    • 傅朝逸
    • 傅善磊
    • 傅智逸
    • 傅朝卫
    • 傅烨伟

    傅姓男宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 傅识华
    • 傅波钦
    • 傅星玮
    • 傅星齐
    • 傅川峰
    • 傅新顺
    • 傅星寒
    • 傅新瀚
    • 傅春盛
    • 傅春睿
    • 傅信豪
    • 傅新朝
    • 傅信睿
    • 傅新捷
    • 傅星银
    • 傅圣刚
    • 傅靖刚
    • 傅星豪
    • 傅韵诚
    • 傅圣超
    • 傅新渊
    • 傅幽仁
    • 傅新翔
    • 傅镜齐
    • 傅信斯
    • 傅镜维
    • 傅星盛
    • 傅新刚
    • 傅镜瑜
    • 傅星维
    • 傅鹏诚
    • 傅识豪
    • 傅裕轩
    • 傅靖闲
    • 傅新恩
    • 傅风顺
    • 傅?#24230;?/li>
    • 傅千峻
    • 傅星博
    • 傅靖轩
    • 傅圣捷
    • 傅春玮
    • 傅波盛
    • 傅熙捷
    • 傅识诚
    • 傅靖洋
    • 傅新云
    • 傅镜玮
    • 傅星渊
    • 傅信钦
    • 傅川洪
    • 傅思睿
    • 傅靖云
    • 傅鹏瑞
    • 傅信文
    • 傅信盛
    • 傅识齐
    • 傅识维
    • 傅信诚
    • 傅镜韶
    • 傅新洋
    • 傅星韶
    • 傅施豪
    • 傅幽胜
    • 傅星博
    • 傅秋胜
    • 傅识方
    • 傅星瑜
    • 傅川峻
    • 傅幽诚
    • 傅川轩
    • 傅风睿
    • 傅幽盛
    • 傅镜睿
    • 傅星善
    • 傅星华
    • 傅识玮
    • 傅星胜
    • 傅施普
    • 傅幽瑞
    • 傅镜诚
    • 傅星雄
    • 傅新博
    • 傅信韶
    • 傅星仁
    • 傅裕博
    • 傅?#31471;?/li>
    • 傅风盛
    • 傅裕瀚
    • 傅熙胜
    • 傅风齐
    • 傅星钦
    • 傅靖翔
    • 傅镜华
    • 傅熙峻
    • 傅鹏仁
    • 傅新峻
    • 傅靖博
    • 傅信齐
    • 傅靖渊
    • 傅风瑞
    • 傅幽捷
    • 傅风诚
    • 傅识睿
    • 傅镜方
    • 傅施瑞
    • 傅春豪
    • 傅圣盛
    • 傅鹏睿
    • 傅星捷
    • 傅秋深
    • 傅镜文
    • 傅信翔
    • 傅熙顺
    • 傅信博
    • 傅星福
    • 傅新欢
    • 傅千轩
    • 傅新盛
    • 傅熙刚
    • 傅镜宇
    • 傅晨轩
    • 傅镜舟
    • 傅晨书
    • 傅浩峻
    • 傅雪峻
    • 傅镜向
    • 傅韵舟
    • 傅识宇
    • 傅商轩
    • 傅伟峻
    • 傅晨峰
    • 傅商峻
    • 傅?#24403;?/li>
    • 傅识帆
    • 傅商峰
    • 傅伟刚
    • 傅镜帆
    • 傅浩修
    • 傅伟宸
    • 傅绍轩
    • 傅镜西
    • 傅绍刚
    • 傅识亦
    • 傅绍峻
    • 傅韵舟
    • 傅浩顺
    • 傅星融
    • 傅浩朝
    • 傅紫然
    • 傅浩然
    • 傅绍闲
    • 傅春霖
    • 傅海尊
    • 傅信翰
    • 傅信勋
    • 傅紫胜
    • 傅绍云
    • 傅晨云
    • 傅绍寒
    • 傅星润
    • 傅幽锦
    • 傅绍博
    • 傅晨翔
    • 傅春翰
    • 傅浩胜
    • 傅镜勋
    • 傅伟盛
    • 傅识霖
    • 傅识勋
    • 傅鹏锦
    • 傅绍翔
    • 傅商翔
    • 傅识运
    • 傅晨超
    • 傅伟超
    • 傅镜锦
    • 傅识翰
    • 傅星锦
    • 傅识锦
    • 傅?#24230;?/li>
    • 傅信锦
    • 傅商博
    • 傅镜翰
    • 傅浩捷
    • 傅绍渊
    • 傅伟胜
    • 傅信霖
    • 傅野胜
    • 傅浩盛
    • 傅镜运
    • 傅镜霖
    • 傅星运
    • 傅伟捷
    • 傅瀚川
    • 傅方星
    • 傅千凡
    • 傅文春
    • 傅?#30007;?/li>
    • 傅少风

    傅姓男宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 傅熙寒
    • 傅识华
    • 傅波钦
    • 傅风杰
    • 傅波文
    • 傅川峰
    • 傅敬寒
    • 傅风寒
    • 傅建闲
    • 傅莫闲
    • 傅星寒
    • 傅风元
    • 傅新瀚
    • 傅柏豪
    • 傅建福
    • 傅信豪
    • 傅敬洪
    • 傅建方
    • 傅建雄
    • 傅波尧
    • 傅肖华
    • 傅鹏荣
    • 傅敬渊
    • 傅柏渊
    • 傅星豪
    • 傅楠瀚
    • 傅新渊
    • 傅熙高
    • 傅劲文
    • 傅熙栋
    • 傅波清
    • 傅肖博
    • 傅风月
    • 傅冠豪
    • 傅祺云
    • 傅祺峰
    • 傅鹏诚
    • 傅识豪
    • 傅风博
    • 傅靖闲
    • 傅风顺
    • 傅冠渊
    • 傅建华
    • 傅星博
    • 傅熙皓
    • 傅波盛
    • 傅熙捷
    • 傅波云
    • 傅靖洋
    • 傅楠云
    • 傅熙尧
    • 傅新云
    • 傅敬清
    • 傅波豪
    • 傅星渊
    • 傅楷渊
    • 傅琪云
    • 傅川洪
    • 傅风尧
    • 傅建云
    • 傅靖云
    • 傅鹏瑞
    • 傅信文
    • 傅敬云
    • 傅冠文
    • 傅熙杰
    • 傅敬洋
    • 傅新洋
    • 傅施豪
    • 傅波嘉
    • 傅星博
    • 傅鹏元
    • 傅冠雄
    • 傅楷瀚
    • 傅风华
    • 傅熙原
    • 傅风轻
    • 傅识方
    • 傅波元
    • 傅风栋
    • 傅敬博
    • 傅鹏文
    • 傅建渊
    • 傅柏云
    • 傅风睿
    • 傅劲博
    • 傅星华
    • 傅琪渊
    • 傅敬普
    • 傅鹏嘉
    • 傅施普
    • 傅楷峰
    • 傅肖云
    • 傅柏华
    • 傅楷闲
    • 傅柏福
    • 傅敬恒
    • 傅星雄
    • 傅风云
    • 傅新博
    • 傅裕博
    • 傅风盛
    • 傅柏博
    • 傅楠雄
    • 傅裕瀚
    • 傅熙胜
    • 傅风豪
    • 傅风齐
    • 傅熙博
    • 傅琪洋
    • 傅镜华
    • 傅熙峻
    • 傅冠福
    • 傅鹏仁
    • 傅熙瀚
    • 傅建豪
    • 傅风嘉
    • 傅靖博
    • 傅靖渊
    • 傅风瑞
    • 傅敬瀚
    • 傅楷博
    • 傅风诚
    • 傅熙清
    • 傅镜方
    • 傅春豪
    • 傅鹏睿
    • 傅秋深
    • 傅镜文
    • 傅侠文
    • 傅熙顺
    • 傅冠熊
    • 傅信博
    • 傅星福
    • 傅风文
    • 傅新欢
    • 傅楠渊
    • 傅熙刚
    • 傅国洪
    • 傅浩原
    • 傅浩峻
    • 傅雪峻
    • 傅镜向
    • 傅若洪
    • 傅彬恒
    • 傅国峰
    • 傅浩高
    • 傅健洋
    • 傅晨峰
    • 傅强洋
    • 傅康峰
    • 傅?#24403;?/li>
    • 傅若峰
    • 傅识帆
    • 傅商峰
    • 傅强恒
    • 傅镜帆
    • 傅浩修
    • 傅若恒
    • 傅?#21697;?/li>
    • 傅健洪
    • 傅雪芹
    • 傅鹏吉
    • 傅国恒
    • 傅彬洋
    • 傅浩恒
    • 傅鹏旭
    • 傅浩洋
    • 傅浩气
    • 傅瀚兴
    • 傅瀚庆
    • 傅瀚辉
    • 傅瀚标
    • 傅瀚贤
    • 傅瀚毅
    • 傅浩云
    • 傅浩景
    • 傅浩顺
    • 傅彬闲
    • 傅浩朝
    • 傅国闲
    • 傅建润
    • 傅浩然
    • 傅肖霖
    • 傅浩雄
    • 傅绍闲
    • 傅健闲
    • 傅春霖
    • 傅海尊
    • 傅信翰
    • 傅望杰
    • 傅绍云
    • 傅康云
    • 傅晨云
    • 傅绍寒
    • 傅星润
    • 傅绍博
    • 傅春翰
    • 傅风润
    • 傅强渊

    傅姓历史名人

    傅山?#22909;?#28165;大学问家字青主他不但博通经?#20998;?#23376;?#22836;R乐?#23398;并兼工诗文书画金石?#24535;?#21307;学其思想破儒家正统之见开清代子学研究的风气其著作?#23567;端?#32418;龛集荀子评注等医学上?#23567;?#20613;青主女科和傅青主男科等书
    傅善祥近代中国历史上第一位女状元1853年太平天国定都天京不久开'女科'考中鼎甲第一名是东王杨秀清政务上的得力助手
    傅玄?#20309;?#26187;时哲学家文学家可算是傅姓族人有史以来最有学问的名人其学?#35797;?#21338;精通单律于诗擅长乐府在哲学上把自然和人类历史都看作一种?#30475;?#30340;自然过程批判了有神论的世界观
    和玄学空谈
    傅宽?#27721;?#39640;祖时开国功臣在楚汉战争时随韩信曹参平定齐地汉高祖得天下后曾定元功18人傅宽列第9位
    傅毅东?#20309;?#23398;家朝廷求贤不诚士多隐居遂作七激迪志诗讽世明志后?#24509;?#20026;兰台今史以?#21335;?#20110;朝廷

    傅姓聚集地

    迁徙分布
    傅姓形成于商朝都城殷早期主要是在北方发?#29399;?#34893;春秋时郑国都今河南新郑有大夫傅瑕秦汉之际有傅宽从刘邦打天下以功封阳陵?#30591;?#20854;后代有一支在今山东境发展所以傅氏最早繁衍地是以我国西北地区的陕西甘肃东部宁夏等省为主尔后便东迁至河北山东西汉时傅氏已播迁至西北西南地区如西汉大司马傅喜为河内温今河南温县人傅柔为浦江今属浙江人?#27426;?#27721;傅俊为襄城今属河南人傅毅为扶风茂陵今陕西兴平东北人傅燮为灵州在今宁夏灵武县?#24120;?#20154;西晋傅玄之子傅咸长子傅敷于永嘉之乱时迁至会稽今浙江绍兴傅咸的后代还有一支自北地徙居清河今属河北唐末王潮王审知入闽有河南傅姓将佐随往在福建?#24067;?#33853;户北?#25991;?#24180;又有邓州今属河南傅氏迁往福建泉州此后繁衍昌盛南?#25991;?#28165;河傅氏又有一支徙居福建上杭?#20113;?#20065;后又分出广东?#22235;?#20613;氏等支派明代傅氏已遍布江南各省清代有部分满洲贵族改姓傅闽粤有傅氏移居台湾进而又有徙居海外者
    堂号
    '兴商堂'商武丁时刻想振兴?#32422;?#30340;国家但缺乏贤人帮助一天夜里他梦到圣人来到他面前.这位圣人名说治国的本领很大于是武丁就画?#22235;?#22307;人的像命许多人去?#36965;?#32467;果在傅岩找到了一位泥水匠人正在那里筑墙他很像武丁梦中见到的人的模样他就是傅说请到朝廷他果然帮助武丁振兴了商朝是历史上的名宰相
    傅姓也以'清河'位其堂号


    上一条傅姓女宝宝起名_姓傅的女孩名字(满分/高分)    下一条沈姓女宝宝起名_姓沈的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:傅姓男宝宝起名_姓傅的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48795.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>