1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 董姓男宝宝起名_姓董的男孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-26 10:54:00

    导语董姓男宝宝起名_姓董的男孩名字(满分/高分),董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。那么董姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。那么董姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    董姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

    • 董哲语
    • 董伦旭
    • 董伦荣
    • 董瀚月
    • 董宝元
    • 董晋荣
    • 董哲嘉
    • 董宝谦
    • 董展荣
    • 董松豪
    • 董涛荣
    • 董松宁
    • 董晋嘉
    • 董瀚元
    • 董哲旭
    • 董哲荣
    • 董松图
    • 董丰嘉
    • 董怀元
    • 董松嘉
    • 董松陌
    • 董松福
    • 董瀚曲
    • 董冠朋
    • 董波杉
    • 董展君
    • 董冠江
    • 董肖朋
    • 董柏志
    • 董瀚吉
    • 董哲言
    • 董冠良
    • 董建志
    • 董劲杉
    • 董柏江
    • 董建利
    • 董炫谷
    • 董建江
    • 董建君
    • 董波言
    • 董俊材
    • 董冠伯
    • 董冠君
    • 董松毅
    • 董丰庆
    • 董建辉
    • 董松帆
    • 董冠霄
    • 董冠贤
    • 董果庭
    • 董明高
    • 董松全
    • 董柏兴
    • 董松年
    • 董建毅
    • 董风庆
    • 董冠标
    • 董果洪
    • 董果展
    • 董波贤
    • 董丰贤
    • 董松标
    • 董松啸
    • 董泰毅
    • 董?#25105;?/li>
    • 董松辉
    • 董果哲
    • 董劲辉
    • 董俊贤
    • 董冠辉
    • 董冠德
    • 董柏辉
    • 董丰毅
    • 董肖辉
    • 董冠庆
    • 董果烈
    • 董涛庆
    • 董肖乐
    • 董波毅
    • 董果晋
    • 董泰贤
    • 董涛曲
    • 董果洋
    • 董松庆
    • 董果恒
    • 董丰曲
    • 董建兴
    • 董炫毅
    • 董俊庆
    • 董柏德
    • 董松德
    • 董果凌
    • 董宜峰
    • 董波庆
    • 董炫庆
    • 董建贤
    • 董冠震
    • 董雨高
    • 董建庆
    • 董丰旭
    • 董柯辉
    • 董劲霄
    • 董柏震
    • 董果伦
    • 董柏毅
    • 董冠兴
    • 董泰庆
    • 董建德
    • 董冠灿
    • 董劲鸿
    • 董肖泽
    • 董宝义
    • 董建隆
    • 董建绩
    • 董冠谦
    • 董冠泽
    • 董瀚楠
    • 董瀚群
    • 董炫谦
    • 董柏遥
    • 董泰谦
    • 董冠遥
    • 董哲桦
    • 董柏鸿
    • 董柏霜
    • 董瀚义
    • 董株桦
    • 董宝祺
    • 董瀚敬
    • 董肖谦
    • 董冠鸿
    • 董昊东
    • 董明桦
    • 董雨杭
    • 董雨观
    • 董雨奇
    • 董雨果
    • 董果秉
    • 董果昊
    • 董宜桦
    • 董宜雨
    • 董明东
    • 董果雨
    • 董昊桦
    • 董东奇
    • 董雨东
    • 董果易
    • 董宜东
    • 董果桦
    • 董宜润
    • 董果来
    • 董果东
    • 董东林
    • 董宜霖
    • 董果林
    • 董雨树
    • 董果明
    • 董果霖
    • 董果润
    • 董果达
    • 董果奇
    • 董果龙
    • 董果季
    • 董东雨
    • 董雨桦
    • 董宜明
    • 董雨林
    • 董果璋
    • 董果翰
    • 董宜奇
    • 董果杭
    • 董展林
    • 董展奇
    • 董哲东
    • 董晋林
    • 董晋枝
    • 董哲奇
    • 董晋东
    • 董晋奇
    • 董展东
    • 董伦林
    • 董哲林
    • 董晋宜
    • 董哲果
    • 董东涛
    • 董丰季
    • 董雨松
    • 董松林
    • 董松奇
    • 董果谨
    • 董宜松
    • 董涛奇
    • 董松昊
    • 董丰林
    • 董果颜
    • 董果丰
    • 董昊松
    • 董果松
    • 董果涛
    • 董明松

    董姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 董哲语
    • 董宝天
    • 董伦旭
    • 董晋宁
    • 董伦荣
    • 董晋年
    • 董展光
    • 董宝元
    • 董晋荣
    • 董哲嘉
    • 董展畅
    • 董宝谦
    • 董晋畅
    • 董展宁
    • 董展荣
    • 董轩宁
    • 董哲宁
    • 董晋光
    • 董益光
    • 董晋尘
    • 董哲玮
    • 董轩全
    • 董晋全
    • 董益全
    • 董松宁
    • 董哲宇
    • 董丰硕
    • 董晋嘉
    • 董展宇
    • 董展玮
    • 董展硕
    • 董哲旭
    • 董哲荣
    • 董轩年
    • 董哲光
    • 董展羽
    • 董松图
    • 董哲全
    • 董晋宇
    • 董丰嘉
    • 董炫均
    • 董哲均
    • 董俊辰
    • 董哲辰
    • 董晋辰
    • 董泰延
    • 董展君
    • 董哲利
    • 董伦辰
    • 董益志
    • 董炫辰
    • 董柏志
    • 董俊利
    • 董哲言
    • 董冠良
    • 董建志
    • 董宝宇
    • 董炫志
    • 董轩良
    • 董幽志
    • 董泰辰
    • 董展佑
    • 董?#23383;?/li>
    • 董晋佑
    • 董哲良
    • 董展志
    • 董泰佑
    • 董建利
    • 董炫谷
    • 董俊延
    • 董俊材
    • 董展辰
    • 董丰乐
    • 董丰庆
    • 董昊轩
    • 董果庭
    • 董松全
    • 董松年
    • 董依伦
    • 董泰逸
    • 董果展
    • 董丰贤
    • 董泰毅
    • 董炫逸
    • 董果哲
    • 董丰磊
    • 董俊贤
    • 董俊德
    • 董冠德
    • 董俊磊
    • 董丰毅
    • 董果烈
    • 董彤轩
    • 董丰逸
    • 董肖乐
    • 董泰磊
    • 董果晋
    • 董岩哲
    • 董泰德
    • 董昊伦
    • 董泰贤
    • 董丰曲
    • 董丰宇
    • 董炫毅
    • 董俊庆
    • 董柏德
    • 董松德
    • 董果凌
    • 董昊庭
    • 董炫叶
    • 董昊哲
    • 董炫德
    • 董炫庆
    • 董泰乐
    • 董俊逸
    • 董丰旭
    • 董俊欧
    • 董果伦
    • 董泰庆
    • 董建德
    • 董冠灿
    • 董泰遥
    • 董轩达
    • 董宝义
    • 董哲瑾
    • 董哲龙
    • 董俊远
    • 董宝驰
    • 董轩龙
    • 董建隆
    • 董建绩
    • 董晋达
    • 董展龙
    • 董致远
    • 董益达
    • 董炫谦
    • 董晋运
    • 董柏遥
    • 董晋龙
    • 董益龙
    • 董泰谦
    • 董哲运
    • 董轩瑾
    • 董冠遥
    • 董哲桦
    • 董轩道
    • 董晋璋
    • 董展运
    • 董泰隆
    • 董益璋
    • 董展达
    • 董炫绩
    • 董炫隆
    • 董轩璋
    • 董宝祺
    • 董益瑾
    • 董展勋
    • 董哲璋
    • 董泰远
    • 董幽隆
    • 董昊东
    • 董昊运
    • 董昊忠
    • 董果昊
    • 董岩龙
    • 董昊桦
    • 董昊岩
    • 董彤彤
    • 董?#20048;?/li>
    • 董果易
    • 董果来
    • 董昊瑾
    • 董彤彤
    • 董果达
    • 董昊坤
    • 董果龙
    • 董岩达
    • 董昊龙
    • 董果璋
    • 董晋忠
    • 董益忠
    • 董展林
    • 董展坤
    • 董轩忠
    • 董展奇
    • 董哲东
    • 董晋林
    • 董晋知
    • 董哲坤
    • 董晋枝
    • 董哲奇
    • 董晋东
    • 董晋奇
    • 董展东
    • 董伦林
    • 董哲林
    • 董哲忠
    • 董展忠
    • 董晋宜
    • 董益彤

    董姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 董轩玮
    • 董轩瑞
    • 董峻宇
    • 董益瑜
    • 董轩舟
    • 董峻玮
    • 董轩诚
    • 董益诚
    • 董书宇
    • 董轩宁
    • 董益光
    • 董益玮
    • 董哲玮
    • 董轩全
    • 董轩瑜
    • 董轩羽
    • 董益全
    • 董哲宇
    • 董丰硕
    • 董展宇
    • 董展玮
    • 董展硕
    • 董轩年
    • 董益舟
    • 董展羽
    • 董晋宇
    • 董轩睿
    • 董轩齐
    • 董轩宇
    • 董炫均
    • 董哲均
    • 董星佑
    • 董轩辰
    • 董益延
    • 董俊辰
    • 董哲辰
    • 董书辰
    • 董春佑
    • 董晋辰
    • 董泰延
    • 董轩余
    • 董伦辰
    • 董轩佑
    • 董信辰
    • 董益志
    • 董信佑
    • 董炫辰
    • 董星延
    • 董峻余
    • 董益辰
    • 董星辰
    • 董宝宇
    • 董书佑
    • 董信延
    • 董幽余
    • 董幽辰
    • 董轩良
    • 董幽志
    • 董益壮
    • 董泰辰
    • 董展佑
    • 董晋佑
    • 董泰佑
    • 董轩延
    • 董星余
    • 董俊延
    • 董展辰
    • 董昊轩
    • 董春逸
    • 董星卫
    • 董幽磊
    • 董岩峻
    • 董依伦
    • 董泰逸
    • 董岩轩
    • 董星磊
    • 董星逸
    • 董幽锐
    • 董炫逸
    • 董?#39029;?/li>
    • 董丰磊
    • 董依城
    • 董俊磊
    • 董?#34892;?/li>
    • 董昌轩
    • 董彤轩
    • 董丰逸
    • 董泰磊
    • 董幽锋
    • 董岩哲
    • 董?#35946;?/li>
    • 董信磊
    • 董信逸
    • 董丰宇
    • 董星欧
    • 董炫叶
    • 董俊逸
    • 董俊欧
    • 董幽逸
    • 董岩书
    • 董施欧
    • 董轩达
    • 董思远
    • 董信阳
    • 董俊远
    • 董轩龙
    • 董致远
    • 董益达
    • 董晋运
    • 董益勋
    • 董益龙
    • 董哲运
    • 董轩瑾
    • 董轩道
    • 董展运
    • 董川逸
    • 董川磊
    • 董益锦
    • 董星阳
    • 董益璋
    • 董轩璋
    • 董轩锦
    • 董幽远
    • 董益瑾
    • 董展勋
    • 董泰远
    • 董幽隆
    • 董川卫
    • 董星远
    • 董昌坤
    • 董昊运
    • 董岩龙
    • 董金坤
    • 董昊岩
    • 董昌依
    • 董?#20048;?/li>
    • 董尚勋
    • 董昌融
    • 董?#20381;?/li>
    • 董依钱
    • 董昊坤
    • 董岩昌
    • 董岩达
    • 董尚坤
    • 董昌运
    • 董峻坤
    • 董益忠
    • 董展坤
    • 董益承
    • 董轩忠
    • 董轩承
    • 董哲坤
    • 董益昌
    • 董轩青
    • 董川永
    • 董千玮
    • 董修依
    • 董益彤
    • 董轩坤
    • 董晋坤
    • 董川玮
    • 董丰岩
    • 董钟辰
    • 董远志
    • 董励延
    • 董远逸
    • 董远利
    • 董远蝶
    • 董钟欧
    • 董灿佑
    • 董?#20305;?/li>
    • 董灿磊
    • 董隆佑
    • 董远辰
    • 董?#21491;?/li>
    • 董远锐
    • 董临辰
    • 董灿辰
    • 董励磊
    • 董灿卫
    • 董?#21491;?/li>
    • 董远锋
    • 董临逸
    • 董灿余
    • 董临磊
    • 董钟磊
    • 董灿欧
    • 董励佑
    • 董钟卫
    • 董临卫
    • 董钟余
    • 董远乐
    • 董隆逸
    • 董远德
    • 董灿延
    • 董远余
    • 董?#30007;?/li>
    • 董瑾勋
    • 董俊勇
    • 董炫勇

    董姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 董书睿
    • 董轩瑞
    • 董峻宇
    • 董益瑜
    • 董轩舟
    • 董峻齐
    • 董峻诚
    • 董峻舟
    • 董峻玮
    • 董轩诚
    • 董益诚
    • 董书宇
    • 董峻豪
    • 董涛聚
    • 董书华
    • 董涛齐
    • 董书瑞
    • 董笑豪
    • 董轩瑜
    • 董涛睿
    • 董涛瑞
    • 董瀚仁
    • 董书诚
    • 董峻福
    • 董益舟
    • 董涛诚
    • 董轩睿
    • 董轩齐
    • 董瀚舟
    • 董星朋
    • 董星佑
    • 董书朋
    • 董书辰
    • 董春佑
    • 董信辰
    • 董星江
    • 董信佑
    • 董星延
    • 董星伯
    • 董峻余
    • 董星辰
    • 董书佑
    • 董信延
    • 董信秀
    • 董益壮
    • 董瀚西
    • 董?#25490;?/li>
    • 董信江
    • 董星余
    • 董星宏
    • 董书宏
    • 董波秀
    • 董金峰
    • 董春辉
    • 董春逸
    • 董青书
    • 董星卫
    • 董信万
    • 董岩峻
    • 董秋满
    • 董星辉
    • 董星磊
    • 董星逸
    • 董幽锐
    • 董昌祖
    • 董波锐
    • 董明书
    • 董尚峻
    • 董星复
    • 董星霄
    • 董施锋
    • 董星锐
    • 董?#34892;?/li>
    • 董尚恒
    • 董昌轩
    • 董尚刚
    • 董幽锋
    • 董星辉
    • 董波锋
    • 董尚祖
    • 董?#35946;?/li>
    • 董信磊
    • 董信逸
    • 董信辉
    • 董星欧
    • 董星震
    • 董昌峻
    • 董雨峻
    • 董承峰
    • 董明刚
    • 董雨刚
    • 董昌恒
    • 董尚洪
    • 董青峰
    • 董明峻
    • 董岩书
    • 董施欧
    • 董川辉
    • 董思远
    • 董信聪
    • 董信阳
    • 董星鸿
    • 董峻霖
    • 董星泽
    • 董川逸
    • 董川磊
    • 董益锦
    • 董春泽
    • 董信泽
    • 董星阳
    • 董轩锦
    • 董川震
    • 董川锋
    • 董信鸿
    • 董峻翰
    • 董春鸿
    • 董川卫
    • 董星远
    • 董星泽
    • 董昌坤
    • 董昌翰
    • 董尚岸
    • 董昌霖
    • 董雨昌
    • 董尚明
    • 董金坤
    • 董岸青
    • 董青尚
    • 董昌依
    • 董昌锦
    • 董承昌
    • 董昌承
    • 董昌润
    • 董承雨
    • 董尚勋
    • 董尚雨
    • 董尚霖
    • 董昌融
    • 董昌秉
    • 董金承
    • 董尚翰
    • 董昌明
    • 董雨青
    • 董依钱
    • 董尚昌
    • 董明锦
    • 董岩昌
    • 董尚坤
    • 董昌运
    • 董?#26143;?/li>
    • 董尚锦
    • 董峻坤
    • 董川靖
    • 董川布
    • 董益承
    • 董轩承
    • 董川诚
    • 董书雨
    • 董峻明
    • 董川平
    • 董千靖
    • 董川晖
    • 董川韶
    • 董川齐
    • 董千华
    • 董益昌
    • 董川熙
    • 董川豪
    • 董轩青
    • 董川永
    • 董峻昌
    • 董千玮
    • 董修依
    • 董千玄
    • 董川瑞
    • 董川弘
    • 董川港
    • 董川睿
    • 董书昌
    • 董书承
    • 董川玮
    • 董千瑜
    • 董书明
    • 董尚济
    • 董雨翼
    • 董涛承
    • 董尚涛
    • 董金涛
    • 董青涛
    • 董昌涛
    • 董昌济
    • 董钟宏
    • 董钟辰
    • 董弥锐
    • 董钟欧
    • 董?#20305;?/li>
    • 董弥锋
    • 董钟震
    • 董钟朋
    • 董?#21491;?/li>

    董姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 董?#20301;?/li>
    • 董瀚月
    • 董峻豪
    • 董涛聚
    • 董书华
    • 董涛齐
    • 董瀚文
    • 董松豪
    • 董笑豪
    • 董涛睿
    • 董涛源
    • 董涛荣
    • 董涛瑞
    • 董瀚仁
    • 董瀚泽
    • 董瀚元
    • 董峻福
    • 董涛诚
    • 董瀚鸿
    • 董怀元
    • 董松陌
    • 董松福
    • 董瀚舟
    • 董星朋
    • 董瀚曲
    • 董冠朋
    • 董书朋
    • 董波杉
    • 董瀚帆
    • 董冠江
    • 董肖朋
    • 董星江
    • 董星伯
    • 董瀚吉
    • 董波江
    • 董瀚西
    • 董柏江
    • 董?#25490;?/li>
    • 董建江
    • 董信江
    • 董瀚名
    • 董波言
    • 董冠伯
    • 董星宏
    • 董书宏
    • 董波秀
    • 董金峰
    • 董涛冰
    • 董建辉
    • 董春辉
    • 董松帆
    • 董冠霄
    • 董明高
    • 董信万
    • 董柏兴
    • 董秋满
    • 董风庆
    • 董涛帆
    • 董星辉
    • 董果洪
    • 董波贤
    • 董波辉
    • 董波锐
    • 董明书
    • 董星复
    • 董?#25105;?/li>
    • 董松辉
    • 董星霄
    • 董明恒
    • 董劲辉
    • 董冠辉
    • 董风震
    • 董柏辉
    • 董尚恒
    • 董肖辉
    • 董风兴
    • 董涛庆
    • 董波毅
    • 董星辉
    • 董波锋
    • 董涛曲
    • 董果洋
    • 董果恒
    • 董信辉
    • 董建兴
    • 董星震
    • 董宜峰
    • 董雨峻
    • 董波庆
    • 董承峰
    • 董明刚
    • 董雨刚
    • 董冠震
    • 董雨高
    • 董柯辉
    • 董劲霄
    • 董柏震
    • 董?#20301;?/li>
    • 董昌恒
    • 董尚洪
    • 董冠兴
    • 董青峰
    • 董明峻
    • 董川辉
    • 董劲鸿
    • 董肖泽
    • 董风鸿
    • 董波泽
    • 董瀚晖
    • 董冠泽
    • 董瀚楠
    • 董星鸿
    • 董瀚群
    • 董波鸿
    • 董峻霖
    • 董星泽
    • 董风泽
    • 董春泽
    • 董信泽
    • 董柏鸿
    • 董柏霜
    • 董川震
    • 董瀚义
    • 董信鸿
    • 董瀚敬
    • 董峻翰
    • 董春鸿
    • 董冠鸿
    • 董星泽
    • 董昌翰
    • 董明桦
    • 董雨杭
    • 董雨观
    • 董尚岸
    • 董雨奇
    • 董雨果
    • 董果秉
    • 董昌霖
    • 董雨昌
    • 董宜雨
    • 董明东
    • 董尚明
    • 董果雨
    • 董岸青
    • 董明明
    • 董昌润
    • 董承雨
    • 董雨东
    • 董雨明
    • 董尚雨
    • 董宜润
    • 董尚霖
    • 董昌秉
    • 董宜霖
    • 董尚翰
    • 董昌明
    • 董雨树
    • 董雨青
    • 董果明
    • 董果霖
    • 董果润
    • 董明锦
    • 董东雨
    • 董雨翰
    • 董雨桦
    • 董宜明
    • 董雨林
    • 董明翰
    • 董果翰
    • 董川布
    • 董书雨
    • 董峻明
    • 董川平
    • 董川晖
    • 董千华
    • 董川熙
    • 董川豪
    • 董千玄
    • 董川弘
    • 董川港
    • 董书明
    • 董东涛
    • 董雨松
    • 董涛雨
    • 董明济
    • 董尚济
    • 董雨翼
    • 董涛承
    • 董尚涛
    • 董涛奇
    • 董金涛
    • 董涛岸
    • 董涛明
    • 董涛秉
    • 董青涛
    • 董果涛
    • 董昌涛
    • 董明松
    • 董昌济
    • 董松明

    董姓历史名人:

    董仲舒?#20309;?#27721;哲学家,今文经学大师。?#20309;?#24093;举贤良文学之士,他对以'天人三策',提出'罢黜百家,独尊儒术'的建议,为?#20309;?#24093;采纳,开此后两千余年封建社会以儒学为正统的先声。其学以儒家宗法思想为?#34892;模右?#38452;阳五行说,把神权、君权、父权、夫权贯串在一起,形成封建神学体系。提出'天人感应'说和'三纲五常'说。
    董狐:被当时的孔?#20305;?#20026;'良史'的史官,是最早出现于史籍的董姓名人。
    董贤?#20309;?#27721;大司马。他22岁?#26412;?#34987;哀帝宠?#36965;?#23448;至大司马,操纵朝政,其家族在当朝显赫一时。
    董小婉:著名?#25490;?#20026;秦?#26149;?八大名妓'之一。容貌?#21355;觶?#21892;书画,通诗史,后来嫁给清代著名文学家冒襄为妾。
    董邦达:著名画家,人称清代画中十哲之一。
    董源?#20309;?#20195;南唐画家。用披麻皴法画山水,平淡天真,后?#24535;奕怀?#20854;风格,并称'董巨',为五代,北宋间南方山水画主要流派,对后世影响很大。
    董解元:金朝时戏曲家。他根据唐人元稹的《莺莺传》创作了《西厢记诸宫调》,为后来元曲作家王实甫创作《西厢记》准备了条件。

    董姓聚集地:

    迁徙分布
    辛有的后代,世袭晋国太?#20998;?#32844;,至春秋时,有史官董狐。晋灵公时,晋卿?#36828;?#22240;避灵公杀害而走,未出?#24120;?#20854;族人穿杀灵公。董狐认为责在?#36828;埽?#22240;此在史册上写道:'?#36828;?#24337;其君。'由于他不畏权贵,秉?#25163;?#20070;,旧时被誉为'良史'。董狐的裔孙董翳秦末被项羽封为翟王,都高奴(在今陕西延安市延河东岸),子孙遂居陇西(今属甘肃)。西汉时的董仲舒为广川人(今河北枣强东),其曾孙自广川徙陇西,裔孙徙河东(今属山西)。西?#20309;?#24093;时功臣有董金吾,原为匈奴人;东汉公孙述时,牂柯(今属贵州)大姓有董氏。此外董姓在汉代还分布于今山东定陶、高青,广东广州,四川资阳、德阳,浙江余姚,湖北襄阳、枝江,福建福州,?#24189;?#31161;州、伊川、南阳、开封、杞县、信阳、灵宝等地。至隋唐时期,除上述地区外,今?#19981;鍘?#28246;南、江苏、江西?#20161;?#30340;一些地方,都有董姓的居住地。唐末,固始(今属?#24189;希?#33891;氏?#38047;兴?#29579;潮、王审知入闽者。明代以前,董氏已遍布江南各省。
    董是台湾的第七十六大姓,是于清康熙年间,从大陆逐渐迁去的。他们主要分布在彰化、台南、?#25105;澹约?#21488;北、新竹、南投、澎湖等地。在康熙二十二年(公元1683年),有弁屯董、朱、柯、越、黄五姓,移住今屏东县恒春镇;乾隆初年(公元1736年),有董?#22312;又?#22823;肚下堡玉田圳,引水开垦九弱黎庄等?#21462;?#27492;后,有的又徙居南洋群?#26477;?#27431;美一些国家和地区。
    堂号
    '?#21271;?#22530;'、'良史堂':春秋时候,董狐是晋国的史官,他?#35789;?#27714;实存真,不怕权势。晋灵公被弑,董狐在史书上写道:'?#36828;?#24337;其君。'孔子夸奖他是'良史'。
    董氏还有'豢龙'、'陇西'堂号。


    上一条:董姓女宝宝起名_姓董的女孩名字(满分/高分)    下一条:萧姓女宝宝起名_姓萧的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:董姓男宝宝起名_姓董的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48781.html
    辽宁11选5开奖走势图

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>