1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 董姓女宝宝起名_姓董的女孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-26 10:53:00

    导语董姓女宝宝起名_姓董的女孩名字(满分/高分),董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。

    董氏是一个典型多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二十九位,属于超级大姓系列,人口约七百二十六万一千余,占全国人口总数的0.45%左右。那么董姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    董姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

    • 董芷华
    • 董芹语
    • 董芙菱
    • 董露莲
    • 董娟菡
    • 董倚梦
    • 董芳菡
    • 董桑绮
    • 董芙冰
    • 董芸冰
    • 董芝菲
    • 董纹竹
    • 董芳绮
    • 董芙绮
    • 董花菱
    • 董恬菲
    • 董蓝霞
    • 董夏语
    • 董花冰
    • 董夏菡
    • 董夏菱
    • 董倚嘉
    • 董桂菡
    • 董芸菱
    • 董娟兰
    • 董蕊华
    • 董蕊菲
    • 董芳菱
    • 董桂鸣
    • 董桂菲
    • 董芳菲
    • 董倚绮
    • 董花兰
    • 董芝萍
    • 董蓝璐
    • 董芝语
    • 董桐冰
    • 董蕊鸣
    • 董娜嘉
    • 董芳嘉
    • 董桑冰
    • 董凌菲
    • 董蕊菡
    • 董纹菱
    • 董芳菊
    • 董恬菡
    • 董纹绮
    • 董芸华
    • 董桐裳
    • 董馥菡
    • 董桐语
    • 董夏槐
    • 董馥语
    • 董芳冰
    • 董夏菲
    • 董桐碧
    • 董娜语
    • 董桑菱
    • 董倚冰
    • 董夏嘉
    • 董芝华
    • 董蕊舞
    • 董花萍
    • 董桑华
    • 董娥嘉
    • 董?#23545;?/li>
    • 董恬语
    • 董曦月
    • 董芳华
    • 董芳凤
    • 董柳灵
    • 董柳江
    • 董芳君
    • 董红杏
    • 董芳杏
    • 董娜君
    • 董桐江
    • 董盼兰
    • 董芳妍
    • 董柳君
    • 董盈君
    • 董柳兰
    • 董芳妙
    • 董桐妙
    • 董虹妍
    • 董娥君
    • 董?#23545;?/li>
    • 董蓝冰
    • 董桐君
    • 董?#26408;?/li>
    • 董念芹
    • 董欣芙
    • 董佩芙
    • 董佳芳
    • 董欣凌
    • 董佳芝
    • 董芊瑶
    • 董佩桐
    • 董柳慕
    • 董欣桐
    • 董昕芳
    • 董雨桐
    • 董念桃
    • 董佳珍
    • 董佳娟
    • 董柳慧
    • 董柳葵
    • 董柳莹
    • 董昕芙
    • 董香萱
    • 董昕桐
    • 董欣芸
    • 董蕊瑶
    • 董馥莹
    • 董柳萱
    • 董柏萱
    • 董蕊竹
    • 董沐娟
    • 董佳芸
    • 董佩芝
    • 董佳桑
    • 董佳恬
    • 董映萱
    • 董沛芹
    • 董柳娇
    • 董佳芙
    • 董欣芷
    • 董沐芸
    • 董蕊莹
    • 董彦娇
    • 董妮芸
    • 董?#36784;?/li>
    • 董欣芳
    • 董彦瑶
    • 董昕芸
    • 董佳桐
    • 董盈萱
    • 董佳芷
    • 董昕芷
    • 董柳漫
    • 董佩芸
    • 董柳瑶
    • 董沐芙
    • 董沐桐
    • 董雨花
    • 董蕊冰
    • 董芊漫
    • 董蓝琪
    • 董芳蓉
    • 董映莲
    • 董花颖
    • 董芝凝
    • 董桂凝
    • 董夏蓉
    • 董娜颖
    • 董珍颖
    • 董芳瑾
    • 董芳凝
    • 董蓝莉
    • 董恬蓉
    • 董芙晓
    • 董蓝琳
    • 董芳润
    • 董南莲
    • 董芷洁
    • 董芷瑾
    • 董虹霞
    • 董桂瑾
    • 董彦檀
    • 董欢萱
    • 董露楠
    • 董芊黛
    • 董香莲
    • 董芳霎
    • 董柏璐
    • 董南檀
    • 董倚蓉
    • 董蓝楠
    • 董露榆
    • 董芳晓
    • 董柏莲
    • 董芷璇
    • 董露琳
    • 董虹莲
    • 董美莲
    • 董桐润
    • 董蓝烟
    • 董桑凝
    • 董倚润
    • 董蓝琴
    • 董桃瑾
    • 董桐霎
    • 董彦璐
    • 董芝璇
    • 董芳璇
    • 董桐蓉
    • 董彦莲
    • 董倚晓
    • 董柳缦
    • 董彦霞

    董姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 董恬菲
    • 董娜嫣
    • 董珍羽
    • 董夏嫣
    • 董夏语
    • 董娜羽
    • 董夏菡
    • 董夏菱
    • 董夏羽
    • 董恬嫣
    • 董依灵
    • 董蓝璐
    • 董娜嘉
    • 董凌菲
    • 董恬菡
    • 董桐裳
    • 董?#22914;?/li>
    • 董夏槐
    • 董夏菲
    • 董娜裳
    • 董娜语
    • 董夏嘉
    • 董恬语
    • 董曦月
    • 董柳灵
    • 董娜君
    • 董娜邑
    • 董怡采
    • 董?#26408;?/li>
    • 董夏邑
    • 董念芹
    • 董欣凌
    • 董映蝶
    • 董芊瑶
    • 董依娜
    • 董昕芳
    • 董幽瑶
    • 董念桃
    • 董佳珍
    • 董念珍
    • 董昕芙
    • 董昕桐
    • 董蕊瑶
    • 董南影
    • 董佳恬
    • 董映萱
    • 董幽蝶
    • 董妮芸
    • 董?#36784;?/li>
    • 董彦瑶
    • 董昕凌
    • 董昕芸
    • 董昕芷
    • 董柳瑶
    • 董怡瑶
    • 董映缘
    • 董依玲
    • 董怡蝶
    • 董映莲
    • 董娜瑾
    • 董夏蓉
    • 董娜颖
    • 董珍颖
    • 董夏瑾
    • 董芳瑾
    • 董恬蓉
    • 董芙晓
    • 董恬晓
    • 董南莲
    • 董听蝶
    • 董芷瑾
    • 董桂瑾
    • 董芊黛
    • 董柏璐
    • 董南檀
    • 董芳晓
    • 董芷璇
    • 董蓝烟
    • 董桃瑾
    • 董彦璐
    • 董芝璇
    • 董芳璇
    • 董倚晓
    • 董昕瑾
    • 董彤瑾
    • 董宛璇
    • 董妮依
    • 董昕宛
    • 董佳彤
    • 董彤彤
    • 董佳昕
    • 董彤佳
    • 董昕依
    • 董佳晓
    • 董妮瑾
    • 董妮宛
    • 董欣彤
    • 董昕昕
    • 董昕晓
    • 董奇璇
    • 董昕佳
    • 董妮颖
    • 董昕欣
    • 董欣瑾
    • 董昕燕
    • 董妮昕
    • 董昕彤
    • 董昕颖
    • 董?#24180;?/li>
    • 董珍佳
    • 董芳妮
    • 董芳彤
    • 董芷妮
    • 董夏宛
    • 董桐昕
    • 董夏依
    • 董娜彤
    • 董芳昕
    • 董娜宛
    • 董娜昕
    • 董芸昕
    • 董花昕
    • 董桐彤
    • 董花彤
    • 董夏佳
    • 董夏妮
    • 董夏彤
    • 董娟昕
    • 董蕊妮
    • 董蕊彤
    • 董颖黛
    • 董晓檀
    • 董莲蝶
    • 董黛萱
    • 董黛瑶
    • 董璐瑶
    • 董颖璐
    • 董黛君
    • 董燕黛
    • 董璐莹
    • 董晓黛
    • 董晓忆
    • 董璐邑
    • 董璐萱
    • 董忆瑶
    • 董燕璐
    • 董黛娇
    • 董黛莹
    • 董怜蓉
    • 董晓璇
    • 董晓蓉
    • 董柳南
    • 董燕瑾
    • 董南芊
    • 董晓燕
    • 董蕊丽
    • 董晓瑾
    • 董颖璇
    • 董晓颖
    • 董颖瑾
    • 董璐蓉
    • 董莲璇
    • 董黛璇
    • 董忆璇
    • 董晴月
    • 董黛瑾
    • 董燕妮
    • 董晓佳
    • 董晓宛
    • 董璐颖
    • 董璐瑾
    • 董晓昕
    • 董蓉彤
    • 董晓枝
    • 董忆瑾
    • 董晓妮
    • 董优璇
    • 董晓彤
    • 董晓依
    • 董晓奇
    • 董昕邑
    • 董昕玥
    • 董怡昕
    • 董映欣
    • 董昕彦
    • 董?#24180;?/li>
    • 董玥彤
    • 董映佳
    • 董彤幽
    • 董妮南
    • 董幽彤
    • 董怡彤
    • 董彦妮
    • 董昕怡
    • 董?#38686;?/li>
    • 董妮玥
    • 董彤玥
    • 董南菲
    • 董甜亦
    • 董晴语

    董姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 董素嫣
    • 董?#34425;?/li>
    • 董娜嫣
    • 董珍羽
    • 董宸嫣
    • 董夏嫣
    • 董娜羽
    • 董夏羽
    • 董恬嫣
    • 董依灵
    • 董素羽
    • 董?#22914;?/li>
    • 董珊嫣
    • 董珊羽
    • 董娜邑
    • 董馨羽
    • 董怡采
    • 董素邑
    • 董幽邑
    • 董柔邑
    • 董珊邑
    • 董夏邑
    • 董怡邑
    • 董依珊
    • 董依娜
    • 董幽瑶
    • 董南影
    • 董音缘
    • 董思影
    • 董怡影
    • 董幽蝶
    • 董柔影
    • 董思缘
    • 董宛珊
    • 董幽影
    • 董怡瑶
    • 董映缘
    • 董依玲
    • 董怡蝶
    • 董怡忆
    • 董?#23478;?/li>
    • 董柔忆
    • 董宛璇
    • 董妮依
    • 董昕宛
    • 董依青
    • 董昕依
    • 董宛儿
    • 董依静
    • 董妮宛
    • 董昕燕
    • 董姗依
    • 董夏宛
    • 董夏依
    • 董娜宛
    • 董珊宛
    • 董素宛
    • 董素依
    • 董倩依
    • 董珊依
    • 董忆邑
    • 董燕黛
    • 董晓忆
    • 董璐邑
    • 董忆瑶
    • 董燕璐
    • 董幽怡
    • 董玥怡
    • 董柔玥
    • 董柔怡
    • 董燕瑾
    • 董怡思
    • 董晓燕
    • 董怡玥
    • 董?#23068;?/li>
    • 董思玥
    • 董幽音
    • 董忆静
    • 董忆璇
    • 董静依
    • 董燕妮
    • 董晓宛
    • 董忆瑾
    • 董优璇
    • 董晓依
    • 董静宛
    • 董怡依
    • 董昕邑
    • 董昕玥
    • 董怡宛
    • 董怡昕
    • 董思宛
    • 董?#24180;?/li>
    • 董柔宛
    • 董玥彤
    • 董宛姿
    • 董玥宛
    • 董宛玥
    • 董彤幽
    • 董幽儿
    • 董?#23478;?/li>
    • 董幽姗
    • 董幽宛
    • 董幽彤
    • 董怡彤
    • 董姗怡
    • 董姗音
    • 董宛春
    • 董昕怡
    • 董妮玥
    • 董彤玥
    • 董依怡
    • 董柔依
    • 董岚嫣
    • 董怡瑛
    • 董岚嫦
    • 董幽羽
    • 董怡嫦
    • 董春嫣
    • 董甜亦
    • 董秋嫣
    • 董映瑛
    • 董絮嫣
    • 董思羽
    • 董怡嫣
    • 董翔嫣
    • 董媛嫣
    • 董玥羽
    • 董岚瑛
    • 董?#34425;?/li>
    • 董舒嫣
    • 董岚瑜
    • 董婉如
    • 董梨羽
    • 董柔嫣
    • 董南嫣
    • 董姿瑛
    • 董晴瑛
    • 董紫羽
    • 董翔瑛
    • 董怡羽
    • 董思瑛
    • 董姿嫣
    • 董婉缘
    • 董婉瑶
    • 董宛瑶
    • 董宛缘
    • 董妮影
    • 董依缘
    • 董昕影
    • 董迎婵
    • 董紫影
    • 董婉婵
    • 董依叶
    • 董婉令
    • 董婉煜
    • 董婉虞
    • 董岚羽
    • 董紫呜
    • 董婉铃
    • 董迎虞
    • 董羽珊
    • 董燕玲
    • 董燕珊
    • 董岚仙
    • 董忆羽
    • 董晓邑
    • 董忆馨
    • 董璐羽
    • 董忆曦
    • 董黛亦
    • 董婉媛
    • 董婉婷
    • 董姗嫣
    • 董晓瑛
    • 董燕瑛
    • 董青嫣
    • 董婉晴
    • 董宛嫣
    • 董彤嫣
    • 董?#26469;?/li>
    • 董?#27663;?/li>
    • 董?#23270;?/li>
    • 董昕嫣
    • 董燕睿
    • 董彩岚
    • 董青瑛
    • 董姿缘
    • 董宛妮
    • 董娜依
    • 董思怡
    • 董怡南
    • 董忆晓
    • 董宛怡
    • 董紫邑
    • 董姗玥
    • 董依柔
    • 董昕音
    • 董幽依
    • 董幽嫣

    董姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 董珊碧
    • 董素嫣
    • 董珊瑜
    • 董素嫦
    • 董?#34425;?/li>
    • 董宸嫣
    • 董珊冰
    • 董馥瑜
    • 董纹瑜
    • 董倩冰
    • 董珊凤
    • 董素瑜
    • 董双萍
    • 董素羽
    • 董素冰
    • 董珊嫣
    • 董倩华
    • 董珊华
    • 董宸冰
    • 董珊羽
    • 董宸瑜
    • 董素睿
    • 董宸华
    • 董馨羽
    • 董素妍
    • 董素邑
    • 董思妙
    • 董思妍
    • 董春妍
    • 董馨冰
    • 董珊妍
    • 董思秀
    • 董柔邑
    • 董?#22909;?/li>
    • 董思江
    • 董柔妍
    • 董珊邑
    • 董依珊
    • 董柔漫
    • 董沛珊
    • 董秋慕
    • 董青珊
    • 董思漫
    • 董柔慕
    • 董思影
    • 董思霄
    • 董春漫
    • 董柔霄
    • 董柔影
    • 董沐珊
    • 董思缘
    • 董宛珊
    • 董青纹
    • 董姿婵
    • 董秋婵
    • 董素洁
    • 董珊静
    • 董素霎
    • 董倩霎
    • 董宸润
    • 董?#23478;?/li>
    • 董珊润
    • 董柔霜
    • 董柔忆
    • 董纹静
    • 董珊凝
    • 董思霜
    • 董姗凝
    • 董姗洁
    • 董依青
    • 董宛儿
    • 董依静
    • 董儿雨
    • 董沛儿
    • 董姗青
    • 董姗佩
    • 董沐姗
    • 董佩青
    • 董雨静
    • 董姗依
    • 董青姗
    • 董素明
    • 董?#22909;?/li>
    • 董素沁
    • 董珊宛
    • 董纹青
    • 董素宛
    • 董珊雨
    • 董素雨
    • 董素依
    • 董倩依
    • 董珊依
    • 董素姗
    • 董珊姗
    • 董倩雨
    • 董珊沁
    • 董雨双
    • 董姗馥
    • 董馥姗
    • 董霜秀
    • 董霞婵
    • 董静霜
    • 董静霞
    • 董秋春
    • 董春姿
    • 董静润
    • 董?#21512;?/li>
    • 董盈姿
    • 董静霎
    • 董红姿
    • 董柔玥
    • 董香思
    • 董思盈
    • 董姿香
    • 董柔思
    • 董秋姿
    • 董思姿
    • 董柔怡
    • 董秋盈
    • 董思思
    • 董香春
    • 董姿盈
    • 董思秋
    • 董怡思
    • 董?#23068;?/li>
    • 董思玥
    • 董柔柔
    • 董春柔
    • 董秋玫
    • 董盈思
    • 董秋柔
    • 董静姗
    • 董静佩
    • 董忆静
    • 董霞静
    • 董静依
    • 董静儿
    • 董静青
    • 董静宛
    • 董静妹
    • 董沐柔
    • 董姗秀
    • 董青秋
    • 董青姿
    • 董姗柔
    • 董思宛
    • 董佩春
    • 董柔沐
    • 董秋姗
    • 董盈姗
    • 董姗玫
    • 董雨思
    • 董春姗
    • 董柔宛
    • 董宛姿
    • 董姗妍
    • 董姗盈
    • 董思雨
    • 董盼儿
    • 董珠妙
    • 董幽儿
    • 董?#23478;?/li>
    • 董儿思
    • 董思青
    • 董沐姿
    • 董沐秀
    • 董海秀
    • 董姗姿
    • 董幽姗
    • 董柔明
    • 董姗怡
    • 董春沁
    • 董青香
    • 董姗音
    • 董宛春
    • 董佩思
    • 董柔姗
    • 董姗妙
    • 董盈青
    • 董思沁
    • 董紫妙
    • 董柔依
    • 董岚嫦
    • 董盈瑜
    • 董思睿
    • 董怡嫦
    • 董秋睿
    • 董絮华
    • 董思碧
    • 董春嫣
    • 董秋嫣
    • 董思华
    • 董旋冰
    • 董雯睿
    • 董絮嫣
    • 董思羽
    • 董?#33841;?/li>
    • 董春华
    • 董柔嫦
    • 董舒华

    董姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 董芷华
    • 董珊碧
    • 董露莲
    • 董?#31471;?/li>
    • 董芙冰
    • 董芸冰
    • 董纹竹
    • 董蓝霞
    • 董珊冰
    • 董花冰
    • 董馥瑜
    • 董蕊华
    • 董纹瑜
    • 董倩冰
    • 董桂鸣
    • 董芝萍
    • 董珊凤
    • 董双萍
    • 董桐冰
    • 董蕊鸣
    • 董桑冰
    • 董纹菱
    • 董纹绮
    • 董芸华
    • 董馥菡
    • 董馥语
    • 董芳冰
    • 董桐碧
    • 董素冰
    • 董倩华
    • 董珊华
    • 董倚冰
    • 董纹华
    • 董宸冰
    • 董芝华
    • 董蕊舞
    • 董花萍
    • 董桑华
    • 董娥嘉
    • 董宸华
    • 董芳华
    • 董芳凤
    • 董盈妍
    • 董柳江
    • 董红杏
    • 董纹妙
    • 董素妍
    • 董桐江
    • 董思妙
    • 董盈江
    • 董思妍
    • 董春妍
    • 董盼兰
    • 董纹妍
    • 董芳妍
    • 董馨冰
    • 董盈君
    • 董珊妍
    • 董芳妙
    • 董桐妙
    • 董虹妍
    • 董?#22909;?/li>
    • 董思江
    • 董娥君
    • 董?#23545;?/li>
    • 董柔妍
    • 董蓝冰
    • 董佩芙
    • 董沐纹
    • 董柔漫
    • 董香漫
    • 董佩桐
    • 董柳慕
    • 董雨桐
    • 董沛珊
    • 董柳慧
    • 董秋慕
    • 董香慕
    • 董香萱
    • 董盈慕
    • 董馥莹
    • 董雨纹
    • 董思漫
    • 董柔慕
    • 董沐娟
    • 董佩芝
    • 董思霄
    • 董沛芹
    • 董春漫
    • 董柔霄
    • 董沐芸
    • 董沛纹
    • 董沐珊
    • 董盈萱
    • 董柳漫
    • 董佩芸
    • 董青纹
    • 董沐芙
    • 董沐桐
    • 董雨花
    • 董蕊冰
    • 董芊漫
    • 董芝凝
    • 董桂凝
    • 董素洁
    • 董芳凝
    • 董素霎
    • 董芳润
    • 董芷洁
    • 董虹霞
    • 董欢萱
    • 董露楠
    • 董香莲
    • 董芳霎
    • 董香霞
    • 董玫霞
    • 董纹洁
    • 董露榆
    • 董倩霎
    • 董露琳
    • 董宸润
    • 董美莲
    • 董桐润
    • 董桑凝
    • 董珊润
    • 董倚润
    • 董红霞
    • 董桐霎
    • 董柔霜
    • 董纹静
    • 董玫霞
    • 董柳缦
    • 董珊凝
    • 董彦霞
    • 董思霜
    • 董桐洁
    • 董桂洁
    • 董雨欣
    • 董佩欣
    • 董欣沐
    • 董佩佳
    • 董佩蓉
    • 董姗凝
    • 董姗洁
    • 董佩霎
    • 董佳霎
    • 董沐佩
    • 董明佳
    • 董佳佩
    • 董欣沁
    • 董儿雨
    • 董佩奇
    • 董佳凝
    • 董沛儿
    • 董佩凝
    • 董佳雨
    • 董沁蓉
    • 董姗佩
    • 董欣凝
    • 董佳明
    • 董佳沁
    • 董沐姗
    • 董雨佳
    • 董欣润
    • 董佩青
    • 董雨静
    • 董沐欣
    • 董沐蓉
    • 董佳润
    • 董纹欣
    • 董素明
    • 董芙沐
    • 董?#22909;?/li>
    • 董素沁
    • 董桐沐
    • 董芳雨
    • 董纹青
    • 董珊雨
    • 董素雨
    • 董芷雨
    • 董倚佩
    • 董娥佳
    • 董倩雨
    • 董芙沁
    • 董珊沁
    • 董馥欣
    • 董雨双
    • 董佳馥
    • 董沐馥
    • 董欣馥
    • 董馥枝
    • 董馥佩
    • 董沐蕊
    • 董姗馥
    • 董馥姗
    • 董霞妙
    • 董霞霄
    • 董霞娇
    • 董霞妍
    • 董凝莲

    董姓历史名人:

    董仲舒?#20309;?#27721;哲学家,今文经学大师。?#20309;?#24093;举?#22303;?#25991;学之士,他对以'天人三策',提出'罢黜百家,独尊儒术'的建议,为?#20309;?#24093;采?#26705;?#24320;此后两千余年封建社会以儒学为正统的先声。其学以儒家宗法思想为?#34892;模右?#38452;阳五行说,把神权、君权、父权、夫权贯串在一起,形成封建神学体系。提出'天人感应'说和'三纲五常'说。
    董狐:被当时的孔子誉为'良史'的史官,是最早出现于?#33459;?#30340;董姓名人。
    董贤?#20309;?#27721;大司马。他22岁?#26412;?#34987;哀帝宠幸,官至大司马,操纵朝政,其家族在当朝显赫一时。
    董小婉:著名才女,为秦?#26149;?八大名妓'之一。容貌俏丽,善书画,通诗史,后来嫁给清代著名文学家冒襄为妾。
    董邦达:著名画家,人称清代画中十哲之一。
    董源:五代南唐画家。用披麻?#23480;?#30011;山水,平淡天真,后又巨然承其风格,并称'董巨',为五代,北宋间南方山水画主要流?#26705;?#23545;后世影响很大。
    董解元:金朝时戏曲家。他根据唐人元稹的《莺莺传》创作了《西厢记诸宫调》,为后来元曲作家王实甫创作《西厢记》准备了条件。

    董姓聚集地:

    迁徙分布
    辛有的后代,世袭晋国太?#20998;?#32844;,至春秋时,有史官董狐。晋灵公时,晋卿赵盾因避灵公杀害而走,未出?#24120;?#20854;族人穿杀灵公。董狐认为责在赵盾,因此在史册上写道:'赵盾弑其君。'由于他不畏权贵,秉?#25163;?#20070;,旧时被誉为'良史'。董狐的裔孙董翳秦末被项羽封为翟王,都高奴(在今陕西?#24433;彩?#24310;河东岸),子孙遂居陇西(今属甘肃)。西汉时的董仲舒为广川人(今?#39062;?#26531;强东),其曾孙自广川徙陇西,裔孙徙河东(今属山西)。西?#20309;?#24093;时功臣有董金吾,原为匈奴人?#27426;?#27721;公孙述时,牂柯(今属贵州)大姓有董氏。此外董姓在汉代还分布于今山东定陶、高青,广东广州,四川资阳、德阳,浙江余姚,湖北襄阳、枝江,福建福州,河南禹州、伊川、南阳、开封、杞县、信阳、灵宝等地。至隋唐时期,除上述地区外,今?#19981;鍘?#28246;南、江苏、江西等省的一些地方,都有董姓的居住地。唐末,固始(今属河南)董氏又有随王潮、王审知入闽者。明代以前,董氏已遍布江南各省。
    董是台湾的第七十六大姓,是于清康熙年间,从大陆逐渐迁去的。他们主要分布在彰化、台南、?#25105;澹约?#21488;北、新竹、南投、澎湖等地。在康熙二十二年(公元1683年),有弁屯董、朱、柯、越、黄五姓,移住今屏东县恒春镇;乾隆初年(公元1736年),有董?#22312;又?#22823;肚下堡玉田圳,引水开垦九弱黎庄等?#21462;?#27492;后,有的又徙居南洋群岛及欧美一些国家和地区。
    堂号
    '?#21271;?#22530;'、'良史堂':春秋时候,董狐是晋国的史官,他?#35789;?#27714;实存真,不怕权势。晋灵公被弑,董狐在史书上写道:'赵盾弑其君。'孔子夸奖他是'良史'。
    董氏还有'豢龙'、'陇西'堂号。


    上一条:于姓男宝宝起名_姓于的男孩名字(满分/高分)    下一条:董姓男宝宝起名_姓董的男孩名字(满分/高分)
    本文标题:董姓女宝宝起名_姓董的女孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48780.html
    辽宁11选5开奖走势图

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>