1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 唐姓男宝宝起名_姓唐的男孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-25 13:18:00

    导语唐姓男宝宝起名_姓唐的男孩名字(满分/高分)唐姓在中国百家姓?#20998;?#25490;名64位在日本韩国越南等国也有分布唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓人口约占全国汉族人口0.65%那么唐姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    唐姓在中国百家姓?#20998;?#25490;名64位在日本韩国越南等国也有分布唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓人口约占全国汉族人口0.65%那么唐姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    唐姓男宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 唐国福
    • 唐彬福
    • 唐健智
    • 唐国文
    • 唐若栋
    • 唐若峰
    • 唐国华
    • 唐楷博
    • 唐彬文
    • 唐健清
    • 唐敬杰
    • 唐浩高
    • 唐浩元
    • 唐若天
    • 唐苑皓
    • 唐若元
    • 唐彬高
    • 唐敬皓
    • 唐楠栋
    • 唐若菲
    • 唐若豪
    • 唐国景
    • 唐彬智
    • 唐英方
    • 唐苑博
    • 唐雪芹
    • 唐国清
    • 唐浩棋
    • 唐苑宁
    • 唐浩景
    • 唐敬普
    • 唐健荣
    • 唐苑文
    • 唐敬栋
    • 唐健瀚
    • 唐强晋
    • 唐彬耀
    • 唐健腾
    • 唐健华
    • 唐若博
    • 唐国渊
    • 唐?#20998;?/li>
    • 唐浩凯
    • 唐若晋
    • 唐鼎棋
    • 唐国洪
    • 唐浩杰
    • 唐悟瀚
    • 唐强栋
    • 唐若宁
    • 唐苑月
    • 唐健尧
    • 唐健展
    • 唐彬杰
    • 唐健凌
    • 唐国月
    • 唐浩月
    • 唐彬元
    • 唐国峰
    • 唐健洋
    • 唐健凯
    • 唐熙尧
    • 唐若凌
    • 唐楠智
    • 唐国烈
    • 唐楠杰
    • 唐若清
    • 唐康杰
    • 唐若溪
    • 唐敬寒
    • 唐鼎凯
    • 唐康凯
    • 唐若嘉
    • 唐熙栋
    • 唐楠雄
    • 唐熙杰
    • 唐熙皓
    • 唐彬闲
    • 唐彬宁
    • 唐国元
    • 唐敬凯
    • 唐国蓝
    • 唐国高
    • 唐?#30340;?/li>
    • 唐健洪
    • 唐健栋
    • 唐国云
    • 唐楠渊
    • 唐若乔
    • 唐章皓
    • 唐苛杰
    • 唐强恒
    • 唐敬清
    • 唐彬哲
    • 唐国宁
    • 唐若恒
    • 唐国耀
    • 唐章木
    • 唐健棋
    • 唐乾元
    • 唐琪栋
    • 唐敬云
    • 唐晟棋
    • 唐国腾
    • 唐雪景
    • 唐国栋
    • 唐强腾
    • 唐国豪
    • 唐国庭
    • 唐浩原
    • 唐健乔
    • 唐强荣
    • 唐浩嘉
    • 唐楷栋
    • 唐国恒
    • 唐楷尧
    • 唐健方
    • 唐强文
    • 唐国凯
    • 唐强尧
    • 唐国瀚
    • 唐强雄
    • 唐敬棕
    • 唐琪云
    • 唐若耀
    • 唐楷闲
    • 唐敬尧
    • 唐若哲
    • 唐苑景
    • 唐彬洋
    • 唐健元
    • 唐雪月
    • 唐若洪
    • 唐彬棋
    • 唐若皓
    • 唐楷渊
    • 唐苑杰
    • 唐彬嘉
    • 唐国晋
    • 唐国雄
    • 唐章尧
    • 唐彬原
    • 唐祺凯
    • 唐琪渊
    • 唐若腾
    • 唐若福
    • 唐浩气
    • 唐健伦
    • 唐强福
    • 唐祺云
    • 唐苑棋
    • 唐强哲
    • 唐健渊
    • 唐健皓
    • 唐康博
    • 唐强杰
    • 唐健杰
    • 唐鼎栋
    • 唐浩栋
    • 唐康峰
    • 唐彬庭
    • 唐彬华
    • 唐健福
    • 唐苑福
    • 唐楷皓
    • 唐楷智
    • 唐彬凯
    • 唐若凯
    • 唐若宝
    • 唐浩藏
    • 唐强豪
    • 唐强歌
    • 唐强洋
    • 唐章元
    • 唐健耀
    • 唐国荣
    • 唐琪皓
    • 唐若原
    • 唐彬图
    • 唐苑嘉
    • 唐彬恒
    • 唐楠博
    • 唐若尘
    • 唐若普
    • 唐章杰
    • 唐苑栋
    • 唐国闲
    • 唐悟云
    • 唐健豪
    • 唐雪嘉
    • 唐强耀
    • 唐健闲
    • 唐敬渊
    • 唐国原
    • 唐国杰
    • 唐彬豪
    • 唐琪景
    • 唐鼎皓
    • 唐彬荣
    • 唐健宝

    唐姓男宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 唐健智
    • 唐章循
    • 唐章智
    • 唐若天
    • 唐伟耀
    • 唐彬智
    • 唐苑宁
    • 唐强晋
    • 唐彬耀
    • 唐健腾
    • 唐?#20998;?/li>
    • 唐若晋
    • 唐章翔
    • 唐鼎棋
    • 唐若宁
    • 唐健展
    • 唐健凌
    • 唐若凌
    • 唐楠智
    • 唐国烈
    • 唐章宝
    • 唐鼎凯
    • 唐彬宁
    • 唐?#30340;?/li>
    • 唐章皓
    • 唐彬哲
    • 唐章宁
    • 唐国宁
    • 唐国耀
    • 唐章木
    • 唐章维
    • 唐晟棋
    • 唐章烈
    • 唐国腾
    • 唐强腾
    • 唐伟智
    • 唐国庭
    • 唐章轩
    • 唐若耀
    • 唐若哲
    • 唐国晋
    • 唐章尧
    • 唐若腾
    • 唐健伦
    • 唐强哲
    • 唐章耀
    • 唐章哲
    • 唐伟哲
    • 唐章硕
    • 唐鼎栋
    • 唐彬庭
    • 唐楷智
    • 唐若宝
    • 唐鼎智
    • 唐章元
    • 唐章伦
    • 唐健耀
    • 唐章晋
    • 唐彬图
    • 唐章玮
    • 唐若尘
    • 唐章杰
    • 唐强耀
    • 唐章境
    • 唐鼎皓
    • 唐章庭
    • 唐健宝
    • 唐章嘉
    • 唐荣利
    • 唐玮志
    • 唐敬伦
    • 唐烟轩
    • 唐鼎庭
    • 唐嘉良
    • 唐鼎原
    • 唐鼎哲
    • 唐敬烈
    • 唐琪晋
    • 唐楠耿
    • 唐鼎伦
    • 唐鼎轩
    • 唐鼎城
    • 唐鼎高
    • 唐荣志
    • 唐敬哲
    • 唐敬庭
    • 唐嘉志
    • 唐楷哲
    • 唐鼎恩
    • 唐圣哲
    • 唐玮遥
    • 唐畅忆
    • 唐尘远
    • 唐楠哲
    • 唐琪哲
    • 唐鼎益
    • 唐嘉隆
    • 唐圣耿
    • 唐煜城
    • 唐嘉章
    • 唐荣章
    • 唐荣振
    • 唐宁康
    • 唐嘉振
    • 唐烨伟
    • 唐敬丰
    • 唐鼎丰
    • 唐圣忠
    • 唐圣丰
    • 唐敬昊
    • 唐敬易
    • 唐鼎萧
    • 唐鼎坤
    • 唐鼎松
    • 唐祺知
    • 唐鼎昊
    • 唐楷忠
    • 唐鼎岩
    • 唐鼎东
    • 唐祺丰
    • 唐敬来
    • 唐楷丰
    • 唐琪忠
    • 唐楷彤
    • 唐圣昊
    • 唐全佑
    • 唐亦志
    • 唐亦灿
    • 唐亦遥
    • 唐旭遥
    • 唐亦临
    • 唐宇临
    • 唐宇志
    • 唐亦隆
    • 唐宇良
    • 唐旭志
    • 唐亦良
    • 唐宇灿
    • 唐宇隆
    • 唐玮俊
    • 唐嘉俊
    • 唐玮拓
    • 唐荣泰
    • 唐荣南
    • 唐玮南
    • 唐嘉南
    • 唐玮炫
    • 唐荣俊
    • 唐玮泰
    • 唐嘉泰
    • 唐叶易
    • 唐?#21525;?/li>
    • 唐啸忠
    • 唐古易
    • 唐贤来
    • 唐德东
    • 唐德依
    • 唐古昊
    • 唐玉彤
    • 唐旦奇
    • 唐冬奇
    • 唐德昊
    • 唐贤昊
    • 唐叶昊
    • 唐圣图
    • 唐敬畅
    • 唐圣宁
    • 唐敬宁
    • 唐鼎维
    • 唐鼎荣
    • 唐鼎玮
    • 唐章旦
    • 唐章古
    • 唐章冬
    • 唐鼎硕
    • 唐古耀
    • 唐叶耀
    • 唐叶宝
    • 唐古哲
    • 唐德轩
    • 唐德凌
    • 唐德晋
    • 唐叶哲
    • 唐贤耀
    • 唐叶伦
    • 唐古庭
    • 唐旦庭
    • 唐古烈
    • 唐德宝
    • 唐啸哲
    • 唐贤烈
    • 唐德原
    • 唐贤庭
    • 唐贤凌
    • 唐古伦
    • 唐卫凌
    • 唐乐城
    • 唐叶凌
    • 唐叶烈
    • 唐冬轩

    唐姓男宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 唐绍轩
    • 唐晨轩
    • 唐靖翔
    • 唐绍翔
    • 唐野胜
    • 唐伟耀
    • 唐章翔
    • 唐野刚
    • 唐唯仁
    • 唐伟瑜
    • 唐伟刚
    • 唐伟盛
    • 唐商翔
    • 唐圣捷
    • 唐章维
    • 唐野诚
    • 唐伟智
    • 唐?#20843;?/li>
    • 唐章轩
    • 唐伟诚
    • 唐川翔
    • 唐伟峻
    • 唐绍硕
    • 唐圣盛
    • 唐伟哲
    • 唐伟捷
    • 唐章硕
    • 唐晨翔
    • 唐绍玮
    • 唐章玮
    • 唐圣超
    • 唐章境
    • 唐瑞远
    • 唐玮志
    • 唐诚均
    • 唐瑞余
    • 唐川轩
    • 唐圣轩
    • 唐玮辰
    • 唐圣刚
    • 唐烟轩
    • 唐新恩
    • 唐瑞延
    • 唐齐辰
    • 唐鼎轩
    • 唐睿远
    • 唐鼎城
    • 唐瑜辰
    • 唐圣峻
    • 唐誓佑
    • 唐睿余
    • 唐裕轩
    • 唐瑜延
    • 唐玮远
    • 唐睿辰
    • 唐鼎恩
    • 唐圣哲
    • 唐圣恩
    • 唐玮遥
    • 唐靖轩
    • 唐畅忆
    • 唐尘远
    • 唐瑞辰
    • 唐齐佑
    • 唐鼎益
    • 唐圣耿
    • 唐银辰
    • 唐煜城
    • 唐齐伟
    • 唐睿伟
    • 唐玮崇
    • 唐银伟
    • 唐誓伟
    • 唐瑜伟
    • 唐玮誉
    • 唐烨伟
    • 唐圣忠
    • 唐圣丰
    • 唐圣坤
    • 唐靖坤
    • 唐圣依
    • 唐鼎坤
    • 唐鼎岩
    • 唐?#21525;?/li>
    • 唐圣昌
    • 唐圣青
    • 唐圣昊
    • 唐全佑
    • 唐亦辰
    • 唐亦聪
    • 唐亦秀
    • 唐亦志
    • 唐亦灿
    • 唐亦遥
    • 唐亦临
    • 唐宇临
    • 唐亦均
    • 唐宇志
    • 唐宇辰
    • 唐亦阳
    • 唐任延
    • 唐舟佑
    • 唐亦隆
    • 唐西辰
    • 唐宇良
    • 唐亦良
    • 唐宇灿
    • 唐亦延
    • 唐西佑
    • 唐亦佑
    • 唐亦远
    • 唐宇均
    • 唐宇隆
    • 唐亦余
    • 唐如佑
    • 唐玮俊
    • 唐玮拓
    • 唐玮信
    • 唐银勇
    • 唐玮南
    • 唐玮炫
    • 唐瑞勇
    • 唐玮泰
    • 唐玮星
    • 唐叶易
    • 唐叶岩
    • 唐逸承
    • 唐叶昌
    • 唐叶坤
    • 唐?#21525;?/li>
    • 唐叶承
    • 唐德依
    • 唐叶尚
    • 唐世坤
    • 唐卫昌
    • 唐叶昊
    • 唐圣图
    • 唐新玮
    • 唐圣玮
    • 唐圣瑞
    • 唐圣宁
    • 唐鼎维
    • 唐新硕
    • 唐绍永
    • 唐圣齐
    • 唐靖硕
    • 唐鼎玮
    • 唐圣瑜
    • 唐裕玮
    • 唐圣诚
    • 唐圣睿
    • 唐鼎硕
    • 唐商永
    • 唐叶耀
    • 唐叶书
    • 唐叶宝
    • 唐川永
    • 唐锋轩
    • 唐德轩
    • 唐叶哲
    • 唐叶伦
    • 唐叶轩
    • 唐叶释
    • 唐磊峻
    • 唐世轩
    • 唐叶城
    • 唐世恩
    • 唐叶峻
    • 唐叶祖
    • 唐卫凌
    • 唐乐城
    • 唐叶凌
    • 唐叶笑
    • 唐叶烈
    • 唐冬轩
    • 唐厉轩
    • 唐叶庭
    • 唐叶益
    • 唐德恩
    • 唐青余
    • 唐昌余
    • 唐彤辰
    • 唐依隆
    • 唐昌辰
    • 唐昌延
    • 唐尚佑
    • 唐承辰
    • 唐岩佑
    • 唐昊阳
    • 唐?#24615;?/li>
    • 唐岩辰
    • 唐昌远
    • 唐昊延
    • 唐昌佑
    • 唐昊均
    • 唐昊辰
    • 唐青延
    • 唐昊远
    • 唐昊佑
    • 唐青佑

    唐姓男宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 唐绍轩
    • 唐绍峻
    • 唐新渊
    • 唐绍博
    • 唐晨华
    • 唐晨轩
    • 唐靖渊
    • 唐靖翔
    • 唐绍翔
    • 唐野胜
    • 唐紫胜
    • 唐晨少
    • 唐鹤诚
    • 唐海尊
    • 唐浩修
    • 唐晨睿
    • 唐绍福
    • 唐晨瑞
    • 唐靖博
    • 唐商睿
    • 唐新雄
    • 唐雪睿
    • 唐靖云
    • 唐野刚
    • 唐唯仁
    • 唐伟瑜
    • 唐伟刚
    • 唐晨云
    • 唐浩胜
    • 唐新顺
    • 唐浩朝
    • 唐雪瑞
    • 唐伟盛
    • 唐绍诚
    • 唐熙捷
    • 唐绍寒
    • 唐绍文
    • 唐绍闲
    • 唐绍方
    • 唐新朝
    • 唐绍睿
    • 唐裕博
    • 唐新胜
    • 唐商博
    • 唐商翔
    • 唐圣捷
    • 唐晨超
    • 唐商峻
    • 唐浩峻
    • 唐?#21776;?/li>
    • 唐千超
    • 唐川钦
    • 唐晨文
    • 唐野诚
    • 唐浩仁
    • 唐伟诚
    • 唐川斯
    • 唐浩然
    • 唐浩瑞
    • 唐熙顺
    • 唐浩捷
    • 唐新闲
    • 唐川翔
    • 唐伟峻
    • 唐绍云
    • 唐绍硕
    • 唐圣盛
    • 唐晨峰
    • 唐新盛
    • 唐商诚
    • 唐新云
    • 唐靖闲
    • 唐新博
    • 唐川博
    • 唐川盛
    • 唐浩顺
    • 唐新捷
    • 唐雪峻
    • 唐伟捷
    • 唐雪诚
    • 唐晨豪
    • 唐晨书
    • 唐浩睿
    • 唐浩齐
    • 唐新欢
    • 唐晨翔
    • 唐绍玮
    • 唐川云
    • 唐紫然
    • 唐商文
    • 唐圣超
    • 唐绍洋
    • 唐绍捷
    • 唐瑞远
    • 唐新峰
    • 唐诚均
    • 唐瑞余
    • 唐川轩
    • 唐齐朋
    • 唐靖洋
    • 唐圣刚
    • 唐银朋
    • 唐川峻
    • 唐裕峻
    • 唐新恩
    • 唐瑞延
    • 唐睿聪
    • 唐银泽
    • 唐新峻
    • 唐齐辰
    • 唐闻声
    • 唐千峻
    • 唐睿远
    • 唐诚泽
    • 唐瑜朋
    • 唐瑜辰
    • 唐银聪
    • 唐瑞宏
    • 唐银宏
    • 唐圣峻
    • 唐誓佑
    • 唐睿余
    • 唐川刚
    • 唐裕轩
    • 唐瑜延
    • 唐银江
    • 唐川祖
    • 唐瑞鸿
    • 唐睿辰
    • 唐瑞泽
    • 唐诚江
    • 唐瑞江
    • 唐誓泽
    • 唐福聪
    • 唐熙刚
    • 唐瑜宏
    • 唐齐泽
    • 唐齐宏
    • 唐诚鸿
    • 唐誓鸿
    • 唐靖刚
    • 唐新刚
    • 唐靖轩
    • 唐瑞辰
    • 唐瑜鸿
    • 唐齐佑
    • 唐新洋
    • 唐川瀚
    • 唐银鸿
    • 唐睿泽
    • 唐银辰
    • 唐诚宏
    • 唐瑜江
    • 唐川洪
    • 唐瑞聪
    • 唐齐伟
    • 唐誓浩
    • 唐睿伟
    • 唐瑜祥
    • 唐玮崇
    • 唐瑞邦
    • 唐银伟
    • 唐睿绍
    • 唐睿祥
    • 唐瑜邦
    • 唐瑞海
    • 唐银海
    • 唐睿海
    • 唐诚祥
    • 唐诚邦
    • 唐誓伟
    • 唐银浩
    • 唐瑜伟
    • 唐睿浩
    • 唐豪常
    • 唐银邦
    • 唐福晨
    • 唐睿邦
    • 唐诚浩
    • 唐银祥
    • 唐诚海
    • 唐?#20185;?/li>
    • 唐齐晨
    • 唐福祥
    • 唐瑞祥
    • 唐齐浩
    • 唐银晨
    • 唐裕涛
    • 唐新济
    • 唐熙青
    • 唐川昌
    • 唐川岸
    • 唐新明
    • 唐川青
    • 唐川明
    • 唐靖坤
    • 唐川承
    • 唐靖涛
    • 唐新昌
    • 唐熙昌

    唐姓男宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 唐国福
    • 唐彬福
    • 唐国文
    • 唐新渊
    • 唐绍博
    • 唐晨华
    • 唐若峰
    • 唐熙寒
    • 唐国华
    • 唐楷博
    • 唐彬文
    • 唐健清
    • 唐浩高
    • 唐靖渊
    • 唐浩元
    • 唐鹤华
    • 唐若豪
    • 唐鹤诚
    • 唐海尊
    • 唐浩修
    • 唐英方
    • 唐苑博
    • 唐雪芹
    • 唐雪博
    • 唐国清
    • 唐浩棋
    • 唐绍福
    • 唐浩景
    • 唐敬普
    • 唐苑文
    • 唐雪瀚
    • 唐靖博
    • 唐健瀚
    • 唐健华
    • 唐若博
    • 唐国渊
    • 唐浩华
    • 唐浩凯
    • 唐国洪
    • 唐新雄
    • 唐浩杰
    • 唐悟瀚
    • 唐雪睿
    • 唐靖云
    • 唐浩福
    • 唐浩月
    • 唐国峰
    • 唐晨云
    • 唐健洋
    • 唐浩胜
    • 唐熙尧
    • 唐浩文
    • 唐浩洋
    • 唐若清
    • 唐若溪
    • 唐敬寒
    • 唐浩朝
    • 唐雪瑞
    • 唐熙捷
    • 唐绍寒
    • 唐绍文
    • 唐熙栋
    • 唐楠雄
    • 唐熙杰
    • 唐熙皓
    • 唐彬闲
    • 唐绍闲
    • 唐绍方
    • 唐健洪
    • 唐国云
    • 唐裕博
    • 唐楠渊
    • 唐商博
    • 唐强恒
    • 唐敬清
    • 唐浩恒
    • 唐若恒
    • 唐浩峻
    • 唐晨文
    • 唐敬云
    • 唐雪景
    • 唐国豪
    • 唐浩原
    • 唐浩仁
    • 唐浩嘉
    • 唐国恒
    • 唐望博
    • 唐健方
    • 唐强文
    • 唐国瀚
    • 唐浩然
    • 唐浩瑞
    • 唐熙顺
    • 唐强雄
    • 唐浩捷
    • 唐浩瀚
    • 唐新闲
    • 唐琪云
    • 唐楷闲
    • 唐彬洋
    • 唐雪月
    • 唐若洪
    • 唐绍云
    • 唐熙博
    • 唐楷渊
    • 唐晨峰
    • 唐国雄
    • 唐新云
    • 唐琪渊
    • 唐若福
    • 唐浩气
    • 唐雪渊
    • 唐靖闲
    • 唐强福
    • 唐熙清
    • 唐祺云
    • 唐新博
    • 唐健渊
    • 唐川博
    • 唐康博
    • 唐浩顺
    • 唐雪峻
    • 唐?#21697;?/li>
    • 唐莫闲
    • 唐浩栋
    • 唐雪诚
    • 唐康峰
    • 唐彬华
    • 唐健福
    • 唐苑福
    • 唐晨豪
    • 唐浩睿
    • 唐浩齐
    • 唐浩渊
    • 唐新欢
    • 唐浩藏
    • 唐强豪
    • 唐强洋
    • 唐川云
    • 唐彬恒
    • 唐商文
    • 唐浩豪
    • 唐楠博
    • 唐若普
    • 唐国闲
    • 唐悟云
    • 唐健豪
    • 唐雪嘉
    • 唐熙闲
    • 唐健闲
    • 唐敬渊
    • 唐?#21697;?/li>
    • 唐绍洋
    • 唐彬豪
    • 唐浩云
    • 唐彬瀚
    • 唐豪江
    • 唐新峰
    • 唐福江
    • 唐嘉泽
    • 唐齐朋
    • 唐豪谦
    • 唐靖洋
    • 唐银朋
    • 唐楷峰
    • 唐嘉朋
    • 唐银泽
    • 唐闻声
    • 唐琪洋
    • 唐豪宏
    • 唐福泽
    • 唐福材
    • 唐诚泽
    • 唐瑜朋
    • 唐瑞宏
    • 唐敬洋
    • 唐银宏
    • 唐嘉鸿
    • 唐福宏
    • 唐银江
    • 唐豪君
    • 唐瑞鸿
    • 唐敬洪
    • 唐瑞泽
    • 唐诚江
    • 唐熙高
    • 唐瑞江
    • 唐誓泽
    • 唐福聪
    • 唐豪泽
    • 唐熙刚
    • 唐菲鸿
    • 唐瑜宏
    • 唐齐泽
    • 唐齐宏
    • 唐敬恒
    • 唐诚鸿
    • 唐誓鸿
    • 唐祺峰
    • 唐福杉

    唐姓历史名人

    唐寅?#22909;?#26397;文学家书画家字伯虎号六如居?#20426;苑?#21517;山大川筑?#19968;?#22366;以居毕生致力于绘画且能诗文与祝允徐祯卿文征明并称'伍中四才子'与沈周仇英文征明合称'明四家'有六如居士全集画谱等
    唐蒙?#20309;?#27721;官吏武帝时他出使夜郎国现在的贵州省以厚礼说服夜郎侯多同归属汉?#30591;?#35774;犍为郡从此贵州不再是夷地了
    唐慎微宋代著名医药学家编有经?#20998;?#31867;备本草?#32602;?#24635;结了?#25105;?#21069;的药物学成就流传很广

    唐姓聚集地

    迁徙分布
    早期的唐氏主要分布于魏楚晋秦如战国时魏有唐雎楚有唐昧西汉时唐雎之孙唐厉徙居沛国今江苏沛县东汉时唐翔在丹阳今?#19981;?#24403;涂县东北定居晋代唐熙定居凉州今甘肃武威其子唐辉又徙居晋昌今山西定襄县西北南朝齐时有三吴地区农民起义首领唐寓之曾攻占钱塘今浙江杭州称帝国号吴由此可见南北朝时期唐氏已相当广泛地分布于大江南北?#30007;?#22810;地?#20581;?#21776;朝时有河南固始唐氏移居福建宋代有晋昌唐氏随宋室南渡定居江西宁都后迁广东潮阳大?#36965;?#21448;有迁?#20998;?#21450;广西者清代闽粤唐氏有的移居台湾进而又有人远徙海外如当代有'航运业大王'之称的印尼华人唐裕
    唐氏在台湾是第六十九个大姓台湾各地也有许许多多的唐姓人家尤其是在台北新竹南投彰化?#25105;?#31561;地唐姓的人士几乎随入可见现在唐氏作为台湾的一个大姓当初都分别来自一海之隔的广东和福建
    堂号
    '?#21697;?#22530;'?#27721;?#26397;时候费汛为萧县?#30591;?#29233;民如子先教后罚在官9年连地方的坏风俗都转变了全县3年?#27982;?#26377;打官司的邻县沛县发生蝗灾蝗虫到了萧界不入萧境皇帝封费汛为梁相
    唐姓又有以'晋阳''晋昌''北海'为其堂号的


    上一条唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分)    下一条冯姓女宝宝起名_姓冯的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:唐姓男宝宝起名_姓唐的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48775.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>