1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-25 13:17:00

    导语唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分),唐姓,在中国《百家姓?#20998;?#25490;名64位。在日本、韩国、越南等国也有分布。唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓,人口约占全国汉族人口0.65%。那么唐姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    唐姓,在中国《百家姓?#20998;?#25490;名64位。在日本、韩国、越南等国也有分布。唐姓是中国姓氏人口排名25位的大姓,人口约占全国汉族人口0.65%。那么唐姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    唐姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

    • 唐曼茹
    • 唐荷涵
    • 唐琦珺
    • 唐楠雅
    • 唐卿芷
    • 唐梅清
    • 唐海芙
    • 唐榆惠
    • 唐雪绮
    • 唐琦茜
    • 唐雪芸
    • 唐琴雯
    • 唐卿娜
    • 唐梨茜
    • 唐卿晴
    • 唐若月
    • 唐婕纹
    • 唐筠云
    • 唐梅芸
    • 唐英芙
    • 唐梅桑
    • 唐婕华
    • 唐若惠
    • 唐梅茹
    • 唐卿惠
    • 唐若嘉
    • 唐琳雅
    • 唐若云
    • 唐若媚
    • 唐梅茜
    • 唐荷晴
    • 唐曼芷
    • 唐曼芳
    • 唐婕雯
    • 唐英娜
    • 唐梅雅
    • 唐若桐
    • 唐莺芳
    • 唐琳雯
    • 唐琳茵
    • 唐琪雁
    • 唐曼茵
    • 唐若茹
    • 唐英曦
    • 唐若语
    • 唐婕芙
    • 唐梨茵
    • 唐琳茹
    • 唐莉雁
    • 唐若凌
    • 唐若茵
    • 唐甜雅
    • 唐琦雅
    • 唐英雅
    • 唐烟雅
    • 唐莺月
    • 唐梅碧
    • 唐婕雅
    • 唐敏雅
    • 唐曼茜
    • 唐雪桑
    • 唐筠涵
    • 唐婕媛
    • 唐莉媚
    • 唐兰媚
    • 唐海蓝
    • 唐敏桐
    • 唐梅月
    • 唐寄梦
    • 唐雪语
    • 唐莉雅
    • 唐若娜
    • 唐樱桃
    • 唐梅菲
    • 唐艺芝
    • 唐海雅
    • 唐婕凌
    • 唐熙茹
    • 唐英月
    • 唐筠媛
    • 唐艺芙
    • 唐熙珺
    • 唐梅菱
    • 唐?#23478;?/li>
    • 唐敏芝
    • 唐梅语
    • 唐荷雅
    • 唐筠清
    • 唐曼芙
    • 唐榆雁
    • 唐筠珺
    • 唐梅华
    • 唐筠茹
    • 唐英桐
    • 唐敏梦
    • 唐兰珺
    • 唐雪嘉
    • 唐筠雅
    • 唐琪茹
    • 唐觅茜
    • 唐若菊
    • 唐琳淑
    • 唐梨芙
    • 唐樱菲
    • 唐英晴
    • 唐琦淑
    • 唐卿茜
    • 唐若菱
    • 唐梅珺
    • 唐卿雅
    • 唐榆茜
    • 唐梅迪
    • 唐婕娜
    • 唐雪菱
    • 唐若玲
    • 唐梨嘉
    • 唐琪涵
    • 唐梅云
    • 唐若绮
    • 唐莉茜
    • 唐梅茵
    • 唐梨茹
    • 唐英惠
    • 唐樱华
    • 唐婕舞
    • 唐敏茹
    • 唐曼嘉
    • 唐熙雁
    • 唐曼雅
    • 唐若蓝
    • 唐梅芙
    • 唐若菲
    • 唐雪雅
    • 唐梅惠
    • 唐兰惠
    • 唐雪珺
    • 唐海芸
    • 唐艺鸣
    • 唐梨雅
    • 唐若茜
    • 唐卿华
    • 唐梅桐
    • 唐海桃
    • 唐雪茹
    • 唐婕绮
    • 唐卿芸
    • 唐曼雁
    • 唐若婷
    • 唐梨珺
    • 唐婕淑
    • 唐荷晴
    • 唐兰茹
    • 唐婕桑
    • 唐虞茜
    • 唐曼桐
    • 唐梅凌
    • 唐艺菲
    • 唐琪雯
    • 唐梨娟
    • 唐若菡
    • 唐兰云
    • 唐若幻
    • 唐梨菡
    • 唐英淑
    • 唐筠惠
    • 唐琪珺
    • 唐若芷
    • 唐若媛
    • 唐雪雁
    • 唐梅淑
    • 唐曼珺
    • 唐琳婷
    • 唐艺菡
    • 唐筠茜
    • 唐梨芳
    • 唐曼绮
    • 唐婕菲
    • 唐若晴
    • 唐兰媛
    • 唐琳珺
    • 唐兰雯
    • 唐烟雅
    • 唐熙雅
    • 唐婕茹
    • 唐熙茜
    • 唐琴珺
    • 唐莺花
    • 唐榆雅
    • 唐梨芷
    • 唐琪婷
    • 唐榆珺
    • 唐曼菲
    • 唐琳云
    • 唐雪芷
    • 唐若华
    • 唐琴雅
    • 唐雪菲
    • 唐雪菡
    • 唐婕芝
    • 唐曼月

    唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 唐婉娜
    • 唐迎曦
    • 唐娅珍
    • 唐婉婷
    • 唐卿娜
    • 唐梨茜
    • 唐卿晴
    • 唐迎娜
    • 唐荷晴
    • 唐虞翔
    • 唐英娜
    • 唐梨翔
    • 唐英曦
    • 唐梨茵
    • 唐若凌
    • 唐甜雅
    • 唐婉裳
    • 唐烟雅
    • 唐梨媛
    • 唐婕媛
    • 唐若娜
    • 唐娅曦
    • 唐婕凌
    • 唐筠媛
    • 唐梨婷
    • 唐婉晴
    • 唐婉曦
    • 唐梨芙
    • 唐英晴
    • 唐煜婷
    • 唐梅迪
    • 唐婕娜
    • 唐虞岚
    • 唐若玲
    • 唐梨嘉
    • 唐梨茹
    • 唐梨夏
    • 唐梨凌
    • 唐甜晴
    • 唐梨雅
    • 唐若婷
    • 唐梨珺
    • 唐荷晴
    • 唐烟媛
    • 唐梨曦
    • 唐虞茜
    • 唐梅凌
    • 唐梨娟
    • 唐梨菡
    • 唐若媛
    • 唐梨晴
    • 唐琳婷
    • 唐梨芳
    • 唐若晴
    • 唐兰媛
    • 唐甜绿
    • 唐烟雅
    • 唐傲晴
    • 唐梨芷
    • 唐琪婷
    • 唐梅婷
    • 唐梨艳
    • 唐虞雅
    • 唐虞媛
    • 唐婕珍
    • 唐梨菱
    • 唐荷娜
    • 唐嘉璐
    • 唐虞芷
    • 唐嫣璐
    • 唐瑛璐
    • 唐尔璐
    • 唐虞花
    • 唐虞凌
    • 唐绿莲
    • 唐梦璐
    • 唐傲娜
    • 唐虞玲
    • 唐语黛
    • 唐?#26691;?/li>
    • 唐烟芙
    • 唐虞芙
    • 唐琦娜
    • 唐梦采
    • 唐琳娜
    • 唐烟芸
    • 唐筠凌
    • 唐烟凌
    • 唐虞芸
    • 唐琪凌
    • 唐莉娜
    • 唐虞芝
    • 唐烟芷
    • 唐虞桐
    • 唐菡黛
    • 唐菡璐
    • 唐听荷
    • 唐听枫
    • 唐尔娅
    • 唐绿梅
    • 唐语甜
    • 唐琴昕
    • 唐兰昕
    • 唐虞宛
    • 唐虞彤
    • 唐筠妮
    • 唐琦昊
    • 唐榆彤
    • 唐莉妮
    • 唐虞昕
    • 唐琪彤
    • 唐琦妮
    • 唐傲妮
    • 唐烟妮
    • 唐虞依
    • 唐琳昕
    • 唐兰彤
    • 唐榆昕
    • 唐虞佳
    • 唐烟欣
    • 唐听柏
    • 唐菡南
    • 唐嘉映
    • 唐尔柏
    • 唐绿虹
    • 唐语南
    • 唐艺曦
    • 唐虞灵
    • 唐卉妮
    • 唐瑶昕
    • 唐瑶枝
    • 唐蝶欣
    • 唐玉彤
    • 唐蝶宛
    • 唐巧昕
    • 唐莹妮
    • 唐蝶依
    • 唐冬妮
    • 唐冬蕊
    • 唐瑶宛
    • 唐瑶奇
    • 唐?#30340;?/li>
    • 唐蝶佳
    • 唐蝶妮
    • 唐瑶彤
    • 唐萱昕
    • 唐瑶依
    • 唐可昕
    • 唐可昕
    • 唐虞菲
    • 唐虞语
    • 唐虞尔
    • 唐绮灵
    • 唐梨玉
    • 唐婉令
    • 唐烟菡
    • 唐梨卉
    • 唐甜巧
    • 唐琪裳
    • 唐虞瑛
    • 唐虞嫣
    • 唐琦裳
    • 唐兰瑶
    • 唐蝶芸
    • 唐蝶凌
    • 唐瑶芸
    • 唐冬曦
    • 唐蝶恬
    • 唐?#23267;?/li>
    • 唐蝶桐
    • 唐冬凌
    • 唐巧珍
    • 唐瑶芙
    • 唐?#30340;?/li>
    • 唐瑶芝
    • 唐?#24215;?/li>
    • 唐瑶芷
    • 唐缘玲
    • 唐乐珍
    • 唐冬芝
    • 唐娇娜
    • 唐娇珍
    • 唐蝶花
    • 唐冬玲
    • 唐巧曦
    • 唐冬芙
    • 唐冬娟
    • 唐莹娜
    • 唐蝶芙
    • 唐瑶曦
    • 唐蝶芷
    • 唐瑶凌
    • 唐巧凌
    • 唐影娜
    • 唐萱曦
    • 唐昕莲
    • 唐昕忆
    • 唐妮莲
    • 唐妮黛
    • 唐欣璐

    唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 唐婉娜
    • 唐彩嫣
    • 唐迎曦
    • 唐紫嫣
    • 唐娅珍
    • 唐婉婷
    • 唐迎娜
    • 唐虞翔
    • 唐梨翔
    • 唐婉嫣
    • 唐婉裳
    • 唐旋嫣
    • 唐婉絮
    • 唐娅曦
    • 唐婉晴
    • 唐?#38754;?/li>
    • 唐婉曦
    • 唐虞岚
    • 唐婉岚
    • 唐紫瑛
    • 唐娅艳
    • 唐?#27663;?/li>
    • 唐婉馨
    • 唐迎馨
    • 唐?#29618;?/li>
    • 唐歆岚
    • 唐迎素
    • 唐傲晴
    • 唐婉瑜
    • 唐迎嫣
    • 唐梨艳
    • 唐嫣璐
    • 唐?#26691;?/li>
    • 唐瑛璐
    • 唐傲珊
    • 唐傲娜
    • 唐?#26691;?/li>
    • 唐?#28120;?/li>
    • 唐睿娅
    • 唐尔娅
    • 唐嫣婉
    • 唐虞宛
    • 唐诗依
    • 唐傲妮
    • 唐诗宛
    • 唐虞依
    • 唐睿音
    • 唐瑛音
    • 唐睿幽
    • 唐睿怡
    • 唐睿玥
    • 唐嫣怡
    • 唐蝶宛
    • 唐蝶依
    • 唐瑶宛
    • 唐?#30340;?/li>
    • 唐影儿
    • 唐瑶依
    • 唐诗嫣
    • 唐婉令
    • 唐诗瑛
    • 唐虞瑛
    • 唐钰嫣
    • 唐虞嫣
    • 唐缘馨
    • 唐缘珊
    • 唐?#30340;?/li>
    • 唐以珊
    • 唐?#24215;?/li>
    • 唐缘玲
    • 唐幼珊
    • 唐?#21543;?/li>
    • 唐影娜
    • 唐昕忆
    • 唐宛璐
    • 唐依璐
    • 唐影岚
    • 唐瑶翔
    • 唐缘媛
    • 唐缘婷
    • 唐嫣瑶
    • 唐晓邑
    • 唐翠叶
    • 唐嫣影
    • 唐嫣婵
    • 唐睿缘
    • 唐依叶
    • 唐瑶羽
    • 唐依缘
    • 唐蝶羽
    • 唐冬亦
    • 唐乐安
    • 唐宛瑶
    • 唐妮影
    • 唐昕影
    • 唐姗影
    • 唐虞燕
    • 唐婉璇
    • 唐韵晴
    • 唐韵婷
    • 唐韵媛
    • 唐嫣钰
    • 唐诗燕
    • 唐韵翔
    • 唐亦瑶
    • 唐韵岚
    • 唐缘瑛
    • 唐缘璇
    • 唐瑶嫣
    • 唐安南
    • 唐缘瑜
    • 唐缘翠
    • 唐缘瑾
    • 唐缘绿
    • 唐瑶瑛
    • 唐诗岚
    • 唐迎夏
    • 唐珠嫣
    • 唐婉凌
    • 唐翠婉
    • 唐昕邑
    • 唐宛黛
    • 唐翠影
    • 唐嫣诗
    • 唐嫣煜
    • 唐丽岚
    • 唐蝶嫣
    • 唐自怡
    • 唐婉媛
    • 唐彩岚

    唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 唐彩嫣
    • 唐紫真
    • 唐紫睿
    • 唐紫嫣
    • 唐紫丝
    • 唐旋倩
    • 唐觅翠
    • 唐雪珊
    • 唐?#20185;?/li>
    • 唐紫超
    • 唐彩宸
    • 唐彩睿
    • 唐彩瑜
    • 唐雪翠
    • 唐曼馨
    • 唐紫淑
    • 唐新惠
    • 唐旋嫣
    • 唐靖雯
    • 唐?#20204;?/li>
    • 唐婉絮
    • 唐彩惠
    • 唐紫华
    • 唐敏馨
    • 唐悦馨
    • 唐紫舒
    • 唐海珊
    • 唐紫宸
    • 唐诗淑
    • 唐紫倩
    • 唐紫纹
    • 唐彩鸣
    • 唐紫寒
    • 唐?#38754;?/li>
    • 唐珠华
    • 唐诗涵
    • 唐旋纹
    • 唐海倩
    • 唐熙舒
    • 唐雪絮
    • 唐紫翠
    • 唐彩纹
    • 唐珠瑜
    • 唐紫瑛
    • 唐曼瑜
    • 唐旋睿
    • 唐?#27663;?/li>
    • 唐婉馨
    • 唐迎馨
    • 唐诗惠
    • 唐旋珊
    • 唐诗雯
    • 唐歆岚
    • 唐迎素
    • 唐婉瑜
    • 唐海宸
    • 唐紫云
    • 唐歆寒
    • 唐曼珊
    • 唐紫惠
    • 唐珠惠
    • 唐熙絮
    • 唐紫露
    • 唐问珊
    • 唐雪瑜
    • 唐曼絮
    • 唐熙珊
    • 唐傲珊
    • 唐诗宸
    • 唐微倩
    • 唐舞秀
    • 唐诗倩
    • 唐歆素
    • 唐熙倩
    • 唐翠霞
    • 唐?#24178;?/li>
    • 唐歆纹
    • 唐诗珊
    • 唐熙宸
    • 唐?#28120;?/li>
    • 唐华旋
    • 唐睿雪
    • 唐睿娅
    • 唐睿彩
    • 唐睿珠
    • 唐华悦
    • 唐翠曼
    • 唐熙姗
    • 唐诗明
    • 唐诗雨
    • 唐诗沐
    • 唐诗佩
    • 唐歆佩
    • 唐诗依
    • 唐歆馥
    • 唐靖儿
    • 唐诗宛
    • 唐歆姗
    • 唐诗沁
    • 唐诗姗
    • 唐诗青
    • 唐如霜
    • 唐睿玫
    • 唐碧姿
    • 唐睿柔
    • 唐瑜柔
    • 唐华思
    • 唐睿音
    • 唐睿秋
    • 唐睿幽
    • 唐舞姿
    • 唐鸣姿
    • 唐凤柔
    • 唐睿怡
    • 唐翠柔
    • 唐萍姿
    • 唐睿玥
    • 唐睿姿
    • 唐慕儿
    • 唐漫姗
    • 唐慕青
    • 唐影儿
    • 唐慕姗
    • 唐慧姗
    • 唐万青
    • 唐诗瑜
    • 唐诗嫣
    • 唐钰华
    • 唐新华
    • 唐诗睿
    • 唐铃华
    • 唐诗瑛
    • 唐歆华
    • 唐钰嫣
    • 唐熙瑜
    • 唐诗凤
    • 唐歆舞
    • 唐歆瑜
    • 唐诗华
    • 唐缘馨
    • 唐漫珊
    • 唐慧倩
    • 唐缘珊
    • 唐慕珊
    • 唐以珊
    • 唐幼珊
    • 唐白珊
    • 唐漫倩
    • 唐漫宸
    • 唐?#21543;?/li>
    • 唐沐秀
    • 唐姗秀
    • 唐姗霞
    • 唐姗妍
    • 唐姗妙
    • 唐慕舒
    • 唐漫舒
    • 唐漫絮
    • 唐睿婵
    • 唐静妍
    • 唐碧婵
    • 唐华婵
    • 唐霎秀
    • 唐翠叶
    • 唐嫣婵
    • 唐睿缘
    • 唐静江
    • 唐姗慕
    • 唐姗漫
    • 唐青慕
    • 唐姗婵
    • 唐青慧
    • 唐姗影
    • 唐青婵
    • 唐沐婵
    • 唐珠洁
    • 唐诗凝
    • 唐诗静
    • 唐敏静
    • 唐紫静
    • 唐嫣钰
    • 唐诗燕
    • 唐诗润
    • 唐舞铃
    • 唐熙静
    • 唐华诗
    • 唐睿诗
    • 唐睿铃
    • 唐华铃
    • 唐碧铃
    • 唐冰思
    • 唐漫睿
    • 唐欢馨
    • 唐青仙
    • 唐漫瑜
    • 唐缘瑜
    • 唐沐仙
    • 唐慧瑜
    • 唐慕瑜
    • 唐缘翠

    唐姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 唐雪云
    • 唐曼茹
    • 唐荷涵
    • 唐梅清
    • 唐海芙
    • 唐榆惠
    • 唐雪绮
    • 唐雪芸
    • 唐觅翠
    • 唐琴雯
    • 唐雪珊
    • 唐熙淑
    • 唐婕纹
    • 唐筠云
    • 唐婕华
    • 唐若惠
    • 唐曼露
    • 唐卿惠
    • 唐若云
    • 唐若媚
    • 唐曼芷
    • 唐曼芳
    • 唐婕雯
    • 唐琳雯
    • 唐曼舞
    • 唐敏惠
    • 唐海露
    • 唐曼云
    • 唐曼茵
    • 唐雪翠
    • 唐微雯
    • 唐曼馨
    • 唐曼惠
    • 唐紫淑
    • 唐新惠
    • 唐雪雯
    • 唐梅碧
    • 唐敏雅
    • 唐曼茜
    • 唐雪桑
    • 唐靖雯
    • 唐雪淑
    • 唐筠涵
    • 唐?#20204;?/li>
    • 唐莉媚
    • 唐兰媚
    • 唐彩惠
    • 唐海蓝
    • 唐敏桐
    • 唐熙雯
    • 唐紫华
    • 唐雪语
    • 唐雪萍
    • 唐敏馨
    • 唐海雅
    • 唐熙茹
    • 唐海珊
    • 唐曼淑
    • 唐熙珺
    • 唐曼娥
    • 唐敏涵
    • 唐敏芝
    • 唐诗淑
    • 唐筠清
    • 唐紫纹
    • 唐曼雯
    • 唐曼芙
    • 唐彩鸣
    • 唐紫寒
    • 唐梅华
    • 唐觅惠
    • 唐敏梦
    • 唐海纹
    • 唐珠华
    • 唐雪嘉
    • 唐觅茜
    • 唐琳淑
    • 唐诗涵
    • 唐旋纹
    • 唐琦淑
    • 唐雪华
    • 唐雪菱
    • 唐琪涵
    • 唐曼清
    • 唐梅云
    • 唐英惠
    • 唐樱华
    • 唐熙惠
    • 唐海云
    • 唐海倩
    • 唐婕舞
    • 唐敏茹
    • 唐熙舒
    • 唐雪絮
    • 唐曼嘉
    • 唐熙雁
    • 唐曼雅
    • 唐彩纹
    • 唐雪雅
    • 唐梅惠
    • 唐兰惠
    • 唐雪珺
    • 唐海芸
    • 唐艺鸣
    • 唐曼瑜
    • 唐卿华
    • 唐海桃
    • 唐雪茹
    • 唐曼雁
    • 唐婕淑
    • 唐曼桐
    • 唐琪雯
    • 唐曼碧
    • 唐曼涵
    • 唐兰云
    • 唐若幻
    • 唐熙云
    • 唐英淑
    • 唐筠惠
    • 唐雪雁
    • 唐梅淑
    • 唐曼纹
    • 唐曼珺
    • 唐诗惠
    • 唐诗雯
    • 唐曼绮
    • 唐兰雯
    • 唐熙雅
    • 唐海宸
    • 唐熙茜
    • 唐敏华
    • 唐紫云
    • 唐歆寒
    • 唐曼菲
    • 唐曼珊
    • 唐琳云
    • 唐紫惠
    • 唐曼萍
    • 唐珠惠
    • 唐觅凤
    • 唐熙絮
    • 唐雪芷
    • 唐若华
    • 唐雪菲
    • 唐雪菡
    • 唐曼月
    • 唐紫露
    • 唐微雅
    • 唐榆云
    • 唐雪瑜
    • 唐曼絮
    • 唐熙芷
    • 唐熙珊
    • 唐梦缦
    • 唐舞霞
    • 唐嘉江
    • 唐梦妙
    • 唐菱霞
    • 唐华君
    • 唐绮江
    • 唐嘉妙
    • 唐嘉霜
    • 唐菡妍
    • 唐微倩
    • 唐琳纹
    • 唐菲霞
    • 唐绮霜
    • 唐华檀
    • 唐微芙
    • 唐华莲
    • 唐舞秀
    • 唐熙芳
    • 唐熙芸
    • 唐菡霜
    • 唐绮妍
    • 唐?#20116;?/li>
    • 唐熙芙
    • 唐熙娟
    • 唐语妍
    • 唐碧霞
    • 唐华杏
    • 唐微娟
    • 唐熙倩
    • 唐碧缦
    • 唐翠霞
    • 唐歆纹
    • 唐筠纹
    • 唐微桐
    • 唐语霜
    • 唐菊霞
    • 唐碧江
    • 唐语妙
    • 唐嘉缦
    • 唐熙桐
    • 唐?#20116;?/li>
    • 唐菡妙
    • 唐碧妍
    • 唐菡霞
    • 唐熙宸
    • 唐琦纹

    唐姓历史名人:

    唐寅?#22909;?#26397;文学家、书画家,字伯虎,号六如居士。自放名山大川,筑?#19968;?#22366;以居,毕生致力于绘画,且能诗文,与祝允、徐祯卿、文征明并称'伍中四才子',与沈周、仇英、文征明合称'明四家'。有《六如居士全集》、《画谱》等。
    唐?#26705;何?#27721;官吏。武帝时,他出使夜郎国(现在的贵州省),以厚礼,说服夜?#29642;?#22810;同归属汉?#30591;?#35774;犍为郡,从此贵州不再是夷地了。
    唐慎微:宋代著名医药学家,编有《经?#20998;?#31867;备本草?#32602;芙?#20102;?#25105;?#21069;的药物学成就,流传很广。

    唐姓聚集地:

    迁徙分布
    早期的唐氏,主要分布于魏、楚、晋、秦,如战国时魏有唐雎;楚有唐昧。西汉时,唐雎之孙唐厉徙居沛国(今江苏沛县)?#27426;?#27721;时唐翔在丹阳(今安徽当涂县东北)定居;晋代唐熙定居凉州(今甘肃武威),其子唐辉又徙居晋昌(今山西定襄县西北);南朝齐时有三吴地区农民起义首领唐寓之曾攻占钱塘(今浙江杭州),称帝,国号吴。由此可见,南北朝时期唐氏已相当广泛地分布于大江南北的许多地方。唐朝时有河南固始唐氏移居福建。宋代有晋昌唐氏随宋室南?#26705;?#23450;居江西宁都,后迁广东潮阳、大埔,又有迁?#20998;?#21450;广西者。清代,闽、粤唐氏有的移居台湾,进而又有人远徙海外,如当代有'航运业大王'之称的印尼华人唐裕。
    唐氏,在台湾是第六十九个大姓。台湾各地,也有许许多多的唐姓人家,尤其是在台北、新竹、南投、彰化、?#25105;?#31561;地,唐姓的人士几乎随入可见。现在,唐氏作为台湾的一个大姓,当初都分别来自一海之隔的广东和福建。
    堂号
    '?#21697;?#22530;'?#27721;?#26397;时候,费汛为萧县令,爱民如?#27185;?#20808;教后罚,在官9年,连地方的坏风俗都转变了,全县3年都没有打官司的。邻县沛县发生蝗灾,蝗虫到了萧界,不入萧境。皇帝封费汛为梁相。
    唐姓又有以'晋阳'、'晋昌'、'北海'为其堂号的。


    上一条:韩姓男宝宝起名_姓韩的男孩名字(满分/高分)    下一条:唐姓男宝宝起名_姓唐的男孩名字(满分/高分)
    本文标题:唐姓女宝宝起名_姓唐的女孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48774.html
    辽宁11选5开奖走势图

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>

       1. 球赛投注在哪里投 广西快三投注技巧 大乐透杀号定胆爱彩网 儿童牛牛坐便器包邮 福建十一选五任选基本走势图 福彩江西快三开奖结果查询 北京pk10跟计划技巧 二八杠麻将 云南快乐10分走势图八 福彩15选5开奖结果查询 河北11选5前三直最大遗漏 重庆快乐10分公司 足彩360足彩胜负彩九场 北京28开奖近500期 下载甘肃快三软件下载