1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-25 12:58:00

    导语谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分)根据2013年百家姓排名谢姓的人口已达到1000余万大约占全国人口的0.79%在全国的分布主要集中于广东江西湖南三省大约占谢姓总人口的36%那么谢姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    根据2013年百家姓排名谢姓的人口已达到1000余万大约占全国人口的0.79%在全国的分布主要集中于广东江西湖南三省大约占谢姓总人口的36%那么谢姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    谢姓男宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 谢果庭
    • 谢东杉
    • 谢果杉
    • 谢果洪
    • 谢宜朋
    • 谢果峰
    • 谢果凌
    • 谢昊君
    • 谢果伦
    • 谢明高
    • 谢明君
    • 谢果志
    • 谢果哲
    • 谢果原
    • 谢宜材
    • 谢松遥
    • 谢果烈
    • 谢果良
    • 谢果宏
    • 谢宜峰
    • 谢果展
    • 谢果何
    • 谢果材
    • 谢果朋
    • 谢果恒
    • 谢松泽
    • 谢果晋
    • 谢雨高
    • 谢果洋
    • 谢果江
    • 谢果言
    • 谢昊言
    • 谢丰曲
    • 谢松全
    • 谢松帆
    • 谢丰旭
    • 谢松年
    • 谢涛曲
    • 谢瀚标
    • 谢果霖
    • 谢宜润
    • 谢果翰
    • 谢瀚毅
    • 谢果润
    • 谢宜霖
    • 谢瀚庆
    • 谢雨桦
    • 谢雨树
    • 谢宜桦
    • 谢瀚贤
    • 谢果达
    • 谢果桦
    • 谢明桦
    • 谢果龙
    • 谢昊桦
    • 谢果季
    • 谢果昊
    • 谢雨杭
    • 谢雨果
    • 谢宜明
    • 谢果来
    • 谢明东
    • 谢雨奇
    • 谢东奇
    • 谢果奇
    • 谢东雨
    • 谢果秉
    • 谢雨东
    • 谢雨林
    • 谢昊东
    • 谢宜奇
    • 谢东林
    • 谢果林
    • 谢果东
    • 谢宜东
    • 谢宜雨
    • 谢果明
    • 谢果易
    • 谢果岸
    • 谢果杭
    • 谢果雨
    • 谢俊旭
    • 谢涛群
    • 谢泰旭
    • 谢冠全
    • 谢建年
    • 谢泰吉
    • 谢冠吉
    • 谢松敬
    • 谢冠旭
    • 谢风旭
    • 谢松熙
    • 谢松业
    • 谢?#25105;?/li>
    • 谢建光
    • 谢劲帆
    • 谢冠名
    • 谢柏帆
    • 谢松义
    • 谢松晖
    • 谢炫吉
    • 谢柏吉
    • 谢建全
    • 谢冠年
    • 谢涛琪
    • 谢丰琦
    • 谢柏年
    • 谢波旭
    • 谢松楷
    • 谢涛楠
    • 谢柏志
    • 谢泰君
    • 谢波杉
    • 谢波言
    • 谢炫谷
    • 谢柏江
    • 谢俊材
    • 谢建君
    • 谢柏君
    • 谢建利
    • 谢建江
    • 谢冠良
    • 谢建志
    • 谢肖朋
    • 谢冠君
    • 谢冠朋
    • 谢劲杉
    • 谢冠宏
    • 谢冠伯
    • 谢冠江
    • 谢松瀚
    • 谢?#21830;?/li>
    • 谢肖辉
    • 谢泰毅
    • 谢柏德
    • 谢建贤
    • 谢冠辉
    • 谢劲霄
    • 谢冠霄
    • 谢柯辉
    • 谢俊标
    • 谢柏震
    • 谢俊毅
    • 谢冠标
    • 谢泰庆
    • 谢风啸
    • 谢泰贤
    • 谢波毅
    • 谢建辉
    • 谢俊贤
    • 谢俊庆
    • 谢冠兴
    • 谢波庆
    • 谢建毅
    • 谢劲辉
    • 谢肖乐
    • 谢风庆
    • 谢柏兴
    • 谢冠震
    • 谢柏毅
    • 谢建德
    • 谢炫庆
    • 谢冠德
    • 谢冠庆
    • 谢冠贤
    • 谢波贤
    • 谢柏辉
    • 谢建庆
    • 谢豪高
    • 谢文栋
    • 谢豪倚
    • 谢月普
    • 谢豪原
    • 谢文杰
    • 谢果冬
    • 谢东弘
    • 谢木尧
    • 谢果民
    • 谢贤瀚
    • 谢荣凌
    • 谢旭庭
    • 谢文景
    • 谢果弘
    • 谢荣高
    • 谢果玄
    • 谢木清
    • 谢宜平
    • 谢贤耀
    • 谢木皓
    • 谢月清
    • 谢伦旭
    • 谢天凯
    • 谢木凯
    • 谢宜本
    • 谢荣晋
    • 谢果平
    • 谢天杰
    • 谢文棋
    • 谢月耀
    • 谢宜弘

    谢姓男宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 谢果庭
    • 谢果凌
    • 谢昊延
    • 谢昊君
    • 谢果伦
    • 谢昊志
    • 谢昊轩
    • 谢果志
    • 谢丰灿
    • 谢昊哲
    • 谢果哲
    • 谢松遥
    • 谢果烈
    • 谢果良
    • 谢昊庭
    • 谢果展
    • 谢依伦
    • 谢昊佑
    • 谢丰阳
    • 谢岩哲
    • 谢昊良
    • 谢彤轩
    • 谢昊均
    • 谢果晋
    • 谢昊辰
    • 谢昊言
    • 谢丰曲
    • 谢松全
    • 谢丰宇
    • 谢丰旭
    • 谢松年
    • 谢宝乐
    • 谢岩达
    • 谢宝逸
    • 谢昊瑾
    • 谢昊龙
    • 谢岩龙
    • 谢果达
    • 谢昊运
    • 谢果龙
    • 谢昊桦
    • 谢彤彤
    • 谢果昊
    • 谢昊岩
    • 谢果来
    • 谢昊忠
    • 谢?#20048;?/li>
    • 谢昊坤
    • 谢彤彤
    • 谢昊东
    • 谢果易
    • 谢依征
    • 谢俊旭
    • 谢泰宇
    • 谢幽光
    • 谢泰旭
    • 谢泰年
    • 谢冠全
    • 谢建年
    • 谢炫全
    • 谢泰吉
    • 谢俊宇
    • 谢俊羽
    • 谢建光
    • 谢幽全
    • 谢炫宇
    • 谢俊年
    • 谢俊全
    • 谢泰光
    • 谢泰宇
    • 谢炫吉
    • 谢建全
    • 谢冠年
    • 谢泰羽
    • 谢丰琦
    • 谢柏年
    • 谢炫志
    • 谢柏志
    • 谢泰君
    • 谢炫均
    • 谢炫谷
    • 谢俊材
    • 谢建利
    • 谢俊辰
    • 谢俊利
    • 谢冠良
    • 谢俊延
    • 谢建志
    • 谢炫辰
    • 谢泰辰
    • 谢泰延
    • 谢泰佑
    • 谢幽志
    • 谢?#21830;?/li>
    • 谢丰耀
    • 谢泰逸
    • 谢炫德
    • 谢泰毅
    • 谢柏德
    • 谢俊磊
    • 谢俊标
    • 谢幽德
    • 谢俊毅
    • 谢泰庆
    • 谢俊逸
    • 谢泰贤
    • 谢俊贤
    • 谢泰德
    • 谢俊德
    • 谢俊庆
    • 谢泰磊
    • 谢俊欧
    • 谢肖乐
    • 谢泰欧
    • 谢泰乐
    • 谢炫叶
    • 谢建德
    • 谢炫庆
    • 谢冠德
    • 谢亦庭
    • 谢亦凌
    • 谢亦展
    • 谢果冬
    • 谢荣凌
    • 谢旭庭
    • 谢展光
    • 谢昊永
    • 谢天翔
    • 谢叶宝
    • 谢晋宇
    • 谢展羽
    • 谢晋年
    • 谢轩全
    • 谢晋全
    • 谢贤耀
    • 谢伦旭
    • 谢益全
    • 谢天凯
    • 谢天智
    • 谢玮哲
    • 谢益光
    • 谢荣晋
    • 谢玮庭
    • 谢天杰
    • 谢宇耿
    • 谢亦哲
    • 谢叶耀
    • 谢月耀
    • 谢月腾
    • 谢木耀
    • 谢嘉哲
    • 谢旭哲
    • 谢天皓
    • 谢宇庭
    • 谢亦晋
    • 谢德宝
    • 谢天栋
    • 谢荣耿
    • 谢天景
    • 谢轩光
    • 谢天腾
    • 谢哲宇
    • 谢旭智
    • 谢瑾德
    • 谢晓啸
    • 谢桦德
    • 谢瑾毅
    • 谢瑾磊
    • 谢达乐
    • 谢瑾庆
    • 谢亦智
    • 谢全智
    • 谢宇智
    • 谢瑾贤
    • 谢龙德
    • 谢龙逸
    • 谢尘远
    • 谢晋永
    • 谢柏俊
    • 谢炫柏
    • 谢建泰
    • 谢晋观
    • 谢炫南
    • 谢谷遥
    • 谢展玉
    • 谢志遥
    • 谢荣绩
    • 谢泰南
    • 谢幽俊
    • 谢畅忆
    • 谢哲永
    • 谢炫泰
    • 谢丰硕
    • 谢炫俊
    • 谢俊泰
    • 谢丰智
    • 谢丰杰
    • 谢佑隆
    • 谢冠俊
    • 谢嘉隆

    谢姓男宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 谢岩佑
    • 谢尚延
    • 谢昌余
    • 谢?#39029;?/li>
    • 谢承佑
    • 谢金城
    • 谢昌辰
    • 谢尚佑
    • 谢昊延
    • 谢承辰
    • 谢昌轩
    • 谢昌佑
    • 谢岩辰
    • 谢岩峻
    • 谢青佑
    • 谢青余
    • 谢依城
    • 谢?#20506;?/li>
    • 谢昊轩
    • 谢青延
    • 谢昌延
    • 谢岩书
    • 谢依伦
    • 谢昊佑
    • 谢丰阳
    • 谢岩哲
    • 谢彤轩
    • 谢昊均
    • 谢金佑
    • 谢昊辰
    • 谢?#34892;?/li>
    • 谢尚辰
    • 谢青辰
    • 谢丰宇
    • 谢昌运
    • 谢岩达
    • 谢依钱
    • 谢宝逸
    • 谢尚勋
    • 谢岩龙
    • 谢昊运
    • 谢昌融
    • 谢昌坤
    • 谢昌依
    • 谢昊岩
    • 谢?#20048;?/li>
    • 谢?#20381;?/li>
    • 谢昊坤
    • 谢尚坤
    • 谢岩昌
    • 谢金坤
    • 谢依征
    • 谢泰宇
    • 谢星羽
    • 谢幽光
    • 谢俊宇
    • 谢俊羽
    • 谢春宇
    • 谢幽全
    • 谢星宇
    • 谢炫宇
    • 谢泰宇
    • 谢信亦
    • 谢信宇
    • 谢泰羽
    • 谢信佑
    • 谢春佑
    • 谢星佑
    • 谢炫均
    • 谢俊辰
    • 谢星延
    • 谢俊延
    • 谢信延
    • 谢幽辰
    • 谢星辰
    • 谢炫辰
    • 谢泰辰
    • 谢幽余
    • 谢星余
    • 谢泰延
    • 谢泰佑
    • 谢幽志
    • 谢信辰
    • 谢泰逸
    • 谢信卫
    • 谢星卫
    • 谢幽逸
    • 谢星磊
    • 谢俊磊
    • 谢幽德
    • 谢信磊
    • 谢春逸
    • 谢幽磊
    • 谢幽锋
    • 谢俊逸
    • 谢星逸
    • 谢施欧
    • 谢星欧
    • 谢泰磊
    • 谢俊欧
    • 谢信逸
    • 谢泰欧
    • 谢?#35946;?/li>
    • 谢幽锐
    • 谢炫叶
    • 谢亦庭
    • 谢玮轩
    • 谢玮恩
    • 谢玮峻
    • 谢任轩
    • 谢亦凌
    • 谢轩舟
    • 谢亦展
    • 谢舟轩
    • 谢轩羽
    • 谢亦峻
    • 谢益舟
    • 谢瑞恩
    • 谢昊永
    • 谢玮城
    • 谢轩宇
    • 谢睿恩
    • 谢天翔
    • 谢叶宝
    • 谢晋宇
    • 谢展羽
    • 谢书宇
    • 谢轩全
    • 谢银轩
    • 谢?#30007;?/li>
    • 谢瑞轩
    • 谢西轩
    • 谢益全
    • 谢睿轩
    • 谢玮哲
    • 谢亦刚
    • 谢益光
    • 谢玮庭
    • 谢叶释
    • 谢宇耿
    • 谢亦哲
    • 谢叶耀
    • 谢峻宇
    • 谢亦城
    • 谢宇庭
    • 谢亦晋
    • 谢亦书
    • 谢瑜恩
    • 谢宇刚
    • 谢宇恩
    • 谢轩光
    • 谢尚永
    • 谢哲宇
    • 谢任翔
    • 谢西翔
    • 谢宇胜
    • 谢瑾磊
    • 谢宇顺
    • 谢宇捷
    • 谢亦斯
    • 谢宇盛
    • 谢宇超
    • 谢亦钦
    • 谢宇善
    • 谢亦智
    • 谢宇智
    • 谢宇翔
    • 谢亦顺
    • 谢龙逸
    • 谢亦胜
    • 谢尘远
    • 谢晋永
    • 谢轩永
    • 谢?#30007;?/li>
    • 谢幽俊
    • 谢畅忆
    • 谢瑞远
    • 谢哲永
    • 谢丰硕
    • 谢辰阳
    • 谢佑远
    • 谢修永
    • 谢佑隆
    • 谢辰远
    • 谢佑聪
    • 谢玮远
    • 谢炫勇
    • 谢泰勇
    • 谢星勇
    • 谢幽春
    • 谢玮遥
    • 谢佑灿
    • 谢信勇
    • 谢少维
    • 谢德运
    • 谢善宇
    • 谢玮誉
    • 谢叶璋
    • 谢引诚
    • 谢叶锦

    谢姓男宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 谢尚延
    • 谢昌余
    • 谢昌峻
    • 谢青峰
    • 谢尚恒
    • 谢承佑
    • 谢明书
    • 谢?#34892;?/li>
    • 谢金城
    • 谢尚祖
    • 谢昌辰
    • 谢尚佑
    • 谢昌恒
    • 谢涛聪
    • 谢明峻
    • 谢承辰
    • 谢昌轩
    • 谢昌佑
    • 谢尚宏
    • 谢昌宏
    • 谢岩峻
    • 谢昌江
    • 谢青佑
    • 谢青余
    • 谢昌朋
    • 谢昌祖
    • 谢青延
    • 谢昌延
    • 谢岩书
    • 谢尚峻
    • 谢青书
    • 谢明刚
    • 谢金朋
    • 谢雨峻
    • 谢承峰
    • 谢金峰
    • 谢尚刚
    • 谢尚洪
    • 谢尚朋
    • 谢尚江
    • 谢金佑
    • 谢昌秀
    • 谢雨刚
    • 谢?#34892;?/li>
    • 谢尚辰
    • 谢青辰
    • 谢昌运
    • 谢依钱
    • 谢昌润
    • 谢明锦
    • 谢昌翰
    • 谢尚翰
    • 谢昌锦
    • 谢尚锦
    • 谢尚霖
    • 谢尚勋
    • 谢昌融
    • 谢昌霖
    • 谢昌承
    • 谢昌坤
    • 谢昌依
    • 谢承雨
    • 谢承昌
    • 谢雨青
    • 谢青尚
    • 谢尚岸
    • 谢尚昌
    • 谢尚雨
    • 谢尚坤
    • 谢尚明
    • 谢雨昌
    • 谢金承
    • 谢?#26143;?/li>
    • 谢岩昌
    • 谢昌秉
    • 谢明昌
    • 谢金坤
    • 谢昌明
    • 谢昌雨
    • 谢岸青
    • 谢星帆
    • 谢星羽
    • 谢春舟
    • 谢信帆
    • 谢星舟
    • 谢春宇
    • 谢星宇
    • 谢春帆
    • 谢涛裕
    • 谢风西
    • 谢信亦
    • 谢信宇
    • 谢涛新
    • 谢信佑
    • 谢春佑
    • 谢星宏
    • 谢?#25490;?/li>
    • 谢星佑
    • 谢信秀
    • 谢星延
    • 谢信延
    • 谢星辰
    • 谢星伯
    • 谢信宏
    • 谢星余
    • 谢信江
    • 谢星朋
    • 谢星江
    • 谢波秀
    • 谢信辰
    • 谢信卫
    • 谢星卫
    • 谢星复
    • 谢信万
    • 谢星磊
    • 谢春辉
    • 谢信磊
    • 谢春逸
    • 谢波锋
    • 谢幽锋
    • 谢星辉
    • 谢秋满
    • 谢星逸
    • 谢星霄
    • 谢施欧
    • 谢星欧
    • 谢信震
    • 谢信辉
    • 谢星辉
    • 谢信逸
    • 谢施锋
    • 谢?#35946;?/li>
    • 谢幽锐
    • 谢星锐
    • 谢星震
    • 谢玮峻
    • 谢文盛
    • 谢任轩
    • 谢文胜
    • 谢轩舟
    • 谢舟书
    • 谢舟轩
    • 谢昌平
    • 谢豪书
    • 谢亦峻
    • 谢银峻
    • 谢齐书
    • 谢瑞峻
    • 谢少云
    • 谢少博
    • 谢齐峰
    • 谢昌民
    • 谢方胜
    • 谢仁博
    • 谢任峰
    • 谢金弘
    • 谢银峰
    • 谢明世
    • 谢益舟
    • 谢昌弘
    • 谢瑞恩
    • 谢福祖
    • 谢睿恩
    • 谢尚平
    • 谢名祖
    • 谢鹤诚
    • 谢书宇
    • 谢银轩
    • 谢文顺
    • 谢?#30007;?/li>
    • 谢瑞轩
    • 谢诚刚
    • 谢西轩
    • 谢睿轩
    • 谢瑜刚
    • 谢亦刚
    • 谢瑞峰
    • 谢诚峻
    • 谢名峻
    • 谢叶释
    • 谢西峰
    • 谢睿刚
    • 谢睿书
    • 谢银恒
    • 谢瑞刚
    • 谢峻宇
    • 谢仁顺
    • 谢瑜峻
    • 谢任峻
    • 谢如峰
    • 谢瑜洋
    • 谢豪刚
    • 谢亦书
    • 谢方善
    • 谢瑜恩
    • 谢宇刚
    • 谢鹤睿
    • 谢青弘
    • 谢文超
    • 谢锋瀚

    谢姓男宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 谢明恒
    • 谢青峰
    • 谢尚恒
    • 谢果洪
    • 谢宜朋
    • 谢雨伯
    • 谢雨宏
    • 谢果峰
    • 谢明书
    • 谢昌恒
    • 谢涛聪
    • 谢涛鸿
    • 谢明峻
    • 谢尚宏
    • 谢昌宏
    • 谢明高
    • 谢昌江
    • 谢明君
    • 谢昌朋
    • 谢果宏
    • 谢明宏
    • 谢宜峰
    • 谢明刚
    • 谢金朋
    • 谢雨江
    • 谢雨峻
    • 谢承峰
    • 谢金峰
    • 谢明朋
    • 谢尚洪
    • 谢果朋
    • 谢果恒
    • 谢松泽
    • 谢尚朋
    • 谢尚江
    • 谢雨高
    • 谢雨刚
    • 谢果洋
    • 谢果江
    • 谢松帆
    • 谢涛帆
    • 谢涛冰
    • 谢涛曲
    • 谢瀚标
    • 谢雨霖
    • 谢果霖
    • 谢昌润
    • 谢明锦
    • 谢瀚辉
    • 谢明翰
    • 谢昌翰
    • 谢宜润
    • 谢果翰
    • 谢瀚毅
    • 谢尚翰
    • 谢果润
    • 谢宜霖
    • 谢瀚庆
    • 谢雨桦
    • 谢雨树
    • 谢尚霖
    • 谢瀚贤
    • 谢雨翰
    • 谢雨润
    • 谢明桦
    • 谢昌霖
    • 谢承雨
    • 谢雨杭
    • 谢雨果
    • 谢明明
    • 谢宜明
    • 谢明东
    • 谢雨奇
    • 谢雨青
    • 谢东雨
    • 谢果秉
    • 谢雨东
    • 谢雨林
    • 谢尚岸
    • 谢尚雨
    • 谢宜雨
    • 谢尚明
    • 谢雨昌
    • 谢昌秉
    • 谢明昌
    • 谢果明
    • 谢果岸
    • 谢昌明
    • 谢昌雨
    • 谢果雨
    • 谢雨明
    • 谢岸青
    • 谢涛群
    • 谢星帆
    • 谢信帆
    • 谢风旭
    • 谢松熙
    • 谢?#25105;?/li>
    • 谢劲帆
    • 谢冠名
    • 谢涛熙
    • 谢春帆
    • 谢柏帆
    • 谢涛裕
    • 谢松晖
    • 谢风西
    • 谢涛琪
    • 谢风帆
    • 谢波旭
    • 谢波帆
    • 谢涛新
    • 谢涛楠
    • 谢星宏
    • 谢波杉
    • 谢?#25490;?/li>
    • 谢波言
    • 谢柏江
    • 谢建江
    • 谢风宏
    • 谢波江
    • 谢肖朋
    • 谢冠朋
    • 谢星伯
    • 谢冠宏
    • 谢信宏
    • 谢冠伯
    • 谢信江
    • 谢星朋
    • 谢星江
    • 谢冠江
    • 谢波秀
    • 谢?#20116;?/li>
    • 谢松瀚
    • 谢肖辉
    • 谢冠辉
    • 谢劲霄
    • 谢星复
    • 谢信万
    • 谢冠霄
    • 谢春辉
    • 谢柯辉
    • 谢柏震
    • 谢波锋
    • 谢风啸
    • 谢星辉
    • 谢秋满
    • 谢星霄
    • 谢波毅
    • 谢建辉
    • 谢风震
    • 谢冠兴
    • 谢波庆
    • 谢信震
    • 谢劲辉
    • 谢信辉
    • 谢风庆
    • 谢柏兴
    • 谢星辉
    • 谢冠震
    • 谢风兴
    • 谢波辉
    • 谢波贤
    • 谢柏辉
    • 谢星震
    • 谢豪高
    • 谢文栋
    • 谢豪倚
    • 谢文盛
    • 谢雨玄
    • 谢文胜
    • 谢月普
    • 谢雨平
    • 谢豪原
    • 谢文杰
    • 谢向峰
    • 谢昌平
    • 谢豪书
    • 谢东弘
    • 谢果民
    • 谢贤瀚
    • 谢少云
    • 谢少博
    • 谢齐峰
    • 谢昌民
    • 谢文云
    • 谢方胜
    • 谢仁博
    • 谢任峰
    • 谢金弘
    • 谢银峰
    • 谢明世
    • 谢文景
    • 谢文瀚
    • 谢昌弘
    • 谢果弘
    • 谢福祖
    • 谢明弘
    • 谢尚平
    • 谢名祖
    • 谢文寒

    谢姓历史名人

    谢清高今广东?#20998;?#24066;人请代航海旅游家航海4年返国后流寓澳门今存海录一书
    谢安 东晋人字安石出生士族年四十余岁出仕孝武帝时位至宰相在淝水至战中打败苻坚使晋朝转危为安
    谢玄东晋名奖字幼度陈郡阳夏人谢安为宰相时哦任他为广陵相组织北府兵在淝水之战中起到了很重要的作用
    谢赫南齐著名画家善于作风俗画人物画著?#23567;?#21476;画品录是我国最早的绘画理论书籍
    谢眺陈郡夏阳人南齐诗人曾在朝廷任职其诗多描写自然?#21543;?#20026;为李白所推许是永明体作家中成就最高的诗人
    谢灵运陈郡阳夏人南朝著名画家文学家后移居会稽谢玄子孙曾任永嘉太守等职博览全书文学称江左第一其诗歌创作开创了新风开创了文学史上的山水诗派许多佳句为后人所传?#23567;?/span>

    谢姓聚集地

    迁徙分布
    夏商时期谢国比较弱小居于姜水流域今陕西境内
    西周末期申伯被改封为谢?#32422;?#24378;西周对南方的统治任姓灭谢国后国人有一部分留在当地大部分外逃但?#23478;?#22269;为姓即谢氏
    西周末至春秋时期谢氏除了大部分分布在今河南外还有一支迁往山东一支迁至湖北还有一支迁至湖南迁至四川后又分为三支一支于三国时迁至蜀郡至晋代有部分迁至陕西一支迁至云南永昌后发展为当地大姓还有一支迁至四川彭水一带及贵州北部隋唐时被称为东谢蛮西谢蛮南谢蛮后大多融入?#23478;?#26063;水族和苗族汉代谢氏的聚居地?#24615;?#21152;了会稽郡江西九江章陵等处其?#35874;?#31293;郡的谢氏人丁兴旺已相当有名望
    晋代成郡谢氏发展成为名门大族其中最著名的是阳夏谢氏?#32422;?#30001;此迁出的康乐谢氏西晋末年黄河流域战?#31227;?#32321;中原人大量迁往江南阳夏人谢衡因避战乱迁望会稽始宁东山在此繁衍成为谢氏最重要的一支谢衡极其后代在东晋至南朝时期多数都很著名
    唐朝时河南固始谢氏入福建泉州同时入闽的还有一支居于福建宁化县后有一支自宁化迁至江西至洪武四年1371年移?#29992;?#21439;广东还有一支自宁化迁至广东大?#36965;?#21518;移?#29992;?#21439;
    至清代谢氏不仅遍布中原及南方各省而?#19968;?#21457;展到北部及东北的一些省区
    在台湾谢姓是一个重要的姓氏一是落藉较早明末就有谢氏入居台湾二是族大人众列第十三台湾谢姓与大陆是同一宗祖他们遍及全省以台南彰化苗栗台北等地明代末年最先入台谢姓从广东福建渡海东行登上台?#28023;?#23621;往于台南到清康熙六十年(公元1721年)朱一贵在台?#25163;?#36215;义广东的义民谢姓入居下淡水港乾隆以后从福建广西而来的谢姓人纷纷移居全台南北
    谢氏移居海外始于明代多数是自闽粤地区先迁至台湾进而远播东南亚及世界各国
    堂号
    威怀堂
    安晋堂因谢安命名晋朝时的谢安名望很高朝廷屡次请他做官他都不干一直到了40岁那年才当了司马在作官的过程中表?#33267;?#39640;风亮节拜为尚书仆射加后将军在淝水之战中携其侄谢玄大败苻坚使晋朝转危为安?#20040;?#22530;号
    此外还有以陈留会稽为堂号


    上一条谢姓女宝宝起名_姓谢的女孩名字(满分/高分)    下一条韩姓女宝宝起名_姓韩的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48771.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>