1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-25 12:29:00

    导语罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分)当代罗姓的人口已达1340多万为全国前十八位大姓大约占全国人口的1%在全国的分布主要集中于四川广东湖南三省大约占罗姓总人口的41%那么罗姓女宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    当代罗姓的人口已达1340多万为全国前十八位大姓大约占全国人口的1%在全国的分布主要集中于四川广东湖南三省大约占罗姓总人口的41%那么罗姓女宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    罗姓女宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 罗卿华
    • 罗琪雅
    • 罗虞雅
    • 罗梨芸
    • 罗敏梦
    • 罗卿芷
    • 罗婕珍
    • 罗梅碧
    • 罗荷晴
    • 罗婕娜
    • 罗琳婷
    • 罗茜曦
    • 罗熙茹
    • 罗曼芷
    • 罗梅嘉
    • 罗曼绮
    • 罗琪婷
    • 罗雪芸
    • 罗英桐
    • 罗琪茹
    • 罗敏芝
    • 罗卿芸
    • 罗茜琼
    • 罗若桐
    • 罗梅语
    • 罗烟茜
    • 罗琦茜
    • 罗若菲
    • 罗雪菱
    • 罗琳雅
    • 罗婕芙
    • 罗若娟
    • 罗榆雅
    • 罗琦雅
    • 罗琴雅
    • 罗梅芙
    • 罗琪惠
    • 罗熙茜
    • 罗微雅
    • 罗英娜
    • 罗琦清
    • 罗梨娟
    • 罗雪芙
    • 罗琳淑
    • 罗寄梦
    • 罗敏芸
    • 罗曼芙
    • 罗梅凌
    • 罗曼菲
    • 罗莺月
    • 罗筠雅
    • 罗雪菡
    • 罗卿凌
    • 罗琪雯
    • 罗若菊
    • 罗海芸
    • 罗曼桐
    • 罗婕菲
    • 罗婕语
    • 罗海菡
    • 罗梨芳
    • 罗甜花
    • 罗若月
    • 罗雪菲
    • 罗雪桑
    • 罗雪月
    • 罗筠云
    • 罗琳雯
    • 罗琳茵
    • 罗榆雁
    • 罗榆茜
    • 罗梅桐
    • 罗茹曦
    • 罗若芷
    • 罗雪娟
    • 罗琦淑
    • 罗若桂
    • 罗梨菲
    • 罗琳云
    • 罗若芝
    • 罗若嘉
    • 罗烟雅
    • 罗卿娜
    • 罗楠雅
    • 罗婕芝
    • 罗榆珺
    • 罗梨芷
    • 罗熙雅
    • 罗海芙
    • 罗若语
    • 罗梨月
    • 罗雪绮
    • 罗虞茜
    • 罗梅华
    • 罗琦珺
    • 罗若菡
    • 罗梨芙
    • 罗莉媛
    • 罗婕华
    • 罗婕纹
    • 罗曼月
    • 罗雪嘉
    • 罗婧桐
    • 罗雪芷
    • 罗榆惠
    • 罗筠茜
    • 罗熙珺
    • 罗珺曦
    • 罗梨菱
    • 罗梨语
    • 罗琪珺
    • 罗熙雁
    • 罗曼芳
    • 罗曼倚
    • 罗珺露
    • 罗英月
    • 罗敏芳
    • 罗琦惠
    • 罗婕碧
    • 罗若芸
    • 罗婕凌
    • 罗筠惠
    • 罗婕绮
    • 罗莉雅
    • 罗筠涵
    • 罗筠茹
    • 罗曼芸
    • 罗婧菲
    • 罗若凌
    • 罗微茜
    • 罗月璐
    • 罗月霜
    • 罗月江
    • 罗月黛
    • 罗月君
    • 罗月缦
    • 罗月霞
    • 罗月杏
    • 罗月檀
    • 罗月妍
    • 罗幻莲
    • 罗月采
    • 罗月莲
    • 罗月曼
    • 罗媚琳
    • 罗茹琳
    • 罗月莺
    • 罗涵琳
    • 罗月樱
    • 罗惠琳
    • 罗莺曼
    • 罗清琳
    • 罗涵琦
    • 罗媛琳
    • 罗茹筠
    • 罗涵琴
    • 罗水婕
    • 罗淑莉
    • 罗惠荷
    • 罗淑榆
    • 罗曼莺
    • 罗?#21525;?/li>
    • 罗雯琪
    • 罗雅琳
    • 罗茜琳
    • 罗雯楠
    • 罗茹烟
    • 罗梅莺
    • 罗月卿
    • 罗茜琪
    • 罗晴琳
    • 罗茵琪
    • 罗茜熙
    • 罗茹榆
    • 罗茜微
    • 罗茹煜
    • 罗晴筠
    • 罗寒榆
    • 罗寒琳
    • 罗若莺
    • 罗雯琳
    • 罗雪莺
    • 罗珺筠
    • 罗寒荷
    • 罗茵榆
    • 罗茹楠
    • 罗雪艺
    • 罗莺雪
    • 罗媛琦
    • 罗茜琴
    • 罗清琪
    • 罗寒楠
    • 罗茵琳
    • 罗曼樱
    • 罗梨莺
    • 罗艺英
    • 罗雪樱
    • 罗媛榆
    • 罗惠琪
    • 罗茜烟

    罗姓女宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 罗虞雅
    • 罗梨芸
    • 罗婕珍
    • 罗虞翔
    • 罗荷晴
    • 罗婕娜
    • 罗琳婷
    • 罗茜曦
    • 罗琪婷
    • 罗甜绿
    • 罗烟茜
    • 罗英娜
    • 罗梨娟
    • 罗梨凌
    • 罗翔曦
    • 罗迎夏
    • 罗梅凌
    • 罗卿凌
    • 罗傲晴
    • 罗婉裳
    • 罗甜夏
    • 罗梨芳
    • 罗甜花
    • 罗茹曦
    • 罗梨菲
    • 罗岚曦
    • 罗迎娜
    • 罗烟雅
    • 罗卿娜
    • 罗烟媛
    • 罗梨芷
    • 罗梨月
    • 罗娅珍
    • 罗虞茜
    • 罗梨芙
    • 罗莉媛
    • 罗婉凌
    • 罗煜婷
    • 罗珺曦
    • 罗梨菱
    • 罗梨语
    • 罗虞岚
    • 罗婕凌
    • 罗若凌
    • 罗月璐
    • 罗月黛
    • 罗月采
    • 罗晴煜
    • 罗媛琳
    • 罗媛虞
    • 罗?#21525;?/li>
    • 罗茹烟
    • 罗晴琳
    • 罗?#21150;?/li>
    • 罗茹煜
    • 罗晴筠
    • 罗媛琦
    • 罗晴虞
    • 罗梨莺
    • 罗媛榆
    • 罗茜烟
    • 罗茜煜
    • 罗晴琪
    • 罗珺煜
    • 罗珺烟
    • 罗茜虞
    • 罗筠妮
    • 罗榆彤
    • 罗虞佳
    • 罗榆昕
    • 罗琳昕
    • 罗虞彤
    • 罗琦昊
    • 罗琴昕
    • 罗虞昕
    • 罗莉妮
    • 罗虞宛
    • 罗傲妮
    • 罗烟欣
    • 罗琪彤
    • 罗烟妮
    • 罗虞依
    • 罗琦妮
    • 罗虞薇
    • 罗烟薇
    • 罗茜映
    • 罗晴怡
    • 罗虞韵
    • 罗茹南
    • 罗晴音
    • 罗晴柳
    • 罗婷玥
    • 罗雅南
    • 罗媛音
    • 罗晴玥
    • 罗婕曦
    • 罗迎曦
    • 罗晴兰
    • 罗梨艳
    • 罗婉曦
    • 罗英曦
    • 罗若曦
    • 罗娅曦
    • 罗虞灵
    • 罗可昕
    • 罗可昕
    • 罗卉妮
    • 罗巧昕
    • 罗玉彤
    • 罗冬妮
    • 罗巧彤
    • 罗虞月
    • 罗琪裳
    • 罗丽榆
    • 罗虞瑛
    • 罗烟菡
    • 罗丽琳
    • 罗虞嘉
    • 罗丽莉
    • 罗琦裳
    • 罗薇煜
    • 罗丽琴
    • 罗丽烟
    • 罗莉绿
    • 罗虞尔
    • 罗韵虞
    • 罗蕾虞
    • 罗蝶恬
    • 罗冬芙
    • 罗玉珍
    • 罗蝶花
    • 罗蝶凌
    • 罗蝶芙
    • 罗冬芝
    • 罗瑶芙
    • 罗冬娜
    • 罗巧珍
    • 罗瑶芝
    • 罗瑶凌
    • 罗蝶芷
    • 罗玉凌
    • 罗冬凌
    • 罗娇珍
    • 罗缘玲
    • 罗影娜
    • 罗冬娟
    • 罗瑶芸
    • 罗蝶娜
    • 罗萱恬
    • 罗冬曦
    • 罗冬玲
    • 罗萱凌
    • 罗乐珍
    • 罗瑶芷
    • 罗娇娜
    • 罗巧凌
    • 罗?#30340;?/li>
    • 罗蝶桐
    • 罗萱媛
    • 罗?#21525;?/li>
    • 罗巧晴
    • 罗冬茹
    • 罗瑶翔
    • 罗巧媛
    • 罗蝶珺
    • 罗瑶婷
    • 罗缘媛
    • 罗瑶珺
    • 罗?#32599;?/li>
    • 罗茜丽
    • 罗瑶茜
    • 罗玉晴
    • 罗蝶晴
    • 罗瑶茵
    • 罗冬岚
    • 罗冬雅
    • 罗蝶雅
    • 罗瑶茹
    • 罗甜亦
    • 罗莺璇
    • 罗梨羽
    • 罗梨竹
    • 罗黛莹
    • 罗璐瑶
    • 罗璐莹
    • 罗蝶忆
    • 罗瑶莲
    • 罗璐欣
    • 罗媛萱
    • 罗乐安
    • 罗雁蝶
    • 罗茜瑶
    • 罗忆瑶
    • 罗璐宛
    • 罗璐依
    • 罗黛娇
    • 罗璐月
    • 罗璐萱
    • 罗璐佳
    • 罗黛萱

    罗姓女宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 罗歆岚
    • 罗傲岚
    • 罗虞翔
    • 罗婉瑜
    • 罗诗岚
    • 罗翔曦
    • 罗迎夏
    • 罗?#38754;?/li>
    • 罗傲晴
    • 罗婉裳
    • 罗珠嫣
    • 罗婉嫣
    • 罗紫嫣
    • 罗旋嫣
    • 罗彩嫣
    • 罗岚曦
    • 罗迎娜
    • 罗娅珍
    • 罗迎嫣
    • 罗婉凌
    • 罗虞岚
    • 罗?#21150;?/li>
    • 罗?#21150;?/li>
    • 罗翔铃
    • 罗岚钰
    • 罗诗宛
    • 罗虞宛
    • 罗傲妮
    • 罗诗依
    • 罗虞依
    • 罗岚怡
    • 罗晴怡
    • 罗虞韵
    • 罗翔姿
    • 罗晴音
    • 罗婷玥
    • 罗岚音
    • 罗翔柔
    • 罗媛音
    • 罗诗韵
    • 罗?#20843;?/li>
    • 罗晴玥
    • 罗迎曦
    • 罗娅艳
    • 罗迎馨
    • 罗梨艳
    • 罗婉曦
    • 罗婉馨
    • 罗娅曦
    • 罗韵钰
    • 罗诗瑛
    • 罗虞瑛
    • 罗韵铃
    • 罗韵靖
    • 罗韵诗
    • 罗诗嫣
    • 罗钰嫣
    • 罗韵虞
    • 罗韵歆
    • 罗缘珊
    • 罗?#21543;?/li>
    • 罗缘玲
    • 罗影娜
    • 罗以珊
    • 罗?#30340;?/li>
    • 罗瑶翔
    • 罗缘媛
    • 罗?#23039;?/li>
    • 罗冬岚
    • 罗影岚
    • 罗紫羽
    • 罗甜亦
    • 罗梨羽
    • 罗婉如
    • 罗蝶忆
    • 罗乐安
    • 罗忆瑶
    • 罗璐宛
    • 罗璐依
    • 罗蝶羽
    • 罗忆昕
    • 罗岚影
    • 罗冬亦
    • 罗翔婵
    • 罗忆宛
    • 罗忆依
    • 罗忆姗
    • 罗忆彤
    • 罗韵翔
    • 罗忆曦
    • 罗柔翔
    • 罗韵晴
    • 罗韵媛
    • 罗怡婷
    • 罗南岚
    • 罗玥婷
    • 罗忆馨
    • 罗秋岚
    • 罗婉璇
    • 罗幽舒
    • 罗怡絮
    • 罗怡晴
    • 罗姿岚
    • 罗紫瑛
    • 罗婉娜
    • 罗迎素
    • 罗岚虞
    • 罗岚玥
    • 罗虞嫣
    • 罗幼珊
    • 罗缘婷
    • 罗瑶羽
    • 罗忆妮
    • 罗影璐
    • 罗春岚
    • 罗怡岚
    • 罗韵岚
    • 罗姿翔
    • 罗丽岚
    • 罗岚仙
    • 罗晴韵
    • 罗?#30007;?/li>
    • 罗韵婷

    罗姓女宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 罗歆岚
    • 罗旋倩
    • 罗诗雯
    • 罗雪睿
    • 罗彩宸
    • 罗雯馨
    • 罗雪翠
    • 罗雪瑜
    • 罗珠珊
    • 罗婉瑜
    • 罗诗岚
    • 罗惠馨
    • 罗紫华
    • 罗诗涵
    • 罗旋珊
    • 罗诗惠
    • 罗寒馨
    • 罗珠华
    • 罗?#38754;?/li>
    • 罗熙絮
    • 罗觅翠
    • 罗问珊
    • 罗熙舒
    • 罗雪宸
    • 罗诗淑
    • 罗珠嫣
    • 罗紫翠
    • 罗彩睿
    • 罗紫嫣
    • 罗旋嫣
    • 罗珠瑜
    • 罗彩嫣
    • 罗彩鸣
    • 罗雪珊
    • 罗靖雯
    • 罗彩瑜
    • 罗紫翠
    • 罗曼珊
    • 罗紫宸
    • 罗诗云
    • 罗曼瑜
    • 罗彩珊
    • 罗海倩
    • 罗新惠
    • 罗旋睿
    • 罗紫睿
    • 罗涵馨
    • 罗紫倩
    • 罗海珊
    • 罗珠宸
    • 罗?#20185;?/li>
    • 罗?#21150;?/li>
    • 罗惠钰
    • 罗幻紫
    • 罗涵歆
    • 罗寒铃
    • 罗舒铃
    • 罗雯歆
    • 罗雯诗
    • 罗雯钰
    • 罗惠诗
    • 罗惠铃
    • 罗翔铃
    • 罗岚钰
    • 罗诗宛
    • 罗诗佩
    • 罗熙姗
    • 罗诗雨
    • 罗歆佩
    • 罗诗沁
    • 罗靖儿
    • 罗诗姗
    • 罗歆沐
    • 罗诗沐
    • 罗诗青
    • 罗诗明
    • 罗诗依
    • 罗歆姗
    • 罗寒姿
    • 罗寒秋
    • 罗雯思
    • 罗涵思
    • 罗惠思
    • 罗翔姿
    • 罗云姿
    • 罗舒香
    • 罗涵姿
    • 罗惠柔
    • 罗舒姿
    • 罗翔柔
    • 罗淑柔
    • 罗云柔
    • 罗诗韵
    • 罗?#20843;?/li>
    • 罗淑姿
    • 罗水柔
    • 罗敏馨
    • 罗曼馨
    • 罗紫露
    • 罗彩馨
    • 罗悦馨
    • 罗迎馨
    • 罗诗欢
    • 罗珠馨
    • 罗婉馨
    • 罗歆翠
    • 罗钰华
    • 罗韵钰
    • 罗诗碧
    • 罗诗瑜
    • 罗诗瑛
    • 罗诗睿
    • 罗铃华
    • 罗歆舞
    • 罗诗华
    • 罗诗凤
    • 罗韵铃
    • 罗新华
    • 罗韵靖
    • 罗韵诗
    • 罗歆华
    • 罗诗嫣
    • 罗熙瑜
    • 罗钰嫣
    • 罗歆瑜
    • 罗韵歆
    • 罗漫倩
    • 罗缘珊
    • 罗?#21543;?/li>
    • 罗漫宸
    • 罗慕珊
    • 罗慧倩
    • 罗漫珊
    • 罗以珊
    • 罗白珊
    • 罗歆馥
    • 罗漫絮
    • 罗?#23039;?/li>
    • 罗漫舒
    • 罗慕舒
    • 罗紫羽
    • 罗紫冰
    • 罗彩冰
    • 罗婉如
    • 罗旋冰
    • 罗霞姗
    • 罗寒婵
    • 罗惠婵
    • 罗淑婵
    • 罗舒婵
    • 罗翔婵
    • 罗忆姗
    • 罗柔云
    • 罗思雯
    • 罗春淑
    • 罗敏静
    • 罗秋雯
    • 罗柔翔
    • 罗思惠
    • 罗柔惠
    • 罗紫静
    • 罗思云
    • 罗姿媚
    • 罗香舒
    • 罗霞馨
    • 罗姿惠
    • 罗柔雯
    • 罗姿絮
    • 罗秋云
    • 罗忆馨
    • 罗秋岚
    • 罗柔淑
    • 罗幽舒
    • 罗?#22799;?/li>
    • 罗怡絮
    • 罗姿岚
    • 罗紫瑛
    • 罗紫真
    • 罗舒馨
    • 罗旋纹
    • 罗海宸
    • 罗歆寒
    • 罗迎素
    • 罗惠歆
    • 罗水珠
    • 罗惠秋
    • 罗幼珊
    • 罗雯婵
    • 罗霞婵
    • 罗清婵
    • 罗秋惠
    • 罗春岚
    • 罗思絮
    • 罗春雯
    • 罗春惠
    • 罗姿翔
    • 罗姿寒
    • 罗思舒
    • 罗岚仙
    • 罗彩纹

    罗姓女宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 罗卿华
    • 罗云露
    • 罗诗雯
    • 罗敏梦
    • 罗雪睿
    • 罗梅碧
    • 罗雯馨
    • 罗雪翠
    • 罗雪华
    • 罗熙茹
    • 罗雪瑜
    • 罗曼芷
    • 罗曼绮
    • 罗雪芸
    • 罗觅凤
    • 罗惠馨
    • 罗敏芝
    • 罗紫华
    • 罗诗涵
    • 罗雪菱
    • 罗敏华
    • 罗琪惠
    • 罗熙茜
    • 罗微雅
    • 罗琦清
    • 罗雪芙
    • 罗诗惠
    • 罗寒馨
    • 罗琳淑
    • 罗曼幻
    • 罗熙雯
    • 罗敏芸
    • 罗曼芙
    • 罗珠华
    • 罗曼菲
    • 罗熙絮
    • 罗雪菡
    • 罗琪雯
    • 罗海芸
    • 罗觅翠
    • 罗曼桐
    • 罗熙舒
    • 罗雪宸
    • 罗熙淑
    • 罗海菡
    • 罗诗淑
    • 罗雪菲
    • 罗雪桑
    • 罗雪月
    • 罗曼娥
    • 罗筠云
    • 罗熙云
    • 罗曼萍
    • 罗琳雯
    • 罗熙雯
    • 罗雪娟
    • 罗琦淑
    • 罗琳云
    • 罗海纹
    • 罗彩鸣
    • 罗雪珊
    • 罗熙雅
    • 罗靖雯
    • 罗海芙
    • 罗曼珊
    • 罗雪绮
    • 罗梅华
    • 罗诗云
    • 罗曼瑜
    • 罗雪纹
    • 罗婕华
    • 罗曼华
    • 罗海倩
    • 罗婕纹
    • 罗曼月
    • 罗雪嘉
    • 罗新惠
    • 罗雪芷
    • 罗微涵
    • 罗曼舞
    • 罗榆惠
    • 罗熙珺
    • 罗涵馨
    • 罗熙雁
    • 罗熙惠
    • 罗曼芳
    • 罗曼倚
    • 罗珺露
    • 罗敏芳
    • 罗琦惠
    • 罗婕碧
    • 罗海珊
    • 罗筠惠
    • 罗微惠
    • 罗筠涵
    • 罗曼芸
    • 罗微茜
    • 罗月霜
    • 罗月江
    • 罗月缦
    • 罗月霞
    • 罗月妍
    • 罗幻莲
    • 罗月曼
    • 罗媚琳
    • 罗涵琳
    • 罗惠琳
    • 罗莺曼
    • 罗清琳
    • 罗涵琦
    • 罗涵琴
    • 罗水婕
    • 罗淑莉
    • 罗惠荷
    • 罗水雪
    • 罗淑榆
    • 罗曼莺
    • 罗惠钰
    • 罗雯琪
    • 罗雯微
    • 罗雯楠
    • 罗幻紫
    • 罗惠熙
    • 罗茜熙
    • 罗茜微
    • 罗涵歆
    • 罗寒榆
    • 罗寒铃
    • 罗涵熙
    • 罗寒琳
    • 罗雯琳
    • 罗雪莺
    • 罗惠微
    • 罗寒荷
    • 罗雪艺
    • 罗莺雪
    • 罗清琪
    • 罗寒楠
    • 罗雯歆
    • 罗曼樱
    • 罗雪樱
    • 罗惠琪
    • 罗云榆
    • 罗雯诗
    • 罗惠琴
    • 罗涵榆
    • 罗涵琪
    • 罗惠筠
    • 罗艺敏
    • 罗雯荷
    • 罗雯钰
    • 罗云琳
    • 罗寒莉
    • 罗涵微
    • 罗惠诗
    • 罗茹微
    • 罗淑熙
    • 罗惠楠
    • 罗月雪
    • 罗雯筠
    • 罗惠铃
    • 罗云琴
    • 罗艺雪
    • 罗淑琴
    • 罗水英
    • 罗诗佩
    • 罗莉佩
    • 罗熙姗
    • 罗微欣
    • 罗莉沐
    • 罗诗雨
    • 罗歆佩
    • 罗熙明
    • 罗诗沁
    • 罗莉沛
    • 罗琦沁
    • 罗歆沐
    • 罗诗沐
    • 罗诗明
    • 罗琳明
    • 罗熙雨
    • 罗熙佳
    • 罗熙沁
    • 罗琴明
    • 罗涵柳
    • 罗寒姿
    • 罗清虹
    • 罗微薇
    • 罗涵柏
    • 罗寒秋
    • 罗雯思
    • 罗清香
    • 罗涵思
    • 罗寒柳
    • 罗茵玫
    • 罗惠思
    • 罗惠美
    • 罗云美
    • 罗涵盈
    • 罗茹美

    历史名人

    罗贯中元末明初杰出小说家今山西太原人他一生相传作过'十七史'演义现存?#23567;?#19977;国志通俗演义?#31471;?#21776;志传残唐五代史演义三遂平妖传等其中代表作三国演义简称为'中国古代四大名著'之一
    罗聘清代著名画家为江苏甘泉今江都人画人物佛像山水花果梅兰竹等无所不工其笔调奇创超逸不?#28023;?#21035;具一格为'扬州八怪'之一其子允绍?#28113;ڣ?#22343;善画梅人称'罗家梅派'
    罗存画家今河南开封人喜作小?#21543;?#27700;画极?#24615;现n?#26102;人?#20848;?#20182;的画作'披图便知登高望远鱼鸟往还浩然有江湖之思'
    罗隐唐代文学家余杭人所作散?#30007;?#21697;?#21490;?#29312;利鲁迅谓其所著谗书'几乎全部是抗争?#22836;?#28608;之谈'
    罗邺唐代诗人余杭人有'素有英姿笔端超绝'之誉号'诗中虎'为唐代'三罗'之一

    聚集地

    迁徙分布
    罗国传至24世万通时被楚国所灭万通与次子苍噩逃至襄阳黄龙洞避隐其长子芳噩逃往四川周显王时有31世罗乘迁往枝江其孙罗守陇自枝江迁至今湖南长沙40世罗君?#20040;?#23376;罗珠迁居豫章今江西南昌西山为豫章罗氏一世祖唐昭宗时罗珠28世孙罗景新迁往虔州虔化今江西宁都31世有两支分别徙居广东大埔?#22235;?5世罗尚立元代由虔州迁居福建汀州宁化石壁村明代?#26234;?#24448;上杭县扶阳其子罗新松徙广东?#20998;n?#21478;外罗国亡国后罗氏有部分人从滇南滇东迁入湄南河下游融入泰族迁入四川的有一部分定居阆中后成为板楯蛮七姓之首姓大族有的融入土家族或彝族还有一支迁入贵州东部南部融入布依族迁到湘南的有的融入瑶族隋唐以前除上述地区外罗氏还分布于今山西陕西河北河南山东安徽浙江江苏等省的一些地方唐高宗总章年间有河南罗氏随陈政陈元光父子入闽在福建?#24067;?#33853;户自清代开始居住在广东梅县大埔及福建宁化等地的罗氏曾多次向台湾迁徙还有一些人迁往南洋的文?#28023;?#21360;尼等国家其中祖籍广东嘉应州梅县石扇堡的罗芳伯在西婆罗洲今加里曼?#28023;?#24314;立了一个共和制的兰芳国实行'兰芳大总长制'立国时间达108年1777--1885
    罗氏在台湾是个较为普遍的姓氏台湾的罗姓来自福建宁化主要集中居住在苗栗和新竹两县其他各县市?#37319;?#23621;不少台湾的罗氏与北方的罗氏是一脉相承的
    堂号
    '尊尧堂''豫章堂'罗氏郡望豫章宋朝时候豫章人罗从彦是大儒陈颐程颢的再传弟子他谨慎地遵守老师的教训隐居不愿做官传朱熹的理学著?#23567;?#23562;尧录人们称他'豫章先生'


    上一条马姓男宝宝起名_姓马的男孩名字(满分/高分)    下一条罗姓男宝宝起名_姓罗的男孩名字(满分/高分)
    本文标题:罗姓女宝宝起名_姓罗的女孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48762.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>