1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-24 19:27:00

    导语朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分),朱姓在宋版《百家姓?#20998;校?#25490;名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    朱姓在宋版《百家姓?#20998;校?#25490;名为第17位;至2013年,按人口排序,朱姓在中国位列第13位,主要分布在江、浙、皖地区,约占了全国人口的1.2%,总人口约有1500余万。那么朱姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    朱姓男宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

    • 朱泰旭
    • 朱鹏吉
    • 朱泰吉
    • 朱劲帆
    • 朱柏吉
    • 朱冠吉
    • 朱建全
    • 朱炫吉
    • 朱波旭
    • 朱冠名
    • 朱冠全
    • 朱冠旭
    • 朱风旭
    • 朱建年
    • 朱冠年
    • 朱鹏旭
    • 朱俊旭
    • 朱柏年
    • 朱柏帆
    • 朱晋毅
    • 朱哲庆
    • 朱展毅
    • 朱伦庆
    • 朱哲贤
    • 朱晋庆
    • 朱展贤
    • 朱冠鸿
    • 朱冠遥
    • 朱冠桦
    • 朱建瑾
    • 朱建达
    • 朱柏瑾
    • 朱炫谦
    • 朱泰桦
    • 朱冠泽
    • 朱劲桦
    • 朱劲树
    • 朱劲鸿
    • 朱冠灿
    • 朱建隆
    • 朱柏鸿
    • 朱冠璋
    • 朱劲翰
    • 朱冠谦
    • 朱俊树
    • 朱柯鸿
    • 朱冠达
    • 朱肖霖
    • 朱柏霜
    • 朱冠瑾
    • 朱柏达
    • 朱冠道
    • 朱建翰
    • 朱鹏荣
    • 朱建绩
    • 朱建桦
    • 朱炫朴
    • 朱柯泽
    • 朱冠龙
    • 朱建龙
    • 朱炫桦
    • 朱冠霖
    • 朱柏遥
    • 朱柏龙
    • 朱俊桦
    • 朱柏桦
    • 朱肖谦
    • 朱建霖
    • 朱泰谦
    • 朱建树
    • 朱肖泽
    • 朱柏树
    • 朱鹏君
    • 朱鹏嘉
    • 朱展玉
    • 朱哲言
    • 朱展君
    • 朱晋观
    • 朱晋岳
    • 朱晋桦
    • 朱哲桦
    • 朱株桦
    • 朱景豪
    • 朱冠波
    • 朱皓福
    • 朱乔宁
    • 朱伦林
    • 朱景嘉
    • 朱柏泉
    • 朱棋荣
    • 朱展东
    • 朱柏柯
    • 朱冠南
    • 朱波柯
    • 朱杰宁
    • 朱冠泰
    • 朱建泰
    • 朱肖柏
    • 朱尧畅
    • 朱柯柏
    • 朱冠俊
    • 朱劲柏
    • 朱鹏皓
    • 朱柯勉
    • 朱柏冠
    • 朱哲奇
    • 朱风劲
    • 朱柏风
    • 朱展杭
    • 朱博荣
    • 朱杰豪
    • 朱波柏
    • 朱尧嘉
    • 朱乔嘉
    • 朱展奇
    • 朱棋豪
    • 朱博嘉
    • 朱皓荣
    • 朱晋奇
    • 朱俊冠
    • 朱棋福
    • 朱晋东
    • 朱建南
    • 朱棋嘉
    • 朱柏俊
    • 朱棕华
    • 朱风冠
    • 朱乔豪
    • 朱建俊
    • 朱肖肖
    • 朱鹏尧
    • 朱冠劲
    • 朱俊柏
    • 朱展林
    • 朱皓宁
    • 朱乔华
    • 朱景宁
    • 朱波彦
    • 朱炫柏
    • 朱哲林
    • 朱智荣
    • 朱皓嘉
    • 朱渊嘉
    • 朱棕嘉
    • 朱肖俊
    • 朱棕宁
    • 朱哲东
    • 朱肖南
    • 朱智嘉
    • 朱晋枝
    • 朱鹏杰
    • 朱雄荣
    • 朱建柏
    • 朱棋语
    • 朱风柏
    • 朱渊荣
    • 朱尧荣
    • 朱柏柏
    • 朱晋林
    • 朱建丰
    • 朱柏明
    • 朱建忠
    • 朱柯明
    • 朱俊林
    • 朱冠东
    • 朱炫林
    • 朱建奇
    • 朱风颜
    • 朱劲明
    • 朱风林
    • 朱俊东
    • 朱肖奇
    • 朱肖宜
    • 朱建东
    • 朱冠涛
    • 朱建果
    • 朱劲涛
    • 朱冠忠
    • 朱鹏东
    • 朱柯涛
    • 朱肖易
    • 朱泰东
    • 朱柏枝
    • 朱肖林
    • 朱冠谨
    • 朱柏忠
    • 朱劲忠
    • 朱冠明
    • 朱柏涛
    • 朱风萧
    • 朱俊松
    • 朱建明
    • 朱肖涛
    • 朱柏林
    • 朱俊颜
    • 朱波奇
    • 朱风季
    • 朱波林
    • 朱柏松
    • 朱冠奇

    朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 朱泰旭
    • 朱泰宇
    • 朱泰羽
    • 朱泰吉
    • 朱泰光
    • 朱泰宇
    • 朱俊全
    • 朱泰年
    • 朱建全
    • 朱俊羽
    • 朱炫吉
    • 朱幽光
    • 朱俊宇
    • 朱冠全
    • 朱炫宇
    • 朱建年
    • 朱冠年
    • 朱幽全
    • 朱俊旭
    • 朱柏年
    • 朱炫全
    • 朱晋磊
    • 朱育德
    • 朱晋毅
    • 朱展逸
    • 朱益德
    • 朱容德
    • 朱哲庆
    • 朱展欧
    • 朱展德
    • 朱哲德
    • 朱轩乐
    • 朱哲逸
    • 朱晋德
    • 朱展毅
    • 朱哲磊
    • 朱伦庆
    • 朱哲贤
    • 朱伦逸
    • 朱轩德
    • 朱晋逸
    • 朱城德
    • 朱展磊
    • 朱伦德
    • 朱晋庆
    • 朱晋欧
    • 朱哲欧
    • 朱展贤
    • 朱泰瑾
    • 朱冠遥
    • 朱俊龙
    • 朱幽龙
    • 朱泰龙
    • 朱建瑾
    • 朱建达
    • 朱柏瑾
    • 朱炫龙
    • 朱炫谦
    • 朱泰桦
    • 朱炫璋
    • 朱致远
    • 朱俊远
    • 朱炫勋
    • 朱炫融
    • 朱冠灿
    • 朱泰遥
    • 朱泰运
    • 朱建隆
    • 朱幽达
    • 朱冠璋
    • 朱俊树
    • 朱韵龙
    • 朱冠达
    • 朱冠瑾
    • 朱柏达
    • 朱冠道
    • 朱俊勋
    • 朱炫绩
    • 朱泰璋
    • 朱建绩
    • 朱泰达
    • 朱炫朴
    • 朱冠龙
    • 朱建龙
    • 朱炫桦
    • 朱泰勋
    • 朱柏遥
    • 朱柏龙
    • 朱俊桦
    • 朱韵尘
    • 朱泰谦
    • 朱泰远
    • 朱泰隆
    • 朱炫隆
    • 朱展辰
    • 朱晋辰
    • 朱展玉
    • 朱凌冬
    • 朱?#23383;?/li>
    • 朱轩遥
    • 朱晋远
    • 朱哲良
    • 朱展远
    • 朱哲言
    • 朱益志
    • 朱展君
    • 朱哲均
    • 朱哲永
    • 朱伦辰
    • 朱哲利
    • 朱晋佑
    • 朱展志
    • 朱晋观
    • 朱哲辰
    • 朱轩隆
    • 朱轩良
    • 朱轩灿
    • 朱晋岳
    • 朱晋永
    • 朱展佑
    • 朱展隆
    • 朱晋阳
    • 朱哲远
    • 朱晋龙
    • 朱益龙
    • 朱展运
    • 朱轩达
    • 朱晋桦
    • 朱哲瑾
    • 朱轩瑾
    • 朱展达
    • 朱轩龙
    • 朱晋璋
    • 朱哲桦
    • 朱晋运
    • 朱益达
    • 朱哲璋
    • 朱晋达
    • 朱益璋
    • 朱轩璋
    • 朱哲运
    • 朱展融
    • 朱哲勋
    • 朱展勋
    • 朱展龙
    • 朱哲龙
    • 朱轩道
    • 朱益瑾
    • 朱幽俊
    • 朱乔宁
    • 朱伦林
    • 朱展东
    • 朱冠南
    • 朱杰宁
    • 朱南俊
    • 朱泰勇
    • 朱冠泰
    • 朱益忠
    • 朱晋坤
    • 朱建泰
    • 朱尧畅
    • 朱炫南
    • 朱炫泰
    • 朱冠俊
    • 朱俊泰
    • 朱晋知
    • 朱哲奇
    • 朱展杭
    • 朱幽泰
    • 朱展奇
    • 朱展坤
    • 朱晋奇
    • 朱俊南
    • 朱俊冠
    • 朱晋东
    • 朱建南
    • 朱柏俊
    • 朱智玮
    • 朱建俊
    • 朱智畅
    • 朱致泰
    • 朱俊柏
    • 朱展林
    • 朱皓宁
    • 朱炫俊
    • 朱景宁
    • 朱智图
    • 朱炫勇
    • 朱炫柏
    • 朱哲林
    • 朱智荣
    • 朱智宁
    • 朱哲坤
    • 朱益彤
    • 朱肖俊
    • 朱棕宁
    • 朱哲东
    • 朱泰俊
    • 朱肖南
    • 朱智嘉

    朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 朱星宇
    • 朱泰宇
    • 朱泰羽
    • 朱泰宇
    • 朱星羽
    • 朱俊羽
    • 朱识亦
    • 朱幽光
    • 朱俊宇
    • 朱韵舟
    • 朱镜宇
    • 朱信宇
    • 朱炫宇
    • 朱韵羽
    • 朱韵宇
    • 朱幽全
    • 朱幽宇
    • 朱春宇
    • 朱信亦
    • 朱韵舟
    • 朱识宇
    • 朱晋磊
    • 朱轩逸
    • 朱育德
    • 朱展逸
    • 朱益德
    • 朱容德
    • 朱益磊
    • 朱展欧
    • 朱轩乐
    • 朱哲逸
    • 朱哲磊
    • 朱峻逸
    • 朱益锐
    • 朱益锋
    • 朱伦逸
    • 朱书磊
    • 朱轩德
    • 朱晋逸
    • 朱益逸
    • 朱城德
    • 朱展磊
    • 朱晋欧
    • 朱轩锋
    • 朱峻磊
    • 朱哲欧
    • 朱轩磊
    • 朱轩锐
    • 朱幽远
    • 朱?#31471;?/li>
    • 朱镜延
    • 朱幽龙
    • 朱致远
    • 朱俊远
    • 朱炫勋
    • 朱炫融
    • 朱镜勋
    • 朱泰运
    • 朱识延
    • 朱幽达
    • 朱韵龙
    • 朱识勋
    • 朱信阳
    • 朱信勋
    • 朱韵辰
    • 朱镜维
    • 朱识运
    • 朱韵诚
    • 朱思远
    • 朱识均
    • 朱识佑
    • 朱俊勋
    • 朱镜佑
    • 朱星运
    • 朱泰勋
    • 朱星融
    • 朱幽锦
    • 朱镜辰
    • 朱镜运
    • 朱识维
    • 朱镜玮
    • 朱韵尘
    • 朱星阳
    • 朱星远
    • 朱泰远
    • 朱镜余
    • 朱识辰
    • 朱书佑
    • 朱轩远
    • 朱峻余
    • 朱展辰
    • 朱峻远
    • 朱轩辰
    • 朱晋辰
    • 朱轩遥
    • 朱晋远
    • 朱展远
    • 朱益延
    • 朱益志
    • 朱书辰
    • 朱轩阳
    • 朱哲均
    • 朱哲永
    • 朱伦辰
    • 朱晋佑
    • 朱轩永
    • 朱益壮
    • 朱哲辰
    • 朱轩隆
    • 朱轩良
    • 朱益远
    • 朱修远
    • 朱轩石
    • 朱轩灿
    • 朱晋永
    • 朱展佑
    • 朱轩佑
    • 朱轩余
    • 朱轩延
    • 朱晋阳
    • 朱益辰
    • 朱哲远
    • 朱修永
    • 朱益龙
    • 朱展运
    • 朱益锦
    • 朱轩达
    • 朱轩瑾
    • 朱轩龙
    • 朱晋运
    • 朱益达
    • 朱益勋
    • 朱益璋
    • 朱轩璋
    • 朱哲运
    • 朱展融
    • 朱哲勋
    • 朱展勋
    • 朱轩锦
    • 朱轩道
    • 朱益瑾
    • 朱幽春
    • 朱幽俊
    • 朱镜翔
    • 朱轩金
    • 朱朝玮
    • 朱信勇
    • 朱朝境
    • 朱泰勇
    • 朱益忠
    • 朱晋坤
    • 朱星勇
    • 朱识翔
    • 朱益承
    • 朱?#31449;?/li>
    • 朱捷玮
    • 朱幽泰
    • 朱展坤
    • 朱轩坤
    • 朱朝硕
    • 朱修依
    • 朱善维
    • 朱善玮
    • 朱益昌
    • 朱智玮
    • 朱轩承
    • 朱炫勇
    • 朱轩青
    • 朱峻坤
    • 朱捷硕
    • 朱哲坤
    • 朱益彤
    • 朱朝维
    • 朱轩忠
    • 朱钦维
    • 朱钦玮
    • 朱俊勇
    • 朱炫坤
    • 朱幽岩
    • 朱信岩
    • 朱镜岩
    • 朱泰岩
    • 朱?#36132;?/li>
    • 朱韵依
    • 朱俊坤
    • 朱韵来
    • 朱星岩
    • 朱泰坤
    • 朱?#21916;?/li>
    • 朱幽忠
    • 朱星坤
    • 朱识坤
    • 朱识岩
    • 朱俊依
    • 朱捷圣
    • 朱宝逸
    • 朱轩瑜
    • 朱展硕
    • 朱泰维
    • 朱轩宁

    朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 朱星宇
    • 朱镜向
    • 朱?#24403;?/li>
    • 朱镜帆
    • 朱镜西
    • 朱星羽
    • 朱识亦
    • 朱风西
    • 朱韵舟
    • 朱镜宇
    • 朱信宇
    • 朱信帆
    • 朱春舟
    • 朱镜舟
    • 朱识帆
    • 朱镜名
    • 朱春宇
    • 朱信亦
    • 朱韵舟
    • 朱识宇
    • 朱春帆
    • 朱峻逸
    • 朱益锐
    • 朱益锋
    • 朱峻兴
    • 朱书磊
    • 朱峻辉
    • 朱轩锋
    • 朱峻磊
    • 朱书辉
    • 朱峻霄
    • 朱轩锐
    • 朱信锦
    • 朱星鸿
    • 朱?#31471;?/li>
    • 朱镜延
    • 朱识福
    • 朱镜瑜
    • 朱镜翰
    • 朱镜齐
    • 朱信聪
    • 朱春翰
    • 朱春鸿
    • 朱信霖
    • 朱信鸿
    • 朱镜勋
    • 朱镜诚
    • 朱识延
    • 朱识勋
    • 朱识润
    • 朱识豪
    • 朱识瑞
    • 朱信阳
    • 朱信勋
    • 朱镜维
    • 朱识运
    • 朱韵诚
    • 朱思远
    • 朱春霖
    • 朱识均
    • 朱识佑
    • 朱星润
    • 朱鹏睿
    • 朱镜豪
    • 朱识睿
    • 朱星锦
    • 朱鹏锦
    • 朱镜佑
    • 朱镜锦
    • 朱镜韶
    • 朱镜睿
    • 朱识华
    • 朱星运
    • 朱镜江
    • 朱信翰
    • 朱识齐
    • 朱识宏
    • 朱识霖
    • 朱信泽
    • 朱星融
    • 朱镜朋
    • 朱识江
    • 朱星泽
    • 朱鹏齐
    • 朱幽锦
    • 朱镜辰
    • 朱镜运
    • 朱镜华
    • 朱秋潭
    • 朱识维
    • 朱镜玮
    • 朱春泽
    • 朱鹏诚
    • 朱星阳
    • 朱星泽
    • 朱星远
    • 朱镜霖
    • 朱识诚
    • 朱镜宏
    • 朱镜余
    • 朱鹏瑞
    • 朱识翰
    • 朱识辰
    • 朱书佑
    • 朱书弘
    • 朱峻余
    • 朱峻远
    • 朱书泽
    • 朱书辰
    • 朱峻泽
    • 朱峻鸿
    • 朱书朋
    • 朱益壮
    • 朱书宏
    • 朱修远
    • 朱轩石
    • 朱修永
    • 朱峻翰
    • 朱峻霖
    • 朱益锦
    • 朱轩锦
    • 朱幽春
    • 朱捷豪
    • 朱钦瑜
    • 朱镜翔
    • 朱善睿
    • 朱捷齐
    • 朱博诚
    • 朱博瑞
    • 朱博瑜
    • 朱轩金
    • 朱朝玮
    • 朱信勇
    • 朱识尊
    • 朱朝瑞
    • 朱识盛
    • 朱朝境
    • 朱秋风
    • 朱钦豪
    • 朱朝齐
    • 朱峻明
    • 朱星信
    • 朱钦诚
    • 朱钦华
    • 朱朝实
    • 朱善韶
    • 朱星勇
    • 朱识翔
    • 朱益承
    • 朱?#31449;?/li>
    • 朱捷玮
    • 朱峻昌
    • 朱星星
    • 朱书雨
    • 朱捷韶
    • 朱朝豪
    • 朱朝硕
    • 朱识喻
    • 朱书昌
    • 朱识善
    • 朱修依
    • 朱善维
    • 朱?#31471;?/li>
    • 朱鹏盛
    • 朱博睿
    • 朱风信
    • 朱善玮
    • 朱星皇
    • 朱捷华
    • 朱益昌
    • 朱镜善
    • 朱信施
    • 朱捷睿
    • 朱朝诚
    • 朱钦韶
    • 朱识欢
    • 朱镜喻
    • 朱轩承
    • 朱朝华
    • 朱信波
    • 朱朝韶
    • 朱善诚
    • 朱钦睿
    • 朱寒瑞
    • 朱书明
    • 朱轩青
    • 朱镜钦
    • 朱峻坤
    • 朱捷硕
    • 朱识云
    • 朱寒诚
    • 朱信星
    • 朱书承
    • 朱寒睿
    • 朱鹏顺
    • 朱钦瑞
    • 朱识钦
    • 朱镜斯
    • 朱朝睿
    • 朱捷诚

    朱姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 朱镜向
    • 朱?#24403;?/li>
    • 朱鹏吉
    • 朱劲帆
    • 朱镜帆
    • 朱波旭
    • 朱冠名
    • 朱风帆
    • 朱风西
    • 朱信帆
    • 朱风旭
    • 朱识帆
    • 朱镜名
    • 朱鹏旭
    • 朱柏帆
    • 朱波帆
    • 朱春帆
    • 朱峻兴
    • 朱峻辉
    • 朱书辉
    • 朱峻霄
    • 朱星鸿
    • 朱冠鸿
    • 朱识福
    • 朱风润
    • 朱冠泽
    • 朱镜翰
    • 朱风翰
    • 朱春翰
    • 朱春鸿
    • 朱信霖
    • 朱波鸿
    • 朱信鸿
    • 朱劲鸿
    • 朱波泽
    • 朱柏鸿
    • 朱鹏翰
    • 朱劲翰
    • 朱柯鸿
    • 朱肖霖
    • 朱识润
    • 朱识豪
    • 朱柏霜
    • 朱春霖
    • 朱风鸿
    • 朱星润
    • 朱建翰
    • 朱鹏荣
    • 朱鹏睿
    • 朱镜豪
    • 朱鹏锦
    • 朱识华
    • 朱柯泽
    • 朱镜江
    • 朱信翰
    • 朱冠霖
    • 朱识宏
    • 朱识霖
    • 朱信泽
    • 朱风泽
    • 朱镜朋
    • 朱识江
    • 朱星泽
    • 朱鹏宏
    • 朱鹏齐
    • 朱镜华
    • 朱秋潭
    • 朱建霖
    • 朱鹏豪
    • 朱春泽
    • 朱鹏诚
    • 朱星泽
    • 朱镜霖
    • 朱镜宏
    • 朱波翰
    • 朱肖泽
    • 朱鹏君
    • 朱鹏瑞
    • 朱鹏嘉
    • 朱识翰
    • 朱书弘
    • 朱书泽
    • 朱峻泽
    • 朱峻鸿
    • 朱书朋
    • 朱书宏
    • 朱峻翰
    • 朱峻霖
    • 朱景豪
    • 朱冠波
    • 朱捷豪
    • 朱皓福
    • 朱博诚
    • 朱博瑞
    • 朱博瑜
    • 朱柏泉
    • 朱秋风
    • 朱钦豪
    • 朱博闻
    • 朱波柯
    • 朱峻明
    • 朱博福
    • 朱钦华
    • 朱鹏皓
    • 朱柯勉
    • 朱鹏博
    • 朱风劲
    • 朱柏风
    • 朱书雨
    • 朱雄豪
    • 朱博荣
    • 朱杰豪
    • 朱波柏
    • 朱棋豪
    • 朱博嘉
    • 朱鹏渊
    • 朱朝豪
    • 朱博豪
    • 朱鹏盛
    • 朱博睿
    • 朱棋福
    • 朱风信
    • 朱星皇
    • 朱捷华
    • 朱棕华
    • 朱风冠
    • 朱乔豪
    • 朱识欢
    • 朱鹏尧
    • 朱鹏欢
    • 朱乔华
    • 朱朝华
    • 朱信波
    • 朱波彦
    • 朱寒瑞
    • 朱书明
    • 朱渊嘉
    • 朱识云
    • 朱寒诚
    • 朱寒睿
    • 朱鹏顺
    • 朱鹏雄
    • 朱鹏杰
    • 朱星风
    • 朱雄荣
    • 朱博齐
    • 朱博华
    • 朱风柏
    • 朱渊荣
    • 朱?#24403;?/li>
    • 朱波涛
    • 朱柏明
    • 朱识雨
    • 朱鹏明
    • 朱柯明
    • 朱波雨
    • 朱风颜
    • 朱星明
    • 朱劲明
    • 朱风涛
    • 朱风林
    • 朱思明
    • 朱冠涛
    • 朱星济
    • 朱劲涛
    • 朱鹏东
    • 朱柯涛
    • 朱波尚
    • 朱镜明
    • 朱?#22909;?/li>
    • 朱信雨
    • 朱冠明
    • 朱柏涛
    • 朱春涛
    • 朱风萧
    • 朱建明
    • 朱肖涛
    • 朱鹏昌
    • 朱风翱
    • 朱信明
    • 朱波奇
    • 朱风明
    • 朱波明
    • 朱风季
    • 朱风秉
    • 朱风沙
    • 朱波林
    • 朱鹏秉
    • 朱星涛
    • 朱风松
    • 朱风承
    • 朱信涛
    • 朱波昌
    • 朱识秉
    • 朱捷晖
    • 朱钦熙
    • 朱朝晖
    • 朱渊熙
    • 朱棋雷
    • 朱渊川

    朱姓历史名人:

    朱元璋?#22909;?#26397;开国?#23454;邸?#20803;末农民起义,他参加了郭?#26377;?#39046;导的红巾军,后来统领了这支起义军。1368年,率军攻克大都(?#26412;品?#20803;朝,建立明朝,号称明太祖。其后共传12代17帝,立国277年。
    朱柏庐:清初居乡教授学生,治学用程、朱为本,提倡知行并进。其《治学格言》世称《朱子家训》,被后世视为中国传统的启蒙教育读本,影响深远。
    朱温:后梁太祖,五代梁王朝建立者。公元907年代唐称帝,后为其?#20305;勋?#25152;杀。
    朱士行:三国时第一个去西域求法的僧人,中国僧人讲经往往从他开始。
    朱亥:战国勇士,魏国人。是朱姓最早出人头地的?#23435;鎩?#25454;说他力大无?#30591;?#21191;气过人,曾经凭着40斤重的铁?#31119;?#20445;存了情势危急的赵国。
    朱载堉?#22909;?#26397;音律学家、数学家。

    朱姓聚集地:

    迁徙分布
    朱姓发源于今河南、安?#21344;?#22320;及江苏省境。西汉朱质有二子:朱禹、朱?#20426;?#26417;禹在东汉后期的党?#20048;?#31096;中被杀,子孙避难逃到丹阳(今属安徽)。朱卓的后裔由于任官的原因,主要是在今陕西、河南、湖北等省境内发?#29399;?#34893;。魏晋以前,朱姓已繁衍到北方河南、山东、安徽等主要地区。唐末有朱葆光迁居湖南。东晋时有朱玮自河南南阳徙居南康(今属江西),其后朱熹侨寓建阳(今属福建)。朱熹之孙朱铨回迁庐陵*今江西吉安),朱铨的5世孙朱章甫于南宋末年避乱徙居吉安府安福县(今属江西),后?#26234;?#33267;广东兴宁宁中乡竹丝湖立业,成为朱氏兴宁竹丝派一世祖。朱章甫的三儿子朱泗于元代徙居罗浮
    (今广西东兴各族自治县东)徐田,此后,子孙繁衍,分布于今广西、广东?#30007;?#22810;地方。居住在闽、粤等沿海地区的朱氏,?#29992;?#20195;开始陆续有人移居台湾,进而又有人远徙东南亚及欧美一些国家和地区。朱姓在历史上一直是我国南方的大姓之一。
    朱姓,在台湾是个较有影响的姓氏。清康熙年间,台湾的农民起义首领朱一贵,是落籍台湾的朱氏中较有影响的一个。朱一贵,原福建省长泰人,小名祖。明亡之后,他迁居台湾台南县罗?#22909;牛?#22799;?#25163;?#36215;义,以反清复明相号召,称?#25353;?#26126;重兴元帅”。各地农民纷起回应。他率领义军,在诸罗的赤山取?#20040;?#32988;,人数发展到三十万,进而占领了全台湾。他被推为中兴王,年号永和。后在清政府渡海进攻下,作战失利,他被俘就义。从此,朱一贵在台湾留下了不朽的英名。早在明永历十八年(公元1420年)朱无璋的后裔朱术桂随郑经来台开垦。下淡水港、北投、竹南、竹北、彭?#24310;臁?#24658;春等地,均有朱氏拓垦的足迹。现今台湾?#30007;?#31481;、台南、基隆等地,是朱姓人氏较多的县。
    堂号
    '白鹿堂':宋朝时大理学家朱熹曾在白鹿?#35789;?#38498;讲学,所以称为'白鹿堂'。
    '居敬堂':朱熹讲学时主张'循序渐进、居敬持志'八个字的教学原则。循序渐进在教学方法上先易后难,由浅入深。居敬持志的意思是教师不但教书,还要育人;不但言教,还要身教,教师的一言一行?#23478;?#20197;身作则,做学生的榜样,所以叫'居敬堂'。
    '折槛堂'?#27721;?#20195;时有槐里令朱云。当时奸臣张禹,欺君害民,作恶多端。但因为?#23454;?#20449;任他,谁也不敢惹他。朱云却上朝奏本,请杀张禹,这一下触怒了?#23454;郟?#31435;即叫刽子手拉朱云到午朝门外去斩首。朱云却面不改色,侃侃地向?#23454;?#25670;出张禹的罪恶事实,大讲诛奸臣才能保住社稷的道理。刽子手来拉他去执刑,朱云却双手?#39318;?#37329;殿的门槛,道理还是讲个不完。刽子手用力拉朱云,朱云就是不放门槛,结果?#35757;?#27099;扮断了,刽子手和朱云都倒在地上,?#23454;?#34987;朱云的忠心和不怕强权的精神感动得醒悟过来,?#22836;?#24182;奖励了朱云,?#39068;?#31161;交大理寺查办。过后大?#23478;?#27966;工人修理殿槛,?#23454;?#24847;味深长地说:'别修了!留着他可以使我时刻检讨?#32422;海?#20063;勉励大家?#23478;?#35937;朱云一样敢于向我提意见。'
    朱氏还以'凤阳'为堂号。


    上一条:朱姓女宝宝起名_姓朱的女孩名字(满分/高分)    下一条:高姓女宝宝起名_姓高的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:朱姓男宝宝起名_姓朱的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48751.html
    辽宁11选5开奖走势图

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>