1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)

    投稿ㄩHickey 来源ㄩ起名网 2017-5-23 14:21:00

    导语赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)ㄛ赵姓ㄛ宋代▲百家姓◎排名第一ㄛ而在2006年新百家姓排名第?#23435;說?#25130;至2014年总人口大约有2670万ㄛ约占全国汉族人口的百分之二点三ㄛ赵姓人口第一大省是河南﹝

    赵姓ㄛ宋代▲百家姓◎排名第一ㄛ而在2006年新百家姓排名第?#23435;說?#25130;至2014年总人口大约有2670万ㄛ约占全国汉族人口的百分之二点三ㄛ赵姓人口第一大省是河南﹝那么赵姓男宝宝应该如何起名呢ˋ我们一起来看看吧﹝

    赵姓男宝宝起名大全ㄗ适合五行?#26448;?#30340;宝宝ㄘ

    • 赵苑闲
    • 赵健智
    • 赵彬杰
    • 赵冠栋
    • 赵若清
    • 赵浩栋
    • 赵彬闲
    • 赵康杉
    • 赵若皓
    • 赵国闲
    • 赵康言
    • 赵炫景
    • 赵国豪
    • 赵肖杰
    • 赵章尧
    • 赵浩杰
    • 赵柏渊
    • 赵浩景
    • 赵彬华
    • 赵俊尧
    • 赵炫乔
    • 赵柏杰
    • 赵国渊
    • 赵建云
    • 赵建闲
    • 赵建栋
    • 赵炫皓
    • 赵风栋
    • 赵若乔
    • 赵强荣
    • 赵国凯
    • 赵冠渊
    • 赵彬豪
    • 赵浩谷
    • 赵建凯
    • 赵彬嘉
    • 赵若杰
    • 赵若福
    • 赵彬景
    • 赵强华
    • 赵强雄
    • 赵健皓
    • 赵南杰
    • 赵鹏尧
    • 赵国朋
    • 赵乾君
    • 赵浩君
    • 赵苑君
    • 赵若豪
    • 赵健荣
    • 赵肖博
    • 赵国宁
    • 赵国清
    • 赵劲杰
    • 赵健豪
    • 赵彬志
    • 赵冠雄
    • 赵健栋
    • 赵雪谷
    • 赵若尧
    • 赵若栋
    • 赵炫栋
    • 赵海杉
    • 赵章凯
    • 赵彬皓
    • 赵彬凯
    • 赵波尧
    • 赵炫杰
    • 赵泰杰
    • 赵健乔
    • 赵冠尧
    • 赵健志
    • 赵苑宁
    • 赵泰乔
    • 赵鹏栋
    • 赵康云
    • 赵浩棋
    • 赵国宏
    • 赵强福
    • 赵苑棋
    • 赵肖皓
    • 赵苑杰
    • 赵俊皓
    • 赵俊凯
    • 赵苛杰
    • 赵健渊
    • 赵苑荣
    • 赵健杰
    • 赵国云
    • 赵鹏皓
    • 赵泰皓
    • 赵彬博
    • 赵章栋
    • 赵章嘉
    • 赵国皓
    • 赵康博
    • 赵若普
    • 赵冠杰
    • 赵柏栋
    • 赵康凯
    • 赵柏云
    • 赵浩嘉
    • 赵强渊
    • 赵柏尧
    • 赵建渊
    • 赵悟云
    • 赵浩言
    • 赵国荣
    • 赵强栋
    • 赵健凯
    • 赵彬荣
    • 赵康朋
    • 赵泰尧
    • 赵强歌
    • 赵雪景
    • 赵望杰
    • 赵风尧
    • 赵国景
    • 赵浩材
    • 赵若江
    • 赵俊棋
    • 赵健福
    • 赵国华
    • 赵?#30340;?
    • 赵国栋
    • 赵章谷
    • 赵苑嘉
    • 赵若谷
    • 赵浩凯
    • 赵冠皓
    • 赵健宁
    • 赵彬棋
    • 赵若尘
    • 赵彬材
    • 赵若嘉
    • 赵健良
    • 赵强志
    • 赵若菲
    • 赵强豪
    • 赵柏清
    • 赵健雄
    • 赵健棋
    • 赵健尧
    • 赵泰景
    • 赵雪嘉
    • 赵柏博
    • 赵苑福
    • 赵俊栋
    • 赵肖云
    • 赵章皓
    • 赵苑栋
    • 赵若溪
    • 赵彬图
    • 赵国杰
    • 赵苑乔
    • 赵若宏
    • 赵鹤杰
    • 赵健朋
    • 赵国雄
    • 赵建皓
    • 赵若博
    • 赵国嘉
    • 赵国福
    • 赵若凯
    • 赵风杰
    • 赵国欢
    • 赵建雄
    • 赵?#20998;?
    • 赵彬良
    • 赵章何
    • 赵健江
    • 赵苑利
    • 赵?#20998;?
    • 赵强杰
    • 赵浩尧
    • 赵康杰
    • 赵冠闲
    • 赵若宁
    • 赵国利
    • 赵章杰
    • 赵国江
    • 赵国志
    • 赵彬福
    • 赵健闲
    • 赵哲贤
    • 赵伦庆
    • 赵展贤
    • 赵哲庆
    • 赵展毅
    • 赵晋毅
    • 赵晋庆
    • 赵鹏旭
    • 赵晋贤
    • 赵健全
    • 赵彬光
    • 赵若旭
    • 赵建华
    • 赵?#30340;?
    • 赵冠福
    • 赵俊嘉

    赵姓男宝宝起名大全ㄗ适合五行喜火的宝宝ㄘ

    • 赵健智
    • 赵章辰
    • 赵章境
    • 赵炫景
    • 赵章尧
    • 赵俊尧
    • 赵炫乔
    • 赵炫智
    • 赵泰智
    • 赵炫皓
    • 赵?#37027;?
    • 赵南杰
    • 赵国宁
    • 赵彬志
    • 赵泰翔
    • 赵炫栋
    • 赵章凯
    • 赵炫杰
    • 赵泰杰
    • 赵健志
    • 赵伟智
    • 赵苑宁
    • 赵泰乔
    • 赵俊翔
    • 赵章硕
    • 赵章延
    • 赵俊皓
    • 赵俊凯
    • 赵泰皓
    • 赵章栋
    • 赵章嘉
    • 赵章翔
    • 赵泰尧
    • 赵俊棋
    • 赵章维
    • 赵?#30340;?
    • 赵章循
    • 赵章谷
    • 赵章均
    • 赵健宁
    • 赵若尘
    • 赵健良
    • 赵强志
    • 赵泰景
    • 赵章佑
    • 赵俊栋
    • 赵章皓
    • 赵章宁
    • 赵章志
    • 赵彬图
    • 赵?#20998;?
    • 赵彬良
    • 赵章何
    • 赵苑利
    • 赵?#20998;?
    • 赵章玮
    • 赵若宁
    • 赵国利
    • 赵章杰
    • 赵国志
    • 赵哲贤
    • 赵益德
    • 赵展欧
    • 赵伦庆
    • 赵展贤
    • 赵哲庆
    • 赵伦逸
    • 赵晋德
    • 赵展毅
    • 赵伦德
    • 赵容德
    • 赵晋逸
    • 赵晋欧
    • 赵哲磊
    • 赵哲逸
    • 赵晋毅
    • 赵哲德
    • 赵育德
    • 赵晋庆
    • 赵展逸
    • 赵轩乐
    • 赵伦欧
    • 赵展磊
    • 赵哲欧
    • 赵展德
    • 赵城德
    • 赵轩德
    • 赵晋贤
    • 赵晋磊
    • 赵健全
    • 赵彬光
    • 赵俊畅
    • 赵?#30340;?
    • 赵泰维
    • 赵炫玮
    • 赵俊嘉
    • 赵俊维
    • 赵炫荣
    • 赵苑光
    • 赵俊玮
    • 赵俊图
    • 赵泰硕
    • 赵韵尘
    • 赵泰嘉
    • 赵健光
    • 赵冠宁
    • 赵章吉
    • 赵泰宁
    • 赵强年
    • 赵韵天
    • 赵建宁
    • 赵伟光
    • 赵炫嘉
    • 赵国全
    • 赵章旭
    • 赵章亦
    • 赵彬全
    • 赵泰图
    • 赵炫硕
    • 赵幽宁
    • 赵健年
    • 赵章宇
    • 赵野光
    • 赵柏瑾
    • 赵俊龙
    • 赵泰勋
    • 赵炫融
    • 赵炫桦
    • 赵炫璋
    • 赵建龙
    • 赵幽达
    • 赵泰璋
    • 赵建达
    • 赵冠道
    • 赵冠璋
    • 赵建瑾
    • 赵泰龙
    • 赵炫朴
    • 赵柏龙
    • 赵泰运
    • 赵幽龙
    • 赵俊树
    • 赵冠瑾
    • 赵俊勋
    • 赵冠达
    • 赵俊璋
    • 赵柏达
    • 赵泰桦
    • 赵俊桦
    • 赵冠龙
    • 赵泰瑾
    • 赵炫龙
    • 赵建璋
    • 赵炫勋
    • 赵泰达
    • 赵劲龙
    • 赵健达
    • 赵若璋
    • 赵苑瑾
    • 赵强龙
    • 赵哲翎
    • 赵轩振
    • 赵晋强
    • 赵健瑾
    • 赵伦乾
    • 赵哲章
    • 赵哲康
    • 赵国龙
    • 赵晋唯
    • 赵彬达
    • 赵木畅
    • 赵伟达
    • 赵晋章
    • 赵伦振
    • 赵展健
    • 赵轩翎
    • 赵章运
    • 赵章朴
    • 赵展康
    • 赵彬璋
    • 赵哲茂
    • 赵章桦
    • 赵国璋
    • 赵展章
    • 赵晋国
    • 赵晋茂
    • 赵哲乾
    • 赵月宁
    • 赵晋伟
    • 赵哲启
    • 赵晋健
    • 赵?#30475;?
    • 赵若龙
    • 赵章达
    • 赵健龙
    • 赵伦强
    • 赵野龙
    • 赵彬龙
    • 赵苑龙
    • 赵月畅

    赵姓男宝宝起名大全ㄗ适合五行喜土的宝宝ㄘ

    • 赵?#21335;?
    • 赵伟胜
    • 赵章辰
    • 赵伟超
    • 赵章境
    • 赵野胜
    • 赵伟辰
    • 赵晨翔
    • 赵伟诚
    • 赵野诚
    • 赵?#37027;?
    • 赵商翔
    • 赵镜翔
    • 赵泰翔
    • 赵商佑
    • 赵伟智
    • 赵俊翔
    • 赵章硕
    • 赵章延
    • 赵幽捷
    • 赵绍玮
    • 赵章翔
    • 赵信翔
    • 赵幽盛
    • 赵伟瑜
    • 赵?#20843;?
    • 赵章维
    • 赵章均
    • 赵伟捷
    • 赵绍翔
    • 赵绍辰
    • 赵商辰
    • 赵章佑
    • 赵绍余
    • 赵绍硕
    • 赵伟盛
    • 赵晨辰
    • 赵章玮
    • 赵商玮
    • 赵益锋
    • 赵轩锋
    • 赵益德
    • 赵展欧
    • 赵轩逸
    • 赵镜宇
    • 赵轩磊
    • 赵益锐
    • 赵伦逸
    • 赵峻磊
    • 赵书逸
    • 赵容德
    • 赵晋逸
    • 赵晋欧
    • 赵轩锐
    • 赵哲磊
    • 赵韵舟
    • 赵哲逸
    • 赵育德
    • 赵书磊
    • 赵韵羽
    • 赵峻逸
    • 赵展逸
    • 赵益磊
    • 赵识亦
    • 赵韵舟
    • 赵轩乐
    • 赵伦欧
    • 赵展磊
    • 赵哲欧
    • 赵韵宇
    • 赵益逸
    • 赵城德
    • 赵轩德
    • 赵晋磊
    • 赵识宇
    • 赵晨宇
    • 赵幽诚
    • 赵泰维
    • 赵炫玮
    • 赵晨羽
    • 赵幽瑞
    • 赵俊维
    • 赵俊玮
    • 赵泰硕
    • 赵韵尘
    • 赵韵诚
    • 赵星玮
    • 赵?#31471;?
    • 赵镜维
    • 赵韵天
    • 赵春玮
    • 赵绍宇
    • 赵伟光
    • 赵伟宇
    • 赵星维
    • 赵商宇
    • 赵章亦
    • 赵识玮
    • 赵炫硕
    • 赵幽宁
    • 赵幽睿
    • 赵识维
    • 赵信玮
    • 赵章宇
    • 赵野光
    • 赵泰勋
    • 赵幽锦
    • 赵炫融
    • 赵幽达
    • 赵泰运
    • 赵幽龙
    • 赵信勋
    • 赵星融
    • 赵俊勋
    • 赵星运
    • 赵炫勋
    • 赵轩绍
    • 赵引诚
    • 赵轩崇
    • 赵轩振
    • 赵崇融
    • 赵益伟
    • 赵峻伟
    • 赵晋唯
    • 赵伟达
    • 赵轩翎
    • 赵章运
    • 赵少维
    • 赵轩晨
    • 赵晋伟
    • 赵益祥
    • 赵峻野
    • 赵野龙
    • 赵绍勋
    • 赵轩伟
    • 赵天硕
    • 赵晋野
    • 赵天玮
    • 赵野璋
    • 赵益章
    • 赵轩章
    • 赵益振
    • 赵章勋
    • 赵轩祥
    • 赵哲伟
    • 赵灿维
    • 赵志玮
    • 赵辰齐
    • 赵钟硕
    • 赵佑天
    • 赵远玮
    • 赵励玮
    • 赵临玮
    • 赵佑仁
    • 赵励维
    • 赵远瑜
    • 赵远图
    • 赵钟维
    • 赵辰睿
    • 赵佑宁
    • 赵远诚
    • 赵阳诚
    • 赵佑齐
    • 赵灿玮
    • 赵钟玮
    • 赵隆硕
    • 赵远瑞
    • 赵远仁
    • 赵秀玮
    • 赵远睿
    • 赵佑诚
    • 赵志引
    • 赵秀硕
    • 赵远畅
    • 赵志硕
    • 赵隆维
    • 赵远齐
    • 赵轩阳
    • 赵益壮
    • 赵益远
    • 赵隆宇
    • 赵哲均
    • 赵励宇
    • 赵远舟
    • 赵?#20305;?
    • 赵益志
    • 赵临宇
    • 赵展远
    • 赵轩余
    • 赵轩遥
    • 赵晋远
    • 赵哲辰
    • 赵晋阳
    • 赵书辰
    • 赵远任
    • 赵哲远
    • 赵临亦
    • 赵轩远
    • 赵轩灿
    • 赵远光

    赵姓男宝宝起名大全ㄗ适合五行喜金的宝宝ㄘ

    • 赵雪瑞
    • 赵伟胜
    • 赵商齐
    • 赵星雄
    • 赵星盛
    • 赵伟超
    • 赵晨睿
    • 赵浩诚
    • 赵野胜
    • 赵春盛
    • 赵晨翔
    • 赵信博
    • 赵伟诚
    • 赵绍捷
    • 赵晨江
    • 赵信钦
    • 赵野诚
    • 赵镜喻
    • 赵浩盛
    • 赵星渊
    • 赵星闲
    • 赵绍福
    • 赵识清
    • 赵浩睿
    • 赵紫然
    • 赵商翔
    • 赵绍宏
    • 赵镜翔
    • 赵浩胜
    • 赵商佑
    • 赵商诚
    • 赵绍闲
    • 赵施普
    • 赵鹏顺
    • 赵绍睿
    • 赵识善
    • 赵星胜
    • 赵镜钦
    • 赵信清
    • 赵晨朋
    • 赵绍博
    • 赵鹏胜
    • 赵幽捷
    • 赵星善
    • 赵商豪
    • 赵海尊
    • 赵识钦
    • 赵晨云
    • 赵识喻
    • 赵秋胜
    • 赵绍渊
    • 赵晨瑞
    • 赵绍玮
    • 赵星钦
    • 赵绍诚
    • 赵晨超
    • 赵信翔
    • 赵识尊
    • 赵幽盛
    • 赵绍寒
    • 赵伟瑜
    • 赵鹏盛
    • 赵紫胜
    • 赵晨华
    • 赵雪睿
    • 赵晨诚
    • 赵伟捷
    • 赵绍翔
    • 赵波盛
    • 赵雪诚
    • 赵浩朝
    • 赵镜盛
    • 赵绍辰
    • 赵商辰
    • 赵浩瑜
    • 赵镜斯
    • 赵星博
    • 赵绍余
    • 赵秋深
    • 赵星寒
    • 赵镜普
    • 赵绍硕
    • 赵星博
    • 赵风顺
    • 赵伟盛
    • 赵商睿
    • 赵?#31471;?
    • 赵镜清
    • 赵风盛
    • 赵浩齐
    • 赵信盛
    • 赵波钦
    • 赵绍江
    • 赵浩捷
    • 赵晨辰
    • 赵浩顺
    • 赵信斯
    • 赵?#31471;?
    • 赵识云
    • 赵星捷
    • 赵商玮
    • 赵益锋
    • 赵轩锋
    • 赵镜宇
    • 赵镜舟
    • 赵益锐
    • 赵峻磊
    • 赵书逸
    • 赵书辉
    • 赵识帆
    • 赵轩锐
    • 赵韵舟
    • 赵峻霄
    • 赵书磊
    • 赵峻逸
    • 赵镜西
    • 赵识亦
    • 赵韵舟
    • 赵镜名
    • 赵镜向
    • 赵?#24403;?
    • 赵峻兴
    • 赵镜帆
    • 赵峻辉
    • 赵识宇
    • 赵星瑞
    • 赵星银
    • 赵晨宇
    • 赵星豪
    • 赵幽诚
    • 赵镜诚
    • 赵?#27721;?
    • 赵晨羽
    • 赵幽瑞
    • 赵信齐
    • 赵识方
    • 赵施瑞
    • 赵识诚
    • 赵识豪
    • 赵浩舟
    • 赵镜方
    • 赵识文
    • 赵鹏齐
    • 赵波齐
    • 赵韵诚
    • 赵春睿
    • 赵鹏仁
    • 赵星齐
    • 赵绍舟
    • 赵风诚
    • 赵镜豪
    • 赵镜瑜
    • 赵星玮
    • 赵镜文
    • 赵?#31471;?
    • 赵镜维
    • 赵星华
    • 赵信诚
    • 赵识睿
    • 赵春玮
    • 赵星韶
    • 赵鹏诚
    • 赵绍宇
    • 赵识齐
    • 赵思睿
    • 赵信韶
    • 赵风睿
    • 赵镜华
    • 赵风瑞
    • 赵信睿
    • 赵镜韶
    • 赵星维
    • 赵星福
    • 赵商宇
    • 赵星瑜
    • 赵识华
    • 赵镜齐
    • 赵镜睿
    • 赵识玮
    • 赵施豪
    • 赵信豪
    • 赵鹏瑞
    • 赵识瑞
    • 赵星睿
    • 赵幽睿
    • 赵识维
    • 赵信玮
    • 赵星诚
    • 赵幽锦
    • 赵?#27721;?
    • 赵信锦
    • 赵春霖
    • 赵星润
    • 赵信霖
    • 赵信勋
    • 赵星融
    • 赵秋潭
    • 赵星运
    • 赵星锦
    • 赵信翰

    赵姓男宝宝起名大全ㄗ适合五行喜水的宝宝ㄘ

    • 赵苑闲
    • 赵雪瑞
    • 赵浩渊
    • 赵若清
    • 赵浩栋
    • 赵彬闲
    • 赵星雄
    • 赵浩江
    • 赵浩雄
    • 赵浩云
    • 赵国闲
    • 赵国豪
    • 赵浩杰
    • 赵柏渊
    • 赵浩景
    • 赵浩诚
    • 赵彬华
    • 赵信博
    • 赵国渊
    • 赵建云
    • 赵建闲
    • 赵鹏渊
    • 赵风栋
    • 赵冠渊
    • 赵彬豪
    • 赵浩谷
    • 赵晨江
    • 赵若福
    • 赵风博
    • 赵浩博
    • 赵浩盛
    • 赵星渊
    • 赵星闲
    • 赵强华
    • 赵绍福
    • 赵识清
    • 赵浩豪
    • 赵浩睿
    • 赵强雄
    • 赵绍宏
    • 赵鹏尧
    • 赵国朋
    • 赵雪博
    • 赵浩君
    • 赵若豪
    • 赵肖博
    • 赵国清
    • 赵健豪
    • 赵浩胜
    • 赵浩福
    • 赵冠雄
    • 赵雪谷
    • 赵海杉
    • 赵绍闲
    • 赵施普
    • 赵波尧
    • 赵鹏顺
    • 赵鹏栋
    • 赵康云
    • 赵浩棋
    • 赵鹏雄
    • 赵国宏
    • 赵强福
    • 赵信清
    • 赵晨朋
    • 赵绍博
    • 赵鹏胜
    • 赵健渊
    • 赵国云
    • 赵商豪
    • 赵鹏皓
    • 赵海尊
    • 赵彬博
    • 赵晨云
    • 赵康博
    • 赵若普
    • 赵绍渊
    • 赵柏云
    • 赵浩嘉
    • 赵强渊
    • 赵建渊
    • 赵悟云
    • 赵浩言
    • 赵康朋
    • 赵雪景
    • 赵望杰
    • 赵绍寒
    • 赵风尧
    • 赵浩材
    • 赵若江
    • 赵鹏盛
    • 赵健福
    • 赵国华
    • 赵浩闲
    • 赵鹏博
    • 赵波云
    • 赵浩凯
    • 赵晨华
    • 赵雪睿
    • 赵强豪
    • 赵波盛
    • 赵雪诚
    • 赵柏清
    • 赵浩朝
    • 赵波清
    • 赵健雄
    • 赵雪嘉
    • 赵浩瑜
    • 赵柏博
    • 赵苑福
    • 赵雪渊
    • 赵肖云
    • 赵星博
    • 赵若溪
    • 赵若宏
    • 赵鹤杰
    • 赵秋深
    • 赵星寒
    • 赵镜普
    • 赵健朋
    • 赵星博
    • 赵风顺
    • 赵国雄
    • 赵若博
    • 赵浩华
    • 赵国福
    • 赵镜清
    • 赵风盛
    • 赵风杰
    • 赵国欢
    • 赵浩齐
    • 赵建雄
    • 赵波钦
    • 赵健江
    • 赵望博
    • 赵绍江
    • 赵浩捷
    • 赵浩顺
    • 赵识云
    • 赵浩尧
    • 赵冠闲
    • 赵国江
    • 赵彬福
    • 赵健闲
    • 赵书辉
    • 赵识帆
    • 赵峻霄
    • 赵镜名
    • 赵镜向
    • 赵鹏旭
    • 赵?#24403;?
    • 赵峻兴
    • 赵镜帆
    • 赵峻辉
    • 赵建华
    • 赵星豪
    • 赵鹏豪
    • 赵?#27721;?
    • 赵冠福
    • 赵波荣
    • 赵建豪
    • 赵识方
    • 赵识豪
    • 赵健帆
    • 赵浩舟
    • 赵镜方
    • 赵识文
    • 赵鹏齐
    • 赵波齐
    • 赵冠华
    • 赵波嘉
    • 赵冠豪
    • 赵浩曲
    • 赵鹏仁
    • 赵鹏嘉
    • 赵风豪
    • 赵风嘉
    • 赵冠熊
    • 赵风诚
    • 赵柏福
    • 赵镜豪
    • 赵镜文
    • 赵鹏文
    • 赵鹏元
    • 赵星华
    • 赵鹏诚
    • 赵若冰
    • 赵国帆
    • 赵彬帆
    • 赵若帆
    • 赵风睿
    • 赵镜华
    • 赵风瑞
    • 赵浩旭
    • 赵风荣
    • 赵星福
    • 赵识华
    • 赵?#21697;?
    • 赵波豪
    • 赵施豪

    赵姓历史名人ㄩ

    赵匡胤ㄩ本为后周大将ㄛ'陈桥兵变'ㄛ代周为帝ㄛ建立宋朝ㄛ立国320之久ㄛ使赵姓的宗族声望达到了最为辉煌的时期﹝
    赵文渊ㄩ北周著名书法家ㄛ擅长楷﹜隶书﹝当时碑文多出其手ㄛ又在西魏时奉命编定了一部六体书法字典
    赵胜?#28009;?#21407;君ㄛ以'?#26216;?#25968;千人'而著称ㄛ是赵氏有史以来最负盛名的?#23435;獡?br /> 赵?#28023;?#21363;赵武灵王ㄛ他提倡'胡服骑射'ㄛ?#21363;?#39569;兵ㄛ这是中国军事史上的一大进?#20581;?br /> 赵之堔ㄩ清代'西泠八家'之一﹝
    赵之廉ㄩ清代杰出书画家﹜篆刻家﹝其书﹜画﹜篆刻对后世都有一定影响ㄛ与任伯年﹜吴昌硕并称为'清末三大画家'﹝
    赵翼?#22909;?#20195;史学家﹜文学家﹝长于史学ㄛ考据精赅ㄛ其诗与袁枚﹜蒋士铨齐名ㄛ并称'江右三大家'或'乾隆三大家'﹝
    赵孟頫ㄩ元代杰出书画家﹝精于正﹜行书和小楷ㄛ其?#21490;?#22253;转遒丽ㄛ人称'赵体'﹝
    赵云ㄩ三国时蜀国大将ㄛ为'五虎上将'之一﹝
    赵公明ㄩ相传秦时得道于终南?#20581;?#20154;称之为'赵公元帅'ㄛ被奉为'财神'﹝

    赵姓聚集地ㄩ

    迁徙分布
    秦代ㄛ真定人ㄗ今河北正定ㄘ赵佗任南海郡龙川县?#30591;?#21518;为南海尉ㄛ于秦末兼并桂林﹜南海和象三郡ㄛ建立南越国ㄛ汉高祖时受封为南越王﹝此后ㄛ赵佗的子孙繁衍于今广东﹜广西一带﹝东汉末年ㄛ京师遭董卓之?#36965;?#27931;阳人赵达避难迁居江东﹝唐高宗总章年间ㄛ?#24615;?#20154;赵端随陈政﹜陈元光父子入闽开辟漳州﹝五代时ㄛ刘龑在广州建立南汉政权ㄛ洛阳人赵光裔﹜光逢﹜光胤三兄弟因此而在南海安家˙开封人赵廷隐﹜赵崇韬父?#21491;?#20181;后蜀而在四川成都定居﹝南宋初ㄛ开封人赵用贤随宋高宗赵构南逃ㄛ移居江苏常熟ㄛ郑州人赵蕃移居江西上饶﹝南宋灭亡后ㄛ宗室赵氏散逃至澎湖﹜潮阳等地ㄛ后在闽﹜粤一带发?#29399;?#34893;﹝
    赵ㄛ是中国的一个大姓﹝在台湾亦然ㄛ被排为台湾姓氏的第四十七位﹝赵姓移居台湾ㄛ是清朝康熙二十二年ㄗ公元1682年ㄘ的?#38534;?#24403;时ㄛ郑成功的儿?#21448;?#32463;就安置了赵﹜黄﹜董﹜?#38534;?#26446;等五姓ㄛ后来台湾各地的赵姓随之增多﹝康熙六十年ㄗ公元1721年ㄘ朱一贵起义ㄛ下淡水港有一名义民赵姓和˙雍正初年ㄛ有赵姓?#24515;?#31119;建漳州和泉州两地的佃人ㄛ乾隆年间ㄛ有泉州人赵普﹜赵晋两人﹝目前ㄛ全省各地的赵姓人士ㄛ以台?#23567;?#21488;南和基隆三地为最多﹝后又有不少人移居海外ㄛ分布于欧美及东南亚一些国家和地区﹝
    堂号
    '半部堂'ㄩ五代后周时ㄛ赵普助赵匡胤发动'陈桥兵变'建立宋朝﹝宋太祖赵匡胤于是封赵普为宰相﹝他又提出了'杯酒释兵权'的方法削减了地方武装ㄛ巩固了中央集权ㄛ想方设法ㄛ把天下治理得很好﹝宋太祖就问ㄩ'爱卿ㄐ你怎样把国家治得这么好的ˋ'赵普回答说ㄩ'我不过是?#33499;?#21322;部▲论语◎罢了ㄐ'赵普死后ㄛ家人整理他的书箱ㄛ果真什么宝贝也没有ㄛ只有他活着的时候常读的一部▲论语◎﹝
    '琴鹤堂'ㄩ宋朝时殿中?#36867;?#21490;赵忭是个清廉爱民的好官ㄛ人称'铁面御史'﹝他当成都知府的时候ㄛ一清如水﹝他看到人民安居乐业ㄛ就高兴地弹琴取乐﹝他养了一只鹤ㄛ时常用鹤毛的洁白勉励?#32422;翰?#36138;污˙用鹤头上的红色勉励?#32422;?#36196;心为国﹝他穷得什么东西都没有ㄛ只有一琴一鹤﹝
    赵氏还以'天水'﹜'孝思'﹜'谷治'﹜'萃涣'?#20219;?#22530;号﹝


    上一条ㄩ赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)    下一条ㄩ黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48731.html
    賽譴11恁5羲蔣軗岊芞

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>