1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)

    投稿ㄩHickey 来源ㄩ起名网 2017-5-23 14:17:00

    导语赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)ㄛ赵姓ㄛ宋代▲百家姓◎排名第一ㄛ而在2006年新百家姓排名第?#23435;說?#25130;至2014年总人口大约有2670万ㄛ约占全国汉族人口的百分之二点三ㄛ赵姓人口第一大省是河南﹝

    赵姓ㄛ宋代▲百家姓◎排名第一ㄛ而在2006年新百家姓排名第?#23435;說?#25130;至2014年总人口大约有2670万ㄛ约占全国汉族人口的百分之二点三ㄛ赵姓人口第一大省是河南﹝那么赵姓女宝宝应该如何起名呢ˋ我们一起来看看吧﹝

    赵姓女宝宝起名大全ㄗ适合五行?#26448;?#30340;宝宝ㄘ

    • 赵雪嘉
    • 赵梅雯
    • 赵柏晴
    • 赵梨菲
    • 赵婕碧
    • 赵梨茹
    • 赵甜雅
    • 赵梅雅
    • 赵梅珺
    • 赵敏茹
    • 赵柏雅
    • 赵曼菲
    • 赵丽雅
    • 赵若语
    • 赵梅江
    • 赵雪菡
    • 赵梅语
    • 赵卿惠
    • 赵彦媛
    • 赵英妙
    • 赵映茹
    • 赵柳雅
    • 赵梅茵
    • 赵婧雅
    • 赵薇惠
    • 赵莺月
    • 赵柏媛
    • 赵梅淑
    • 赵若婷
    • 赵若茜
    • 赵芊茹
    • 赵蕾云
    • 赵艺涵
    • 赵薇珺
    • 赵婧菲
    • 赵盈茹
    • 赵梨珺
    • 赵婕清
    • 赵雪珺
    • 赵雪雁
    • 赵柳淑
    • 赵艺清
    • 赵曼绮
    • 赵卿雅
    • 赵若雁
    • 赵彦珺
    • 赵敏君
    • 赵柳媚
    • 赵柳普
    • 赵艺晴
    • 赵彦云
    • 赵薇涵
    • 赵若菊
    • 赵梅菱
    • 赵雪菱
    • 赵曼茜
    • 赵若菡
    • 赵梨茜
    • 赵梅惠
    • 赵梅茹
    • 赵雪茹
    • 赵曼茹
    • 赵柳茹
    • 赵?#27721;?/li>
    • 赵若菱
    • 赵柳雯
    • 赵芊雅
    • 赵柳茜
    • 赵若绮
    • 赵雪君
    • 赵柳云
    • 赵彦媚
    • 赵梅清
    • 赵盈雅
    • 赵梅妍
    • 赵柳清
    • 赵雪绮
    • 赵梨菱
    • 赵梅迪
    • 赵虹惠
    • 赵曼茵
    • 赵曼雁
    • 赵柳茵
    • 赵盈珺
    • 赵雪杏
    • 赵柏雯
    • 赵婕茜
    • 赵芍惠
    • 赵若媛
    • 赵梅嘉
    • 赵婕淑
    • 赵英雅
    • 赵卿妍
    • 赵婕华
    • 赵婕雅
    • 赵婕雯
    • 赵若茹
    • 赵梨茵
    • 赵若媚
    • 赵虹媛
    • 赵?#22025;?/li>
    • 赵梨菡
    • 赵玫茵
    • 赵薇晴
    • 赵彦婷
    • 赵英淑
    • 赵若茵
    • 赵樱晴
    • 赵梨语
    • 赵南雁
    • 赵芊涵
    • 赵梅云
    • 赵曼君
    • 赵彦晴
    • 赵梅茜
    • 赵海雅
    • 赵英晴
    • 赵盈雁
    • 赵虹茹
    • 赵若君
    • 赵莺雅
    • 赵薇媛
    • 赵敏梦
    • 赵曼嘉
    • 赵若嘉
    • 赵梅菲
    • 赵柏茜
    • 赵觅茜
    • 赵薇雯
    • 赵笛雅
    • 赵柳婷
    • 赵若欢
    • 赵若菲
    • 赵薇清
    • 赵婕绮
    • 赵婕茹
    • 赵梅碧
    • 赵海菡
    • 赵薇雅
    • 赵薇茹
    • 赵蕾雅
    • 赵雪菲
    • 赵彦雅
    • 赵梨雅
    • 赵柳惠
    • 赵蕾淑
    • 赵彦茜
    • 赵寄梦
    • 赵若雅
    • 赵梅婷
    • 赵卿茜
    • 赵若晴
    • 赵雪语
    • 赵芊惠
    • 赵玫雅
    • 赵红茹
    • 赵卿晴
    • 赵婕菲
    • 赵梅君
    • 赵若华
    • 赵若妍
    • 赵敏雅
    • 赵盼雁
    • 赵柳珺
    • 赵曼雅
    • 赵若云
    • 赵柏惠
    • 赵梨嘉
    • 赵芳醉
    • 赵桃慕
    • 赵芳霄
    • 赵桑萱
    • 赵芳漫
    • 赵桂莹
    • 赵花慧
    • 赵花醉
    • 赵芸娇
    • 赵花莹
    • 赵花慕
    • 赵芙萱
    • 赵娜萱
    • 赵芳娇
    • 赵桃漫
    • 赵凌娇
    • 赵花瑶
    • 赵纹娇
    • 赵桐霄
    • 赵薇冰
    • 赵芳萱
    • 赵娥萱
    • 赵芙醉
    • 赵桐萱
    • 赵芝萱
    • 赵芸萱
    • 赵芝瑶
    • 赵芳瑶
    • 赵桑瑶
    • 赵桐慕
    • 赵桂萱
    • 赵凌萱

    赵姓女宝宝起名大全ㄗ适合五行喜火的宝宝ㄘ

    • 赵柏晴
    • 赵梨菲
    • 赵梨茹
    • 赵甜雅
    • 赵丽雅
    • 赵彦媛
    • 赵映茹
    • 赵柏媛
    • 赵若婷
    • 赵梨珺
    • 赵韵媛
    • 赵玥婷
    • 赵艺晴
    • 赵梨茜
    • 赵婉晴
    • 赵梨菱
    • 赵梅迪
    • 赵若媛
    • 赵南晴
    • 赵婉婷
    • 赵梨茵
    • 赵虹媛
    • 赵梨菡
    • 赵薇晴
    • 赵彦婷
    • 赵樱晴
    • 赵梨语
    • 赵南雁
    • 赵梨媛
    • 赵南岚
    • 赵彦晴
    • 赵英晴
    • 赵甜绿
    • 赵薇媛
    • 赵梨翔
    • 赵丽岚
    • 赵怡晴
    • 赵柳婷
    • 赵婉裳
    • 赵梨婷
    • 赵梨晴
    • 赵梨雅
    • 赵丽媛
    • 赵梅婷
    • 赵若晴
    • 赵甜晴
    • 赵韵婷
    • 赵卿晴
    • 赵怡婷
    • 赵梨嘉
    • 赵夏瑶
    • 赵娜瑶
    • 赵娜萱
    • 赵夏蝶
    • 赵凌娇
    • 赵花瑶
    • 赵凌瑶
    • 赵芝瑶
    • 赵芳瑶
    • 赵恬瑶
    • 赵桑瑶
    • 赵玲缘
    • 赵凌萱
    • 赵桐瑶
    • 赵桃瑶
    • 赵桐蝶
    • 赵夏影
    • 赵映瑛
    • 赵丽月
    • 赵柳灵
    • 赵幽绿
    • 赵映菲
    • 赵映嘉
    • 赵丽绮
    • 赵梨竹
    • 赵南菲
    • 赵丽嘉
    • 赵丽菱
    • 赵梨羽
    • 赵艺黛
    • 赵丽嫣
    • 赵映梦
    • 赵痴梦
    • 赵甜亦
    • 赵南嫣
    • 赵怡瑾
    • 赵映蓉
    • 赵彦瑾
    • 赵南璇
    • 赵柳瑾
    • 赵虹晓
    • 赵彦璇
    • 赵柏璇
    • 赵映瑾
    • 赵娜艺
    • 赵丹嘉
    • 赵夏婉
    • 赵夏娅
    • 赵珍娅
    • 赵若瑾
    • 赵婉璇
    • 赵芳梨
    • 赵娜若
    • 赵娜樱
    • 赵梅瑾
    • 赵恬梨
    • 赵婕璇
    • 赵梨晓
    • 赵夏樱
    • 赵若璇
    • 赵芳甜
    • 赵若晓
    • 赵娜婕
    • 赵?#37027;?/li>
    • 赵英瑾
    • 赵娜卿
    • 赵娜婉
    • 赵梨瑾
    • 赵娜娅
    • 赵梨颖
    • 赵璐菲
    • 赵采丹
    • 赵黛菱
    • 赵璐裳
    • 赵璐梦
    • 赵采月
    • 赵采瑛
    • 赵璐嫣
    • 赵采菱
    • 赵黛绿
    • 赵采菲
    • 赵采裳
    • 赵采绿
    • 赵兰瑶
    • 赵黛月
    • 赵采语
    • 赵璐嘉
    • 赵璐菱
    • 赵采嘉
    • 赵采菡
    • 赵采菊
    • 赵黛嘉
    • 赵君尔
    • 赵黛瑛
    • 赵黛嫣
    • 赵璐瑛
    • 赵璐月
    • 赵黛菲
    • 赵黛菡
    • 赵采嫣
    • 赵采梦
    • 赵倚黛
    • 赵娜璐
    • 赵桂璐
    • 赵桐黛
    • 赵夏邑
    • 赵黛亦
    • 赵芙黛
    • 赵娜邑
    • 赵娜黛
    • 赵娜忆
    • 赵花璐
    • 赵倚璐
    • 赵?#26408;?/li>
    • 赵娜君
    • 赵芳黛
    • 赵璐羽
    • 赵凌璐
    • 赵桐璐
    • 赵芝璐
    • 赵娜煜
    • 赵芙烟
    • 赵芳烟
    • 赵蕊瑶
    • 赵夏烟
    • 赵花虞
    • 赵夏琪
    • 赵娜榆
    • 赵夏琦
    • 赵娜烟
    • 赵娜琳
    • 赵桑煜
    • 赵?#37027;?/li>
    • 赵芙煜
    • 赵桐虞
    • 赵恬榆
    • 赵夏莉
    • 赵芝虞
    • 赵娜虞
    • 赵夏虞
    • 赵?#22914;?/li>
    • 赵花煜
    • 赵倚烟
    • 赵夏琳
    • 赵恬琪
    • 赵芳彤
    • 赵忆瑾
    • 赵璐颖
    • 赵怡南
    • 赵夏宛

    赵姓女宝宝起名大全ㄗ适合五行喜土的宝宝ㄘ

    • 赵彩嫣
    • 赵婉瑜
    • 赵婉舒
    • 赵?#27663;?/li>
    • 赵珠嫣
    • 赵韵媛
    • 赵紫邑
    • 赵玥婷
    • 赵婉絮
    • 赵婉岚
    • 赵迎嫣
    • 赵姿翔
    • 赵婉晴
    • 赵韵岚
    • 赵怡岚
    • 赵婉婷
    • 赵秋岚
    • 赵南岚
    • 赵幽舒
    • 赵紫瑛
    • 赵?#38754;?/li>
    • 赵彩岚
    • 赵姿岚
    • 赵旋嫣
    • 赵梨翔
    • 赵?#30007;?/li>
    • 赵丽岚
    • 赵怡晴
    • 赵紫嫣
    • 赵婉裳
    • 赵婉嫣
    • 赵韵婷
    • 赵怡婷
    • 赵素影
    • 赵珊缘
    • 赵玲缘
    • 赵珊叶
    • 赵?#27827;?/li>
    • 赵倩影
    • 赵夏影
    • 赵映瑛
    • 赵韵嫣
    • 赵怡瑛
    • 赵韵瑜
    • 赵紫羽
    • 赵思瑛
    • 赵秋嫣
    • 赵?#34425;?/li>
    • 赵幽绿
    • 赵姿瑛
    • 赵春嫣
    • 赵婉如
    • 赵柔嫣
    • 赵姿嫣
    • 赵幽嫣
    • 赵怡嫦
    • 赵梨羽
    • 赵丽嫣
    • 赵怡嫣
    • 赵甜亦
    • 赵南嫣
    • 赵韵翠
    • 赵怡瑾
    • 赵幽燕
    • 赵思燕
    • 赵玥静
    • 赵珊娅
    • 赵倩婉
    • 赵夏婉
    • 赵夏娅
    • 赵珍娅
    • 赵婉璇
    • 赵素婉
    • 赵素迎
    • 赵素娅
    • 赵娜婉
    • 赵娜娅
    • 赵珊婉
    • 赵忆瑛
    • 赵采瑛
    • 赵璐嫣
    • 赵忆瑜
    • 赵忆嫣
    • 赵黛瑛
    • 赵黛嫣
    • 赵璐瑛
    • 赵采嫣
    • 赵忆翠
    • 赵夏邑
    • 赵素邑
    • 赵黛亦
    • 赵珊邑
    • 赵娜邑
    • 赵娜忆
    • 赵忆羽
    • 赵璐羽
    • 赵忆瑾
    • 赵幽思
    • 赵怡南
    • 赵夏宛
    • 赵思怡
    • 赵思玥
    • 赵柔怡
    • 赵怡思
    • 赵娜宛
    • 赵夏依
    • 赵娜依
    • 赵柔玥
    • 赵忆璇
    • 赵珊宛
    • 赵幽怡
    • 赵倩依
    • 赵玥怡
    • 赵?#23068;?/li>
    • 赵幽音
    • 赵忆晓
    • 赵素依
    • 赵怡玥
    • 赵忆静
    • 赵珊依
    • 赵优璇
    • 赵韵昕
    • 赵丽依
    • 赵思宛
    • 赵幽姗
    • 赵娅艳
    • 赵怡宛
    • 赵幽宛
    • 赵幽依
    • 赵怡彤
    • 赵怡依
    • 赵?#24180;?/li>
    • 赵韵妮
    • 赵?#23478;?/li>
    • 赵岚羽
    • 赵柔依
    • 赵韵依
    • 赵幽彤
    • 赵怡昕
    • 赵幽儿
    • 赵梨艳
    • 赵柔宛
    • 赵玥彤
    • 赵玥宛
    • 赵幽羽
    • 赵柔羽
    • 赵怡邑
    • 赵怡羽
    • 赵柔邑
    • 赵幽邑
    • 赵怡采
    • 赵思羽
    • 赵韵韵
    • 赵玥羽
    • 赵?#22914;?/li>
    • 赵素嫣
    • 赵傲岚
    • 赵傲晴
    • 赵素羽
    • 赵娜嫣
    • 赵珊嫣
    • 赵娜羽
    • 赵歆岚
    • 赵虞岚
    • 赵?#27827;?/li>
    • 赵婉令
    • 赵宸嫣
    • 赵珍羽
    • 赵夏羽
    • 赵恬嫣
    • 赵幽影
    • 赵幽蝶
    • 赵韵晓
    • 赵怡影
    • 赵翔婵
    • 赵岚影
    • 赵思影
    • 赵南影
    • 赵思缘
    • 赵柔影
    • 赵姿缘
    • 赵怡蝶
    • 赵韵璇
    • 赵映缘
    • 赵幽瑶
    • 赵婉娜
    • 赵迎夏
    • 赵迎素
    • 赵娅曦
    • 赵婉曦
    • 赵迎娜
    • 赵娅珍
    • 赵?#21150;?/li>
    • 赵岚虞
    • 赵紫呜
    • 赵婉虞
    • 赵婉凌
    • 赵迎馨
    • 赵婉馨
    • 赵婉煜

    赵姓女宝宝起名大全ㄗ适合五行喜金的宝宝ㄘ

    • 赵春惠
    • 赵紫翠
    • 赵珠惠
    • 赵紫华
    • 赵珠妙
    • 赵曼瑜
    • 赵紫云
    • 赵思雯
    • 赵彩嫣
    • 赵婉瑜
    • 赵婉舒
    • 赵?#27663;?/li>
    • 赵雪睿
    • 赵珠嫣
    • 赵柔雯
    • 赵曼舒
    • 赵紫邑
    • 赵珠瑜
    • 赵柔淑
    • 赵紫寒
    • 赵雪絮
    • 赵觅翠
    • 赵柔云
    • 赵婉絮
    • 赵紫超
    • 赵珠华
    • 赵姿翔
    • 赵旋惠
    • 赵雪舒
    • 赵春雯
    • 赵思惠
    • 赵思絮
    • 赵旋睿
    • 赵紫睿
    • 赵彩睿
    • 赵珠清
    • 赵紫雯
    • 赵秋岚
    • 赵彩惠
    • 赵幽舒
    • 赵紫瑛
    • 赵思舒
    • 赵紫惠
    • 赵?#38754;?/li>
    • 赵彩岚
    • 赵姿絮
    • 赵姿岚
    • 赵紫舒
    • 赵紫淑
    • 赵香舒
    • 赵旋嫣
    • 赵?#30007;?/li>
    • 赵紫嫣
    • 赵紫丝
    • 赵海秀
    • 赵春淑
    • 赵秋云
    • 赵曼絮
    • 赵秋雯
    • 赵彩鸣
    • 赵姿云
    • 赵雪瑜
    • 赵姿寒
    • 赵姿惠
    • 赵柔惠
    • 赵彩瑜
    • 赵紫妙
    • 赵宸婵
    • 赵素霄
    • 赵珊慕
    • 赵宸慕
    • 赵珊婵
    • 赵素影
    • 赵珊漫
    • 赵纹婵
    • 赵珊缘
    • 赵?#21512;?/li>
    • 赵珊叶
    • 赵倩慕
    • 赵倩婵
    • 赵倩霄
    • 赵?#27827;?/li>
    • 赵倩影
    • 赵韵瑜
    • 赵紫羽
    • 赵思瑛
    • 赵盼翠
    • 赵秋嫣
    • 赵柔睿
    • 赵?#34425;?/li>
    • 赵姿瑛
    • 赵柔华
    • 赵春嫣
    • 赵?#22025;?/li>
    • 赵春华
    • 赵秋碧
    • 赵香瑜
    • 赵婉如
    • 赵思睿
    • 赵秋翠
    • 赵思华
    • 赵柔嫣
    • 赵姿瑜
    • 赵姿睿
    • 赵姿嫣
    • 赵柔瑜
    • 赵怡嫦
    • 赵思碧
    • 赵春翠
    • 赵彩冰
    • 赵思嫦
    • 赵盈瑜
    • 赵思萍
    • 赵紫冰
    • 赵秋华
    • 赵旋冰
    • 赵柔嫦
    • 赵韵翠
    • 赵秋睿
    • 赵思静
    • 赵思燕
    • 赵姿洁
    • 赵思润
    • 赵柔霎
    • 赵玥静
    • 赵?#23492;?/li>
    • 赵柔凝
    • 赵姿静
    • 赵思洁
    • 赵珊娅
    • 赵珠洁
    • 赵素旋
    • 赵倩婉
    • 赵珊彩
    • 赵倩雪
    • 赵珊旋
    • 赵宸雪
    • 赵宸旋
    • 赵敏静
    • 赵素曼
    • 赵珊曼
    • 赵?#22799;?/li>
    • 赵素婉
    • 赵素迎
    • 赵纹彩
    • 赵珊悦
    • 赵珊雪
    • 赵素敏
    • 赵素海
    • 赵素娅
    • 赵宸曼
    • 赵紫静
    • 赵宸悦
    • 赵?#20998;?/li>
    • 赵纹珠
    • 赵珊婉
    • 赵霞瑜
    • 赵忆瑜
    • 赵妙瑜
    • 赵霜瑜
    • 赵初翠
    • 赵妙睿
    • 赵忆翠
    • 赵素霜
    • 赵素邑
    • 赵素妍
    • 赵珊邑
    • 赵宸霞
    • 赵素妙
    • 赵笑霜
    • 赵珊妍
    • 赵素缦
    • 赵素霞
    • 赵倩缦
    • 赵?#22909;?/li>
    • 赵珊霜
    • 赵倩霜
    • 赵?#34425;?/li>
    • 赵倩歆
    • 赵素熙
    • 赵宸熙
    • 赵素微
    • 赵?#20309;?/li>
    • 赵纹诗
    • 赵宸铃
    • 赵素钰
    • 赵?#20309;?/li>
    • 赵倩熙
    • 赵?#32418;?/li>
    • 赵纹铃
    • 赵珊诗
    • 赵思秋
    • 赵珊姗
    • 赵幽思
    • 赵柔玫
    • 赵?#26469;?/li>
    • 赵素姗
    • 赵思怡
    • 赵香思
    • 赵思玥

    赵姓女宝宝起名大全ㄗ适合五行喜水的宝宝ㄘ

    • 赵雪嘉
    • 赵梅雯
    • 赵春惠
    • 赵婕碧
    • 赵红惠
    • 赵敏茹
    • 赵曼菲
    • 赵珠惠
    • 赵紫华
    • 赵梅江
    • 赵珠妙
    • 赵曼华
    • 赵曼瑜
    • 赵雪菡
    • 赵紫云
    • 赵卿惠
    • 赵思雯
    • 赵英妙
    • 赵曼云
    • 赵薇惠
    • 赵梅淑
    • 赵蕾云
    • 赵艺涵
    • 赵盈雯
    • 赵盈茹
    • 赵婕清
    • 赵雪珺
    • 赵雪雁
    • 赵柳淑
    • 赵艺清
    • 赵雪睿
    • 赵曼绮
    • 赵曼萍
    • 赵柔雯
    • 赵曼舒
    • 赵敏君
    • 赵觅凤
    • 赵曼寒
    • 赵柳媚
    • 赵曼舞
    • 赵柳普
    • 赵彦云
    • 赵薇涵
    • 赵柔淑
    • 赵紫寒
    • 赵雪絮
    • 赵觅翠
    • 赵雪菱
    • 赵柔云
    • 赵盈清
    • 赵曼茜
    • 赵梅惠
    • 赵雪茹
    • 赵曼茹
    • 赵?#27721;?/li>
    • 赵曼妍
    • 赵曼碧
    • 赵曼淑
    • 赵柳雯
    • 赵雪君
    • 赵曼涵
    • 赵雪妍
    • 赵柳云
    • 赵彦媚
    • 赵珠华
    • 赵梅清
    • 赵盈雅
    • 赵梅妍
    • 赵柳清
    • 赵雪绮
    • 赵虹惠
    • 赵曼茵
    • 赵旋惠
    • 赵雪舒
    • 赵春雯
    • 赵思惠
    • 赵曼雁
    • 赵曼清
    • 赵盈珺
    • 赵雪杏
    • 赵柏雯
    • 赵芍惠
    • 赵婕淑
    • 赵珠清
    • 赵卿妍
    • 赵婕华
    • 赵婕雯
    • 赵紫雯
    • 赵若媚
    • 赵?#22025;?/li>
    • 赵玫茵
    • 赵敏涵
    • 赵敏惠
    • 赵玫惠
    • 赵英淑
    • 赵芊涵
    • 赵梅云
    • 赵曼君
    • 赵彩惠
    • 赵紫惠
    • 赵盈涵
    • 赵敏华
    • 赵海雅
    • 赵盈雁
    • 赵香惠
    • 赵敏梦
    • 赵紫淑
    • 赵香舒
    • 赵曼妙
    • 赵曼嘉
    • 赵觅茜
    • 赵薇雯
    • 赵雪江
    • 赵若欢
    • 赵海秀
    • 赵春淑
    • 赵薇清
    • 赵秋云
    • 赵曼絮
    • 赵秋雯
    • 赵彩鸣
    • 赵梅碧
    • 赵海菡
    • 赵曼惠
    • 赵姿云
    • 赵雪瑜
    • 赵姿寒
    • 赵雪菲
    • 赵曼雯
    • 赵雪云
    • 赵雪淑
    • 赵柳惠
    • 赵姿惠
    • 赵蕾淑
    • 赵香寒
    • 赵雪萍
    • 赵雪语
    • 赵海云
    • 赵曼媚
    • 赵芊惠
    • 赵玫雅
    • 赵红茹
    • 赵柔惠
    • 赵盈云
    • 赵若华
    • 赵香涵
    • 赵若妍
    • 赵敏雅
    • 赵盼雁
    • 赵紫妙
    • 赵曼雅
    • 赵若云
    • 赵柏惠
    • 赵桃慕
    • 赵芳霄
    • 赵芳漫
    • 赵素霄
    • 赵花慧
    • 赵花慕
    • 赵桃漫
    • 赵纹娇
    • 赵珊慕
    • 赵桐霄
    • 赵宸慕
    • 赵薇冰
    • 赵娥萱
    • 赵珊漫
    • 赵纹婵
    • 赵?#21512;?/li>
    • 赵桐慕
    • 赵倩慕
    • 赵桐漫
    • 赵倩霄
    • 赵纹萱
    • 赵?#23492;?/li>
    • 赵曼竹
    • 赵盈菡
    • 赵盈凤
    • 赵盼翠
    • 赵柳华
    • 赵香菱
    • 赵薇华
    • 赵盈菱
    • 赵柏华
    • 赵柔华
    • 赵若冰
    • 赵芊华
    • 赵?#22025;?/li>
    • 赵蕾碧
    • 赵春华
    • 赵秋碧
    • 赵香瑜
    • 赵玫华
    • 赵婕冰
    • 赵盈梦
    • 赵思华
    • 赵盈语
    • 赵思碧
    • 赵曼冰
    • 赵彩冰

    赵姓历史名人ㄩ

    赵匡胤ㄩ本为后周大将ㄛ'陈桥兵变'ㄛ代周为帝ㄛ建立宋朝ㄛ立国320之久ㄛ使赵姓的宗族声望达到了最为辉煌的时期﹝
    赵文渊ㄩ北周著名书法家ㄛ擅长楷﹜隶书﹝当时碑文多出其手ㄛ又在西魏时奉命编定了一部六体书法字典
    赵胜ㄩ平原君ㄛ以'食客数千人'而著称ㄛ是赵氏有史以来最负盛名的?#23435;獡?br /> 赵?#28023;?#21363;赵武灵王ㄛ他提倡'胡服骑射'ㄛ?#21363;?#39569;兵ㄛ这是中国军事史上的一大进步﹝
    赵之堔ㄩ清代'西泠八家'之一﹝
    赵之廉ㄩ清代杰出书画家﹜篆刻家﹝其书﹜画﹜篆刻对后世都有一定影响ㄛ与任伯年﹜吴昌硕并称为'清末三大画家'﹝
    赵翼?#22909;?#20195;史学家﹜文学家﹝长于史学ㄛ考据精赅ㄛ其诗与袁枚﹜蒋士铨齐名ㄛ并称'江右三大家'或'乾隆三大家'﹝
    赵孟頫ㄩ元代杰出书画家﹝精于正﹜行书和小楷ㄛ其?#21490;?#22253;转遒丽ㄛ人称'赵体'﹝
    赵云ㄩ三国时蜀国大将ㄛ为'五虎上将'之一﹝
    赵公明ㄩ相传秦时?#29611;?#20110;终南山﹝人称之为'赵公元帅'ㄛ被奉为'财神'﹝

    赵姓聚集地ㄩ

    迁徙分布
    秦代ㄛ真定人ㄗ今河北正定ㄘ赵佗任南海郡龙川县令ㄛ后为南海尉ㄛ于秦末兼并桂林﹜南海和象三郡ㄛ建立南越国ㄛ汉高祖时?#33418;?#20026;南越王﹝此后ㄛ赵佗的子孙繁衍于今广东﹜广西一带﹝东汉末年ㄛ京师遭董卓之乱ㄛ洛阳人赵达避难迁居江东﹝唐高宗总章年间ㄛ?#24615;?#20154;赵端随陈政﹜陈元光父子入闽开辟漳州﹝五代时ㄛ刘龑在广州建立南汉政权ㄛ洛阳人赵光裔﹜光逢﹜光胤三兄弟因此而在南海安家˙开封人赵廷隐﹜赵崇韬父?#21491;?#20181;后蜀而在四川成都定居﹝南宋初ㄛ开封人赵用贤随宋高宗赵构南?#27185;?#31227;居江苏常熟ㄛ郑州人赵蕃移居江西上饶﹝南宋灭亡后ㄛ宗室赵氏散逃至澎湖﹜潮阳等地ㄛ后在闽﹜粤一带发?#29399;?#34893;﹝
    赵ㄛ是中国的一个大姓﹝在台湾亦然ㄛ被排为台湾姓氏的第四十七位﹝赵姓移居台湾ㄛ是清朝康熙二十二年ㄗ公元1682年ㄘ的事﹝当时ㄛ郑成功的儿?#21448;?#32463;就安置了赵﹜黄﹜董﹜?#38534;?#26446;等五姓ㄛ后来台湾各地的赵姓随之增多﹝康熙六十年ㄗ公元1721年ㄘ朱一贵起义ㄛ下淡水港有一名义民赵姓和˙雍正初年ㄛ有赵姓?#24515;?#31119;建漳?#33722;?#27849;州两地的佃人ㄛ乾隆年间ㄛ有泉州人赵普﹜赵晋两人﹝目前ㄛ全省各地的赵姓人士ㄛ以台?#23567;?#21488;南和基隆三地为最多﹝后又有不少人移居海外ㄛ分布于欧?#20848;?#19996;南亚一些国家和地区﹝
    堂号
    '半部堂'ㄩ五代后周时ㄛ赵普助赵匡胤发动'陈桥兵变'建立宋朝﹝宋太祖赵匡胤于是封赵普为宰相﹝他又提出了'杯酒释兵权'的方法削减了?#32996;?#27494;装ㄛ巩固了中央集权ㄛ想方设法ㄛ?#28895;煜?#27835;理得很好﹝宋太祖就问ㄩ'爱卿ㄐ你怎样把国家治得这么好的ˋ'赵普回答说ㄩ'我不过是靠了半部▲论语◎罢了ㄐ'赵普死后ㄛ家人整理他的书箱ㄛ果真什么宝贝也没有ㄛ只有他活着的时候常读的一部▲论语◎﹝
    '琴鹤堂'ㄩ宋朝时殿中?#36867;?#21490;赵忭是个清廉爱民的好官ㄛ人称'铁面御史'﹝他当成都知府的时候ㄛ一清如水﹝他看到人民安居乐业ㄛ就高兴地弹琴取乐﹝他养了一只鹤ㄛ时常用鹤毛的洁白勉励?#32422;?#19981;贪污˙用鹤头上的红色勉励?#32422;?#36196;心为国﹝他穷得什么东西都没有ㄛ只有一琴一鹤﹝
    赵氏还以'天水'﹜'孝思'﹜'谷治'﹜'萃涣'等为堂号﹝


    上一条ㄩ陈姓男宝宝起名_姓陈的男孩名字(满分/高分)    下一条ㄩ赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)
    本文标题:赵姓女宝宝起名_姓赵的女孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48730.html
    賽譴11恁5羲蔣軗岊芞

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>