1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 刘姓女宝宝起名_姓刘的女孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 13:53:00

    导语刘姓女宝宝起名_姓刘的女孩名字(满分/高分),刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,人数极多、分布极广。世界人口在9000万人以上,中国人口在7000万以上。

    刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,人数极多、分布极广。世界人口在9000万人以上,中国人口在7000万以上。大约占汉族人口5.5%。那么刘姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    刘姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

    • 刘芸华
    • 刘?#23545;?/li>
    • 刘桂菡
    • 刘芳华
    • 刘纹竹
    • 刘倚嘉
    • 刘蓝霞
    • 刘芳绮
    • 刘桂鸣
    • 刘桂菲
    • 刘桑冰
    • 刘蕊菡
    • 刘恬菲
    • 刘芝萍
    • 刘芙冰
    • 刘琼月
    • 刘芝语
    • 刘娟菡
    • 刘?#30028;?/li>
    • 刘花冰
    • 刘蕊舞
    • 刘蓝璐
    • 刘芳凤
    • 刘馥菡
    • 刘桐裳
    • 刘恬语
    • 刘芳菡
    • 刘芷华
    • 刘蕊鸣
    • 刘芸冰
    • 刘露莲
    • 刘芳嘉
    • 刘倚绮
    • 刘芳菱
    • 刘芝菲
    • 刘娜语
    • 刘恬菡
    • 刘芸菱
    • 刘夏菱
    • 刘芝华
    • 刘蕊华
    • 刘花菱
    • 刘娥嘉
    • 刘娟兰
    • 刘花兰
    • 刘芙菱
    • 刘桂华
    • 刘倚梦
    • 刘芳菲
    • 刘娜嘉
    • 刘纹菱
    • 刘夏嘉
    • 刘纹绮
    • 刘桑菱
    • 刘芹语
    • 刘夏槐
    • 刘夏菲
    • 刘蕊菲
    • 刘芳冰
    • 刘桐碧
    • 刘夏语
    • 刘曦月
    • 刘桐菱
    • 刘凌菲
    • 刘倚冰
    • 刘桑绮
    • 刘夏菡
    • 刘芳妙
    • 刘?#23545;?/li>
    • 刘桐君
    • 刘蓝冰
    • 刘?#26408;?/li>
    • 刘盼兰
    • 刘虹妍
    • 刘红杏
    • 刘柳灵
    • 刘柏兰
    • 刘芳君
    • 刘柳妍
    • 刘柳江
    • 刘芳杏
    • 刘柳兰
    • 刘芳妍
    • 刘盈君
    • 刘柳君
    • 刘娥君
    • 刘桐江
    • 刘欣芷
    • 刘芊漫
    • 刘欣凌
    • 刘念芹
    • 刘昕芳
    • 刘昕桐
    • 刘佳芙
    • 刘沛芹
    • 刘佳娟
    • 刘馥莹
    • 刘盈萱
    • 刘蕊瑶
    • 刘沐桐
    • 刘妮芸
    • 刘佩芙
    • 刘佳恬
    • 刘柳葵
    • 刘佳芷
    • 刘映萱
    • 刘柳娇
    • 刘欣芸
    • 刘柳莹
    • 刘佳桑
    • 刘?#36784;?/li>
    • 刘沐芙
    • 刘沐娟
    • 刘欣桐
    • 刘妮娟
    • 刘蕊冰
    • 刘佳芳
    • 刘念桃
    • 刘柳瑶
    • 刘欣芙
    • 刘佩桐
    • 刘昕芷
    • 刘佳芝
    • 刘香萱
    • 刘雨花
    • 刘蕊竹
    • 刘彦瑶
    • 刘蕊莹
    • 刘柳萱
    • 刘佩芝
    • 刘柳慕
    • 刘彦娇
    • 刘柏萱
    • 刘佳芸
    • 刘昕芸
    • 刘沐芸
    • 刘柳漫
    • 刘柳慧
    • 刘欣娜
    • 刘佳桐
    • 刘佳珍
    • 刘欣芳
    • 刘雨桐
    • 刘昕芙
    • 刘桐洁
    • 刘芳凝
    • 刘芳蓉
    • 刘芊黛
    • 刘蓝楠
    • 刘虹霞
    • 刘露琳
    • 刘芷璇
    • 刘桐润
    • 刘娜颖
    • 刘柏莲
    • 刘彦檀
    • 刘芳瑾
    • 刘桐霎
    • 刘蓝琴
    • 刘彦莲
    • 刘彦璐
    • 刘芝凝
    • 刘?#23068;?/li>
    • 刘芷洁
    • 刘蓝琪
    • 刘芳霎
    • 刘桑凝
    • 刘蓝榆
    • 刘虹莲
    • 刘桂凝
    • 刘花颖
    • 刘倚润
    • 刘桃瑾
    • 刘芳晓
    • 刘蓝琳
    • 刘芙晓
    • 刘映莲
    • 刘倚蓉
    • 刘彦霞
    • 刘南檀
    • 刘柳缦
    • 刘桐蓉
    • 刘南莲
    • 刘露榆
    • 刘芳润
    • 刘露楠
    • 刘香莲
    • 刘柏璐
    • 刘芷瑾
    • 刘芳璇
    • 刘欢萱
    • 刘蓝莉
    • 刘倚晓
    • 刘美莲
    • 刘芝璇
    • 刘明佳
    • 刘佩奇
    • 刘欣凝
    • 刘佳佳
    • 刘沐蓉

    刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 刘夏嫣
    • 刘恬菲
    • 刘娜羽
    • 刘蓝璐
    • 刘桐裳
    • 刘恬语
    • 刘娜嫣
    • 刘娜语
    • 刘恬菡
    • 刘夏菱
    • 刘恬嫣
    • 刘娜嘉
    • 刘依灵
    • 刘夏嘉
    • 刘夏槐
    • 刘夏菲
    • 刘夏语
    • 刘珍羽
    • 刘曦月
    • 刘凌菲
    • 刘夏菡
    • 刘娜裳
    • 刘夏邑
    • 刘?#26408;?/li>
    • 刘柳灵
    • 刘娜邑
    • 刘怡采
    • 刘怡瑶
    • 刘南影
    • 刘依娜
    • 刘怡蝶
    • 刘欣凌
    • 刘念芹
    • 刘昕芳
    • 刘昕桐
    • 刘蕊瑶
    • 刘念珍
    • 刘妮芸
    • 刘幽瑶
    • 刘佳恬
    • 刘映缘
    • 刘映萱
    • 刘?#36784;?/li>
    • 刘妮娟
    • 刘念桃
    • 刘柳瑶
    • 刘映蝶
    • 刘昕芷
    • 刘彦瑶
    • 刘依玲
    • 刘幽蝶
    • 刘昕凌
    • 刘昕芸
    • 刘欣娜
    • 刘佳珍
    • 刘昕芙
    • 刘芊黛
    • 刘芷璇
    • 刘娜颖
    • 刘芳瑾
    • 刘彦璐
    • 刘?#23068;?/li>
    • 刘夏瑾
    • 刘桃瑾
    • 刘芳晓
    • 刘芙晓
    • 刘听蝶
    • 刘映莲
    • 刘南檀
    • 刘南莲
    • 刘柏璐
    • 刘芷瑾
    • 刘芳璇
    • 刘娜瑾
    • 刘倚晓
    • 刘芝璇
    • 刘昕燕
    • 刘欣瑾
    • 刘昕颖
    • 刘妮瑾
    • 刘欣昕
    • 刘佳晓
    • 刘妮宛
    • 刘彤瑾
    • 刘妮依
    • 刘彤彤
    • 刘彤佳
    • 刘奇璇
    • 刘昕晓
    • 刘宛璇
    • 刘昕宛
    • 刘昕彤
    • 刘宛妮
    • 刘昕瑾
    • 刘妮颖
    • 刘欣彤
    • 刘昕依
    • 刘佳彤
    • 刘佳昕
    • 刘昕昕
    • 刘花彤
    • 刘?#24180;?/li>
    • 刘珍佳
    • 刘娜宛
    • 刘芳妮
    • 刘芸昕
    • 刘夏彤
    • 刘夏佳
    • 刘夏妮
    • 刘桐昕
    • 刘芷妮
    • 刘娜昕
    • 刘娜彤
    • 刘夏依
    • 刘桐彤
    • 刘芳昕
    • 刘花昕
    • 刘娟昕
    • 刘娜依
    • 刘芳彤
    • 刘夏宛
    • 刘蕊妮
    • 刘蕊彤
    • 刘颖黛
    • 刘璐莹
    • 刘忆瑶
    • 刘莲蝶
    • 刘燕黛
    • 刘黛萱
    • 刘黛瑶
    • 刘璐邑
    • 刘晓黛
    • 刘黛君
    • 刘黛娇
    • 刘晓忆
    • 刘璐萱
    • 刘晓檀
    • 刘黛莹
    • 刘颖璐
    • 刘璐瑶
    • 刘颖瑾
    • 刘晓蓉
    • 刘颖璇
    • 刘晓燕
    • 刘晓瑾
    • 刘晓颖
    • 刘怡南
    • 刘柳南
    • 刘晓璇
    • 刘燕瑾
    • 刘蕊丽
    • 刘南芊
    • 刘晓彤
    • 刘忆璇
    • 刘晓欣
    • 刘晓宛
    • 刘晓妮
    • 刘忆晓
    • 刘璐颖
    • 刘蓉彤
    • 刘晴月
    • 刘莲璇
    • 刘黛璇
    • 刘晓佳
    • 刘璐蓉
    • 刘黛瑾
    • 刘晓奇
    • 刘晓昕
    • 刘忆瑾
    • 刘晓枝
    • 刘怡彤
    • 刘昕怡
    • 刘幽彤
    • 刘彤玥
    • 刘怡昕
    • 刘映欣
    • 刘映佳
    • 刘昕音
    • 刘昕彦
    • 刘妮南
    • 刘昕玥
    • 刘柳彤
    • 刘?#38686;?/li>
    • 刘彤幽
    • 刘映嘉
    • 刘晴菡
    • 刘梨竹
    • 刘甜亦
    • 刘夏玉
    • 刘珺裳
    • 刘映梦
    • 刘媛语
    • 刘晴瑛
    • 刘幽绿
    • 刘梨羽
    • 刘雅绿
    • 刘晴语
    • 刘媛菲
    • 刘映瑛
    • 刘茹裳

    刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 刘?#34425;?/li>
    • 刘夏嫣
    • 刘珊羽
    • 刘娜羽
    • 刘娜嫣
    • 刘珊嫣
    • 刘恬嫣
    • 刘素羽
    • 刘依灵
    • 刘珍羽
    • 刘素嫣
    • 刘馨羽
    • 刘夏邑
    • 刘幽邑
    • 刘娜邑
    • 刘柔邑
    • 刘素邑
    • 刘珊邑
    • 刘怡邑
    • 刘怡采
    • 刘怡瑶
    • 刘南影
    • 刘柔影
    • 刘依娜
    • 刘怡蝶
    • 刘幽瑶
    • 刘映缘
    • 刘思缘
    • 刘幽影
    • 刘依珊
    • 刘依玲
    • 刘幽蝶
    • 刘怡影
    • 刘音缘
    • 刘宛珊
    • 刘思影
    • 刘柔忆
    • 刘?#23478;?/li>
    • 刘怡忆
    • 刘昕燕
    • 刘宛儿
    • 刘妮宛
    • 刘姗依
    • 刘妮依
    • 刘依青
    • 刘宛璇
    • 刘昕宛
    • 刘宛妮
    • 刘昕依
    • 刘依静
    • 刘倩依
    • 刘娜宛
    • 刘珊依
    • 刘素宛
    • 刘珊宛
    • 刘素依
    • 刘夏依
    • 刘娜依
    • 刘夏宛
    • 刘忆瑶
    • 刘燕黛
    • 刘璐邑
    • 刘晓忆
    • 刘忆邑
    • 刘幽怡
    • 刘思怡
    • 刘怡玥
    • 刘幽思
    • 刘晓燕
    • 刘玥怡
    • 刘怡南
    • 刘?#26497;h
    • 刘怡思
    • 刘燕瑾
    • 刘柔玥
    • 刘?#23068;?/li>
    • 刘静依
    • 刘忆静
    • 刘忆璇
    • 刘晓宛
    • 刘忆晓
    • 刘静宛
    • 刘忆瑾
    • 刘宛姿
    • 刘怡彤
    • 刘柔依
    • 刘依柔
    • 刘宛玥
    • 刘玥宛
    • 刘昕怡
    • 刘幽彤
    • 刘幽儿
    • 刘宛春
    • 刘彤玥
    • 刘怡昕
    • 刘姗怡
    • 刘幽依
    • 刘?#23478;?/li>
    • 刘姗音
    • 刘昕音
    • 刘姗玥
    • 刘幽姗
    • 刘怡宛
    • 刘紫邑
    • 刘幽宛
    • 刘昕玥
    • 刘依怡
    • 刘彤幽
    • 刘怡依
    • 刘宛怡
    • 刘思宛
    • 刘翔嫣
    • 刘怡羽
    • 刘甜亦
    • 刘怡嫣
    • 刘岚瑛
    • 刘岚瑜
    • 刘姿瑛
    • 刘紫羽
    • 刘婉如
    • 刘晴瑛
    • 刘岚嫣
    • 刘幽绿
    • 刘思瑛
    • 刘梨羽
    • 刘?#34425;?/li>
    • 刘絮嫣
    • 刘舒嫣
    • 刘翔瑛
    • 刘幽羽
    • 刘岚嫦
    • 刘映瑛
    • 刘怡嫦
    • 刘姿嫣
    • 刘春嫣
    • 刘柔羽
    • 刘秋嫣
    • 刘玥羽
    • 刘南嫣
    • 刘柔嫣
    • 刘思羽
    • 刘媛嫣
    • 刘婉缘
    • 刘依叶
    • 刘宛缘
    • 刘婉令
    • 刘宛瑶
    • 刘依缘
    • 刘婉瑶
    • 刘昕影
    • 刘姗影
    • 刘婉婵
    • 刘紫影
    • 刘迎婵
    • 刘婉靖
    • 刘婉铃
    • 刘婉虞
    • 刘岚羽
    • 刘迎虞
    • 刘婉煜
    • 刘羽珊
    • 刘燕珊
    • 刘燕玲
    • 刘羽馨
    • 刘璐羽
    • 刘忆馨
    • 刘岚仙
    • 刘忆曦
    • 刘晓邑
    • 刘忆羽
    • 刘梨翔
    • 刘晓嫣
    • 刘彤嫣
    • 刘宛嫣
    • 刘婉婷
    • 刘婉絮
    • 刘燕睿
    • 刘青瑛
    • 刘宛翠
    • 刘婉媛
    • 刘婉舒
    • 刘燕瑛
    • 刘?#33841;?/li>
    • 刘夏羽
    • 刘宸嫣
    • 刘姿缘
    • 刘燕璐
    • 刘幽音
    • 刘柔怡
    • 刘晓依
    • 刘优璇
    • 刘燕妮
    • 刘柔宛
    • 刘玥彤
    • 刘?#24180;?/li>
    • 刘昕邑
    • 刘幽嫣
    • 刘怡瑛
    • 刘妮影
    • 刘紫呜

    刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 刘珊凤
    • 刘双萍
    • 刘珊碧
    • 刘馥瑜
    • 刘?#34425;?/li>
    • 刘宸冰
    • 刘珊羽
    • 刘珊冰
    • 刘素嫦
    • 刘珊嫣
    • 刘素瑜
    • 刘倩冰
    • 刘珊华
    • 刘纹瑜
    • 刘倩华
    • 刘素华
    • 刘素羽
    • 刘素冰
    • 刘宸鸣
    • 刘宸瑜
    • 刘珊瑜
    • 刘素睿
    • 刘素嫣
    • 刘馨羽
    • 刘柔妍
    • 刘思妙
    • 刘思江
    • 刘春妍
    • 刘馨冰
    • 刘珊妍
    • 刘思秀
    • 刘素妍
    • 刘素妙
    • 刘柔邑
    • 刘?#22909;?/li>
    • 刘素邑
    • 刘珊邑
    • 刘思妍
    • 刘雨真
    • 刘沐宸
    • 刘柔慕
    • 刘柔影
    • 刘沐珊
    • 刘青纹
    • 刘春漫
    • 刘思霄
    • 刘沛珊
    • 刘思缘
    • 刘青珊
    • 刘依珊
    • 刘秋婵
    • 刘思漫
    • 刘秋慕
    • 刘姿婵
    • 刘柔漫
    • 刘柔霄
    • 刘宛珊
    • 刘思影
    • 刘柔忆
    • 刘珊静
    • 刘?#23478;?/li>
    • 刘宸润
    • 刘珊凝
    • 刘倩霎
    • 刘纹静
    • 刘柔霜
    • 刘珊润
    • 刘素凝
    • 刘素洁
    • 刘素霎
    • 刘姗青
    • 刘姗佩
    • 刘沐姗
    • 刘宛儿
    • 刘姗依
    • 刘依青
    • 刘姗洁
    • 刘儿雨
    • 刘姗凝
    • 刘佩青
    • 刘沛儿
    • 刘雨静
    • 刘依静
    • 刘?#22909;?/li>
    • 刘素雨
    • 刘倩依
    • 刘素明
    • 刘素沁
    • 刘素姗
    • 刘珊雨
    • 刘珊姗
    • 刘纹青
    • 刘珊依
    • 刘珊沁
    • 刘素宛
    • 刘珊宛
    • 刘素依
    • 刘倩雨
    • 刘雨双
    • 刘姗馥
    • 刘馥姗
    • 刘霞婵
    • 刘静霞
    • 刘静霜
    • 刘霜秀
    • 刘秋姿
    • 刘盈思
    • 刘思怡
    • 刘春柔
    • 刘?#21512;?/li>
    • 刘秋玫
    • 刘红姿
    • 刘秋柔
    • 刘幽思
    • 刘柔思
    • 刘盈姿
    • 刘柔玫
    • 刘秋春
    • 刘?#26469;?/li>
    • 刘静霎
    • 刘柔柔
    • 刘思盈
    • 刘香思
    • 刘?#26497;h
    • 刘姿盈
    • 刘姿香
    • 刘怡思
    • 刘秋盈
    • 刘春姿
    • 刘思秋
    • 刘静润
    • 刘柔玥
    • 刘思思
    • 刘?#23068;?/li>
    • 刘思姿
    • 刘静儿
    • 刘静依
    • 刘霞静
    • 刘忆静
    • 刘静妹
    • 刘静姗
    • 刘静佩
    • 刘静宛
    • 刘静青
    • 刘宛姿
    • 刘柔依
    • 刘思明
    • 刘青姿
    • 刘依柔
    • 刘珠妙
    • 刘姗妍
    • 刘春儿
    • 刘明思
    • 刘春姗
    • 刘姗柔
    • 刘思青
    • 刘春沁
    • 刘幽儿
    • 刘宛春
    • 刘紫妙
    • 刘盈青
    • 刘姗怡
    • 刘沐秀
    • 刘秋姗
    • 刘柔姗
    • 刘佩春
    • 刘?#23478;?/li>
    • 刘姗秀
    • 刘姗音
    • 刘海秀
    • 刘儿思
    • 刘盼儿
    • 刘姗玫
    • 刘紫秀
    • 刘柔沐
    • 刘姗玥
    • 刘幽姗
    • 刘盈姗
    • 刘雨思
    • 刘沐姿
    • 刘紫邑
    • 刘青香
    • 刘思沁
    • 刘青秋
    • 刘沐柔
    • 刘思雨
    • 刘姗妙
    • 刘柔明
    • 刘姗姿
    • 刘思宛
    • 刘?#22855;?/li>
    • 刘柔嫦
    • 刘舒华
    • 刘寒睿
    • 刘絮华
    • 刘春华
    • 刘秋睿
    • 刘思睿
    • 刘柔睿
    • 刘寒瑜

    刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 刘芸华
    • 刘芳华
    • 刘珊凤
    • 刘双萍
    • 刘纹竹
    • 刘珊碧
    • 刘蓝霞
    • 刘馥瑜
    • 刘?#31471;?/li>
    • 刘宸冰
    • 刘桂鸣
    • 刘桑冰
    • 刘芝萍
    • 刘芙冰
    • 刘花冰
    • 刘珊冰
    • 刘蕊舞
    • 刘芳凤
    • 刘馥菡
    • 刘芷华
    • 刘纹华
    • 刘蕊鸣
    • 刘芸冰
    • 刘露莲
    • 刘倩冰
    • 刘珊华
    • 刘纹瑜
    • 刘芝华
    • 刘蕊华
    • 刘倩华
    • 刘娥嘉
    • 刘桂华
    • 刘素华
    • 刘纹菱
    • 刘素冰
    • 刘宸鸣
    • 刘纹绮
    • 刘芳冰
    • 刘桐碧
    • 刘倚冰
    • 刘芳妙
    • 刘?#23545;?/li>
    • 刘柔妍
    • 刘盈妍
    • 刘思妙
    • 刘思江
    • 刘春妍
    • 刘馨冰
    • 刘蓝冰
    • 刘珊妍
    • 刘纹妍
    • 刘素妍
    • 刘盼兰
    • 刘虹妍
    • 刘红杏
    • 刘盈江
    • 刘柳妍
    • 刘柳江
    • 刘素妙
    • 刘?#22909;?/li>
    • 刘芳妍
    • 刘盈君
    • 刘娥君
    • 刘桐江
    • 刘思妍
    • 刘纹妙
    • 刘雨真
    • 刘沐宸
    • 刘柔慕
    • 刘香慕
    • 刘盈慕
    • 刘沐珊
    • 刘青纹
    • 刘沐纹
    • 刘芊漫
    • 刘香漫
    • 刘春漫
    • 刘沛芹
    • 刘馥莹
    • 刘盈萱
    • 刘沐桐
    • 刘佩芙
    • 刘思霄
    • 刘沛珊
    • 刘沐芙
    • 刘沐娟
    • 刘蕊冰
    • 刘佩桐
    • 刘香萱
    • 刘雨花
    • 刘佩芝
    • 刘思漫
    • 刘柳慕
    • 刘秋慕
    • 刘沛纹
    • 刘沐芸
    • 刘柔漫
    • 刘柳漫
    • 刘柔霄
    • 刘柳慧
    • 刘雨桐
    • 刘桐洁
    • 刘芳凝
    • 刘宸润
    • 刘虹霞
    • 刘红霞
    • 刘露琳
    • 刘桐润
    • 刘桐霎
    • 刘芝凝
    • 刘珊凝
    • 刘芷洁
    • 刘香霞
    • 刘玫霞
    • 刘倩霎
    • 刘芳霎
    • 刘桑凝
    • 刘玫霞
    • 刘桂凝
    • 刘倚润
    • 刘纹静
    • 刘彦霞
    • 刘柳缦
    • 刘露榆
    • 刘芳润
    • 刘露楠
    • 刘柔霜
    • 刘香莲
    • 刘珊润
    • 刘欢萱
    • 刘素凝
    • 刘纹洁
    • 刘素洁
    • 刘素霎
    • 刘美莲
    • 刘明佳
    • 刘佩奇
    • 刘欣凝
    • 刘姗佩
    • 刘佩霎
    • 刘沐蓉
    • 刘沐姗
    • 刘欣润
    • 刘佳佩
    • 刘佳凝
    • 刘佩凝
    • 刘佳沁
    • 刘欣沁
    • 刘雨佳
    • 刘沐佩
    • 刘沐欣
    • 刘佳雨
    • 刘姗洁
    • 刘佩佳
    • 刘雨欣
    • 刘佩欣
    • 刘儿雨
    • 刘佩蓉
    • 刘姗凝
    • 刘佳明
    • 刘佩青
    • 刘沛儿
    • 刘佩明
    • 刘欣沐
    • 刘雨静
    • 刘沁蓉
    • 刘?#22909;?/li>
    • 刘素雨
    • 刘芷雨
    • 刘素明
    • 刘素沁
    • 刘珊雨
    • 刘纹青
    • 刘芙沐
    • 刘珊沁
    • 刘倩雨
    • 刘纹欣
    • 刘娥佳
    • 刘芳雨
    • 刘桐沐
    • 刘芙沁
    • 刘馥枝
    • 刘馥欣
    • 刘沐蕊
    • 刘佳馥
    • 刘欣馥
    • 刘雨双
    • 刘姗馥
    • 刘馥姗
    • 刘沐馥
    • 刘馥佩
    • 刘霜慕
    • 刘霞慧
    • 刘润霞
    • 刘霞婵
    • 刘霞娇
    • 刘霞妙
    • 刘霞江
    • 刘霞醉
    • 刘霞漫

    刘姓历史名人:

    刘墉:今山东诸城人,清代书法家,官至东阁大学士,与当时的王文治、梁同书、翁方纲齐名。
    刘过:太和人,南朝著名词人、诗人。
    刘松年:钱塘人,画家,善于作山水画,与李唐、马远、夏圭合称“南宋四家”。
    刘禹锡:中山人,唐代著名文学家、哲学家、诗人。他在哲学上的主要成就是提出了“天人交相胜”的学说。著作有《天论》?#21462;?br /> 刘渊:匈奴人,十六国时汉国建立者,西晋末年起兵反晋,称大单于,后改称汉王。?#20848;味?#24180;称汉帝,建都平阳。
    刘伶?#21495;婵?#20154;,西晋时号称“竹林七贤”之一,曾官至建威将军。
    刘备:中山人,三国时蜀汉的建立者,汉中靖王刘胜的裔孙。东汉末年曾投靠曹操、袁绍、刘表等人。后得诸葛亮辅佐,采用联吴抗曹策略。于建安十三年大败曹操于赤壁,节节胜利。公园21年称帝,建都成都,国号汉,与曹魏、孙吴?#35782;?#36275;之势。其父子两代称王达43年。
    刘秀:南阳蔡阳人,东汉开国君主,史称光武帝,公元22年在春陵起兵,加入绿林军,以恢复汉时制度为号召,联合贵族势力,打败赤眉起义军。建武元年称帝,定都洛阳。后消灭了各地割据势力统一了全国。
    刘?#30591;?#21363;汉高祖,沛县人。秦末时陈胜起义,他在沛县聚众三千人响应。后受楚怀王之命与项羽分兵入关,公元前206年攻占咸阳,被项羽封为汉王,与项羽展开五年之久的楚汉战争之后得胜,建国称帝,国号汉,定都洛阳,后迁都长安,史称西汉。

    刘姓聚集地:

    迁徙分布
    刘氏最早发源于?#39062;碧?#21439;,而始姓刘氏却在今天的陕西省境内。公元前300多年前开始向?#24189;霞?#27743;苏传播。战国时晋大夫会有子留居秦国,称刘氏,其十世孙在魏国任职,?#22909;?#21518;迁至大?#28023;?#29983;子刘清辗转到今江苏等地。后来刘氏建立东、西汉两朝,统治?#29020;攏?#20110;是其子孙分布于天水、中山、南阳、彭城、东平等十四处之多。汉末三国之际,中原的刘氏为避“董卓之乱”?#27426;?#21521;四方迁徙,主要是向东南投奔孙吴和向西南进入四川投奔蜀汉。魏晋南北朝时期刘氏大举南迁,在江南影响很大。唐代和宋代,刘姓已遍布大江南北,盛于全中国,直至今日。
    刘姓是台湾第九大姓。约占全台总人口的百分之三。台湾刘姓最早源于福建和广东,在明代末年入台,以“汉人”自居,以“汉人”为豪的刘姓繁衍到台湾。
    堂号
    彭城堂:这是刘氏使用最普遍的堂号,因为彭城刘氏其源出西汉?#39318;澹?#26102;间较早,人口、支脉较多,影响较大,因此被刘氏看作是郡望堂号的正宗。
    豢龙堂?#21512;?#30456;刘累,相传他善于养龙,被封为豢龙氏。
    藜照堂: 汉代的刘向,元帝的时候校书天禄阁,有一天,一个老?#27264;?#30528;黄衣,拿者藜杖,吹着?#29031;?#19978;的火焰,拿出天文、地理的书给刘向。刘向问:“你是谁?”他回答说是太乙之精,听说他好学,特来看他。刘向一生著述很多,见?#27515;?#32705;后,才思更?#29992;?#25463;了。
    家乘谱牒
    ?#39062;保翰字?#21016;氏家谱三卷首一卷、南皮刘氏家谱、上元刘氏家谱六卷
    山西?#27721;?#27934;刘氏宗谱八卷首一卷末一卷、洪洞刘氏族谱五卷、洪沿刘氏宗谱六卷、洪洞刘氏族谱、洪洞刘氏族谱不分卷、洪洞刘氏族谱十七卷首一卷、平定刘氏族谱不分卷
    辽宁:沈阳刘氏家族谱不分卷、沈阳刘氏家谱、?#35059;?#21016;氏宗谱一卷、凌源刘氏宗谱十卷
    江苏:南京刘氏家谱、沛县彭城堂刘氏族谱、丰县刘氏宗谱十卷、丰县刘氏宗谱十三卷、泗阳像树刘氏宗谱四卷、宝应刘氏家谱六卷首一卷、宝应刘氏家谱卷


    上一条:带帆字的公司名字大全_用帆字起公司名字    下一条:刘姓男宝宝起名_姓刘的男孩名字(满分/高分)
    本文标题:刘姓女宝宝起名_姓刘的女孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48726.html
    辽宁11选5开奖走势图

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>